Zwolnienie szkół jazdy z podatku VAT stan do 31.12.2010 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT") zwolnione z podatku VAT są usługi, które zostały wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT. W pkt 2 załącznika wymieniono usługi edukacyjne ( PKWiU 80).Na podstawie tego przepisu ze zwolnienia z podatku VAT korzystają różne formy kształcenia, w tym również nauka jazdy, pilotażu, żeglarstwa itd.
W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem zmian w ustawie o VAT. Projekt z dnia 19 stycznia 2010 roku został skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów.
Zgodnie z tym projektem z art. 43 ustawy o VAT ma zostać usunięty ust. 1 przewidujący zwolnienie usług wymienionych w załączniku nr 4. Lista usług zwolnionych będzie zamieszczona bezpośrednio w treści przepisu, została ona jednak zmodyfikowana. Na nowej liście nie zostały wymienione usługi edukacyjne, które obecnie widnieją w pkt 2 załącznika nr 4 ustawy o VAT. W art. 43 ściśle wskazano jakie rodzaje usług nauczania będą mogły korzystać ze zwolnienia. Przepis przewiduje, że zwolnione będą „usługi nauczania inne niż wymienione w pkt 25-27  świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją".
W praktyce oznacza to, że szkoły jazdy nie będą mogły korzystać ze zwolnienia z podatku VAT w zakresie świadczonych usług.
Zmiany powyższe mają wejść w życie 11 stycznia 2011 r., ponieważ prace nad projektem ciągle trwają, jego treść może jeszcze ulec zmianie.
Projekt jest dostępny na stronach internetowych Ministra Finansów (http://www.mf.gov.pl/ )


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika