Zwrot podatku VAT na granicy - stan prawny do 30 kwietnia 2004 r.

Co to jest VAT?

Podatek od towarów i usług (VAT) jest najczęściej występującym podatkiem pośrednim. Opodatkowaniu podlega głównie sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług. Podatnikami są m.in. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce.

Jedna z ostatnich nowelizacji ustawy o VAT wprowadziła możliwość uzyskania zwrotu podatku zawartego w cenie nabytego towaru. O zwrot mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy nie mają stałego miejsca pobytu w Polsce, co ustala się w oparciu o paszport lub inny dokument.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać podatek zapłacony przy nabyciu towarów?
 1. O zwrot mogą ubiegać się osoby fizyczne (głównie turyści), które dokonały w Polsce zakupów na własne potrzeby poza zawodowym obrotem gospodarczym.

 • Nabywcą musi być cudzoziemiec, nie może to być osoba z podwójnym obywatelstwem, jeżeli jednym z nich jest obywatelstwo polskie.

 • Towar musi być nabyty u sprzedawcy, który spełnia warunki dla dokonywania zwrotu podatku, a w szczególności (z punktu widzenia kupującego) informuje zainteresowanych, że prowadzi sprzedaż towarów od których przysługuje zwrot VAT. Informacja ta ma postać naklejki z napisami w języku polskim i angielskim: "Zwrot podatku" i "Tax free".

 • Minimalna kwota zakupów, która uprawnia do zwrotu wynosi obecnie 200 złotych. Za zakupy poniżej tej sumy zwrot podatku nie przysługuje.

 • Sprzedawca jest zobowiązany wystawić nabywcy specjalny dokument imienny (formularz TAX FREE), który razem z paragonem z kasy fiskalnej potwierdza fakt zakupu.

 • Towar musi zostać wywieziony z Polski nie później niż do końca trzeciego miesiąca, następującego po miesiącu w którym dokonano zakupu (przykładowo: towar zakupiono 10 lipca, a zatem musi opuścić granice Polski nie później niż 31 października).

 • Towary muszą być wywożone w stanie nienaruszonym, bez śladów nawet częściowego zużycia. Oryginalne opakowania nie mogą być otwarte, a żywność nie może być chociażby częściowo skonsumowana.

 • Wywóz towarów za granicę musi być poświadczony przez polskie służby celne na formularzu TAX FREE.

 • Zwrotu podatku dokonuje sprzedawca towaru albo podmiot, który prowadzi taką działalność. Wypłata następuje po przedstawieniu wspomnianego dokumentu wywozu z potwierdzeniem służb celnych, że nabywca wywiózł towar poza granice Polski. Nie można żądać zwrotu całej kwoty podatku, ponieważ podmiot dokonujący zwrotu może zatrzymać ok. 10-20% prowizję od dokonanej czynności.

  Pamiętaj, że:

  • zwrot podatku nie przysługuje z tytułu zakupu paliwa,

  • potwierdzony formularz TAX FREE powinien być przedstawiony sprzedawcy lub innemu podmiotowi zajmującemu się zwrotem VAT nie później niż w 6 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym dokonano sprzedaży,

  • dokument TAX FREE musi być zawsze wystawiony na osobę, która dany towar wywozi.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. 1993 r. Nr 11, poz. 50).


  Michał Włodarczyk

  Radca Prawny

  Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

  Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

  Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


  Masz inne pytanie do prawnika?

   

  Komentarze


  Potrzebujesz pomocy prawnej?

  Zapytaj prawnika