e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Rachunkowość w szkole wyższej

  Jakie akty prawne regulują prowadzenie księgowości szkół wyższych ? Kto zatwierdza sprawozdania finansowe szkół wyższych?

  Rachunkowość w szkole wyższej
 • Kto może zostać komornikiem?

  Czy komornikiem może zostać osoba, która nie ma wykształcenia prawniczego? Jeżeli tak, to jakie warunki musi spełnić?

  Kto może zostać komornikiem?
 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

  Zwolnienie od powołanie do wojska
 • Klasyfikacja działalności w PKD

  Jak to dokładnie jest z tym PKD? Jeżeli moja firma będzie zajmować się informatyką PKD - 72, to czy mogę wybrać całą grupę 72, a nie wszystkie podgrupy z gr.72 np. 72.4.Z, 72.3 itd. Jak to jest (...)

  Klasyfikacja działalności w PKD
 • Pobyt cudzoziemca w Polsce

  Obywatel Ukrainy ma zostać udziałowcem w polskiej spółce z o.o. oraz ma zostać wybrany do zarządu tej spółki. Jaki jest prawny sposób zapewnienia takiej osobie stałego pobytu w Polsce?

  Pobyt cudzoziemca w Polsce
 • Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

  Czy żona Brytyjczyka, która ma obywatelstwo japońskie, korzysta z prawa pobytu w Polsce razem z mężem? Na podstawie jakiego dokumentu może wjechać do Polski mąż, a na podstawie jakiego żona?

  Wjazd cudzoziemca na terytorium RP
 • Zezwolenie na pracę dla Duńczyka

  Czy po 1 maja 2004 r. nadal wymagane jest pozwolenie na pracę dla obcokrajowca pochodzącego z Danii?

  Zezwolenie na pracę dla Duńczyka
 • Pośrednictwo paszportowe

  Czy przedsiębiorca ma możliwości prowadzenia usług pośrednictwa paszportowego (na zasadzie np. agencji paszportowej czy w innej formie). Jeśli tak, to jaka jest tego podstawa prawna?

  Pośrednictwo paszportowe
 • Obowiązku zwrotu kosztów kształcenia żołnierza

  Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej. Złożyłem wypowiedzenie z pracy do Ministra Obrony Narodowej. Okazuje się, że żołnierz zawodowy musi przepracować dwukrotny okres studiów (12 lat (...)

  Obowiązku zwrotu kosztów kształcenia żołnierza
 • Zagospodarowanie terenu

  Noszę się z zamiarem nabycia działki budowlanej. Problem polega na tym, że gdzieś w maju 2003r, wygasła decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzję taką podobno odnawia sie (...)

  Zagospodarowanie terenu
 • Rezerwa

  Jestem absolwentem Wyższej Szkoły w stopniu licencjata od 15.02.2003 r. Z dniem 22.10.2002 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej dotyczące przeniesienia do rezerwy absolwentów (...)

  Rezerwa
 • Założenie spółki z o.o. w Polsce przez cudzoziemca

  Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby obywatele niemieccy (nierezydenci) legalnie założyli w Polsce spółkę z o.o. zajmującą się ochroną osób i mienia, konwojowaniem pieniędzy i wartości (...)

  Założenie spółki z o.o. w Polsce przez cudzoziemca
 • Postępowanie dowodowe przed NSA

  Organ administracyjny II instancji utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Od decyzji II instancji złożyłem skargę do NSA o uchylenie decyzji dot. rozbiórki budynku. NSA przesłał odpis skargi (...)

  Postępowanie dowodowe przed NSA
 • Zezwolenie na nabycie nieruchomości

  Jestem obywatelką Austrii od 10 lat. Mój mąż jest Polakiem. Przed czterema laty mąż kupił w Polsce (woj. krakowskie) staw rybny z zabudowaniami i notarialnie jestem współwłaścicielką. Ale teraz (...)

  Zezwolenie na nabycie nieruchomości
 • Wymagana powierzchnia sklepu

  Czy są przepisy regulujące wielkość powierzchni sklepu do liczby pracowników na danej zmianie. Jakie to liczby (chodzi tutaj głównie o sklepy spożywcze)?

  Wymagana powierzchnia sklepu
 • Gry losowe w internecie

  Jak w internecie zorganizować (pod względem prawnym) konkurs z nagrodami, polegający na typowaniu wyników sportowych?

  Gry losowe w internecie
 • Odwołanie od decyzji NSA

  Czy można się odwołać od decyzji NSA i w jakim terminie? Czy na podstawie pozytywnej decyzji NSA dla mnie mogę oczekiwać zadośćuczynienia od Urzędu Miasta jak to mam zrobić?

  Odwołanie od decyzji NSA
 • Wniesienie skargi do NSA

  Urząd Skarbowy wydał decyzję o zapłacie wg mnie nieprawidłowo interpretując przepisy, Izba Skarbowa utrzymała decyzje w mocy. Odwołałem się do NSA. W jakim terminie NSA jest zobowiązany do wydania (...)

  Wniesienie skargi do NSA
 • Realizacja obowiązku odzysku i recyklingu

  Na czym polega praktycznie obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych dla przedsiębiorstw prowadzących handel detaliczny o powierzchni 500 m2? Czy wystarcza podpisanie umowy (...)

  Realizacja obowiązku odzysku i recyklingu