Odwołanie od decyzji NSA

Pytanie:

Czy można się odwołać od decyzji NSA i w jakim terminie? Czy na podstawie pozytywnej decyzji NSA dla mnie mogę oczekiwać zadośćuczynienia od Urzędu Miasta jak to mam zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 57 ustawy o NSA (Dz.U.1995.74.368 ze zm.) orzeczenia Sądu są prawomocne, z wyjątkiem orzeczeń, od których wniesiono sprzeciw. Sprzeciw można wnieść tylko w następujących wypadkach: - wobec orzeczeń wydanych w razie nieprzesłania przez organ w terminie odpowiedzi na skargę, a także akt sprawy, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości w świetle ustaleń poczynionych przez Sąd w toku rozpoznania sprawy, - uczestnik postępowania zgłosi sprzeciw od wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku. Jeżeli z winy organu powstała szkoda, to można domagać się jej naprawienia na zasadach ogólnych z Kodeksu Cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: