Odwołanie od decyzji NSA

Pytanie:

"Czy można się odwołać od decyzji NSA i w jakim terminie? Czy na podstawie pozytywnej decyzji NSA dla mnie mogę oczekiwać zadośćuczynienia od Urzędu Miasta jak to mam zrobić? "

Odpowiedź prawnika: Odwołanie od decyzji NSA

Zgodnie z art. 57 ustawy o NSA (Dz.U.1995.74.368 ze zm.) orzeczenia Sądu są prawomocne, z wyjątkiem orzeczeń, od których wniesiono sprzeciw. Sprzeciw można wnieść tylko w następujących wypadkach: - wobec orzeczeń wydanych w razie nieprzesłania przez organ w terminie odpowiedzi na skargę, a także akt sprawy, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości w świetle ustaleń poczynionych przez Sąd w toku rozpoznania sprawy, - uczestnik postępowania zgłosi sprzeciw od wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku. Jeżeli z winy organu powstała szkoda, to można domagać się jej naprawienia na zasadach ogólnych z Kodeksu Cywilnego.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika