Działalność gospodarcza

Inwestycje

Aplikacja SHRIMP w kolejnych regionach

Dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie, podlaskie i pomorskie to kolejne województwa, które będą korzystać z aplikacji SHRIMP. Elektroniczny system monitorowania pomocy publicznej działa już na Mazowszu. Aplikacja służy sporządzaniu i przekazywaniu sprawozdań o udzielonej pomocy.

Aplikacja SHRIMP - System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej - umożliwia przekazywanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz informacji o jej nieudzieleniu w jednolitej formie. Od 1 października 2008 roku korzystają z niego jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza: gminy, powiaty oraz samorząd województwa. Teraz dołącza do niego pięć kolejnych województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie, podlaskie i pomorskie. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzielaniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP wejdzie w życie 8 maja.

Niezbędne do korzystania z aplikacji będą login i hasło dostępu przekazywane przez UOKiK na podstawie wniosku złożonego do Urzędu - jego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wnioski powinny zostać złożone w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia czyli do 15 maja. Wypełnione dokumenty można przesyłać pocztą na adres Urzędu. Prezes Urzędu ma 45 dni na przekazanie loginu i hasła dostępu. Obowiązek wystąpienia o udostępnienie loginu i hasła dostępu nie dotyczy już gmin, powiatów oraz samorządu województwa z województwa mazowieckiego, które takie loginy otrzymały w ub. roku.

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązek przekazywania sprawozdań o udzielonym wsparciu lub informacji o jego nieudzieleniu istnieje od początku kwartału następującego po tym, w którym udostępniono loginy i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z aplikacji. Docelowo sprawozdania będą przekazywane w ciągu 30 dni od dnia udzielenia pomocy. Taki obowiązek nakłada z kolei rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. 

Jednocześnie informujemy, że dodatkowe informacje i wyjaśnienia związane z rejestracją i użytkowaniem systemu SHRIMP dostępne są pod nr tel: (022) 55 60 443 i (022) 55 60 134, w godz. 9.00-16.00, od poniedziałku do piątku. Pytania można również wysyłać na adres e-mail: shrimp@uokik.gov.pl.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.9.2019

  Dostępna aplikacja dotycząca klasyfikacji gier wideo

  Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z nowej aplikacji mobilnej informującej o klasyfikacji gier wideo. Zawiera ona informacje o kategoriach wiekowych oraz narzędziach kontroli rodzicielskiej. Aplikacja (...)

 • 21.2.2019

  Głos Przedsiębiorcy

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stawia na dialog z przedsiębiorcami i uważnie wsłuchuje się w ich potrzeby. Jednym ze sposobów na stały kontakt z nimi jest aplikacja Głos Przedsiębiorcy. (...)

 • 25.9.2019

  Nie będzie wyższych opłat za aplikacje

  Adepci zawodów prawniczych nie muszą obawiać się podniesienia opłat za aplikacje. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, na wniosek wiceministra Sebastiana Kalety, zmieni (...)

 • 8.8.2018

  Skorzystaj z Regionalnego Systemu Ostrzegania

  Użytkownicy smartfonów mogą korzystać z nowej wersji aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Teraz, jeśli ostrzeżenie o zbliżającym się zagrożeniu nie dotyczy całego województwa, (...)

 • 25.3.2018

  Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

  W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu pewnych podstawowych pojęć dotyczących wykorzystywania samochodów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o \"podróże (...)