Rodzice a dzieci

Opieka

Przestępstwo

Wykroczenia

Co zrobiło MPiPS, aby zapobiegać przemocy wobec dzieci?

Strona 1 z 2

Niektórzy z nas twierdzą, że klaps dziecku nie zaszkodzi. Ale, czy aby na pewno? Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez MPiPS wynika[1] między innymi, że:

 • 64% Polaków zna w swoim otoczeniu rodziny, w których dochodzi do różnych form przemocy;
 • co trzeci Polak doświadczył przemocy w rodzinie;
 • 14% respondentów żyje w gospodarstwie, w którym ofiarą przemocy było dziecko;
 • tylko 20% badanych, dotkniętych problemem przemocy fizycznej, korzysta z pomocy odpowiednich instytucji.

Sytuacja jest więc poważna. Rząd zdecydował się na wprowadzenie nowych przepisów, które całkowicie będą zakazywać bicia dzieci. Taki prawny zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci wprowadziło już dziesięć europejskich krajów: Austria, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Włochy.  

Obecnie w Polsce obowiązują dwa akty prawne, które mają za zadanie przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Jest to Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został uchwalony pod koniec 2006 roku oraz Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obowiązująca od 2005 r.   W ubiegłym roku podjęto interwencje (tzw. interwencja kryzysowa) w obronie 25 000 dzieci [2]. Z usług całodobowych placówek - ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie skorzystało 3 800 dzieci. Były to w większości dzieci, które po przeżytej awanturze musiały na jakiś czas  opuścić dom.            

Środki finansowe przeznaczane z budżetu państwa na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z roku na rok wzrastają. W 2006 wyniosły one 8 000 000 zł. w 2006 r., 2007 - 12 000 000 zł, 2008 - ponad 16 000 000 zł.  

Życie pokazało, że są to działania niedostateczne.  MPiPS zdecydowało się na zmianę prawa.  

I Jesteśmy w trakcie przygotowywania raportu dotyczącego krzywdzenia dzieci w Polsce. Raport ten zawierać będzie  informacje dotyczące:

- liczby, wieku, płci dzieci, wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie;

- liczby, wieku, płci dzieci, które doświadczają przemocy rówieśniczej;

- form stosowanej przemocy w podziale na przemoc: fizyczną, psychiczną, ekonomiczną i seksualną;

- liczby spraw sądowych związanych z popełnieniem przestępstw wobec dzieci;

- liczby zabójstw na tle rodzinnym z uwzględnieniem dzieci;

- podejmowanych działań interwencyjnych w przypadkach krzywdzenia dzieci;

- podejmowanych działań profilaktycznych na rzecz zmniejszenia zjawiska przemocy wobec dzieci;  

Opracowany raport pozwoli na dokonanie oceny sytuacji dzieci krzywdzonych w Polsce i da podstawy do zmian legislacyjnych w szeroko rozumianym obszarze przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.  

II 25 czerwca 2008 r. organizujemy ogólnopolską konferencję pod nazwą: „Przemoc w rodzinie - Zareaguj, nie bądź obojętny".  

III planujemy przeprowadzić ogólnopolską kampanię społeczną, która uwrażliwi społeczeństwo na problem. Liczymy na współpracę z mediami.   Planujemy również następujące zmiany prawne:

w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 180, poz. 1493:

 1. Wprowadzenie zakazu krzywdzenia dzieci, w tym całkowitej likwidacji stosowania kar cielesnych;
 2. Wprowadzenie nakazu opuszczenia lokalu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie od chwili zgłoszenia zdarzenia przez ofiarę oraz wskazanie miejsc, do których sprawcy będą mogli być kierowani;
 3. Wprowadzenie bezpłatnej obdukcji lekarskiej;
 4. Rozszerzenie definicji przemocy w rodzinie o przemoc ekonomiczną;
 5. Wprowadzenie do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie procedury Niebieskiej Karty;
 6. Wzmocnienie systemu profilaktyki w samorządach gminnych

a)     wprowadzenie obowiązku tworzenia zespołów interdyscyplinarnych

b)      wprowadzenie ustawowego obowiązku tworzenia i realizowania lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

1. Rozszerzenie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poprzez opracowanie programu osłonowego mającego na celu wsparcie finansowe gmin w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym w szczególności rozwój profilaktyki; 2. Wzmocnienie dotychczasowych działań poprzez zwiększenie środków finansowych na:

 • rozszerzenie oferty szkoleniowej dla pracowników pierwszego kontaktu;
 • zwiększenie liczby sprawców uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych;
 • zwiększenie infrastruktury instytucji pomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie.

Już dziś w Kodeksie karnym  są przepisy (art. 156, 157, 191, 207) dotyczące sankcji za przestępstwa, które narażają na utratę zdrowia czy życia - dotyczą one wszystkich krzywdzonych, w tym również dzieci. Ostatnie tragiczne wypadki pokazują jednak, że są one niewystarczające.   MPiPS planujemy zakończenie prac legislacyjnych  jeszcze w 2008 roku.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 28.9.2017

  Komu przysługuje opieka paliatywna i hospicyjna?

  Opieka paliatywna i hospicyjna jest to wszechstronna i całościowa opieka nad chorymi. Polega na objawowym leczeniu chorób nieuleczalnych – w tych przypadkach nie można leczyć przyczyn, (...)

 • 14.5.2017

  Rodzice na urlopach

  Wraz z wzrostem liczby urodzeń rośnie liczba urlopów rodzicielskich. Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 (...)

 • 1.4.2015

  Przyjazny pokój przesłuchań dzieci - standardy, cele.

  Przyjazny dziecku pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko występujące w charakterze świadka będzie czuło się bezpiecznie i komfortowo.

 • 28.2.2018

  Jak może bronić się ofiara przemocy?

  Niestety, ale przemoc w rodzinie nie jest już tylko opisem z norm prawnych, ale także polską rzeczywistością. Ofiary czują się bezsilne, ale czy słusznie, czy prawo rzeczywiście ich nie wspiera? (...)