Cyfrowe akty stanu cywilnego. Prezydent podpisał ustawę

Nowa ustawa przewiduje prowadzenie elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, udostępnianie ich odpisów w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego oraz możliwość wzięcia ślubu poza urzędem.

Od 1 stycznia 2015 roku akty: urodzeń, małżeństw i zgonów mają być rejestrowane w systemie teleinformatycznym. Dzięki temu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju będzie można otrzymać papierowy odpis aktu stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie jest przechowywany. Wpisów w rejestrze będą dokonywać kierownicy urzędu stanu cywilnego lub ich zastępcy. Dane zarejestrowane przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego automatyczne zaktualizują dane zawarte w pozostałych rejestrach publicznych (np. w rejestrze PESEL). Akty stanu cywilnego sporządzone wcześniej w postaci papierowej będą stopniowo przenoszone do nowego systemu.

Prowadzenie rejestru w systemie informatycznym pozwoli obywatelom na uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jedynie w urzędzie, w którym przechowywany jest akt oraz zwolnienie z obowiązku przedkładania odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności dotyczących rejestracji stanu cywilnego. Nie będzie także potrzeby przekazywania przez kierowników urzędu stanu cywilnego pocztą informacji o zmianach stanu cywilnego. Nowa ustawa podniesie jakość rejestracji oraz ułatwi obywatelom dostęp do akt stanu cywilnego, co przełoży się na podniesienie bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego.

Ustawa wprowadza ponadto zaświadczenie o stanie cywilnym, które jako jeden dokument zastąpi przekładanie wielu odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących jednej osoby, co uprości postępowanie oraz zmniejszy koszty po stronie obywatela. W związku z podnoszoną w toku prac nad ustawą wątpliwością, że zaświadczenie o stanie cywilnym będzie mogło zostać wykorzystane do zawarcia związku jednopłciowego poza granicami RP uznawanego w Polsce, należy podkreślić, że nie ma możliwości rejestracji lub uzyskania wpisu w polskich księgach stanu cywilnego małżeństwa, które nie spełnia wymogów prawa polskiego (np. małżeństwa jednopłciowego czy poligamicznego).

Kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul odmawia bowiem rejestracji zdarzenia, czy też przeniesienia do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcji) lub odtworzenia jego treści, jeżeli byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (art. 102, art.106 pkt 3 i art. 111 ustawy). Z uwagi zaś na umiejscowienie art. 18 w I rozdziale Konstytucji, podstawową zasadą porządku prawnego RP jest postanowienie, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowa ustawa ma zastąpić obowiązującą obecnie ustawę z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz. 1264 oraz z 2012 r. poz. 1529). Szereg zawartych w ustawie rozwiązań stanowi powtórzenie obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia akt stanu cywilnego i funkcjonowania urzędów stanu cywilnego.

Akty stanu cywilnego będą dalej prowadzone przez urzędy stanu cywilnego, będące częścią urzędu gminy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej i stanowić będą wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych. W aktach stanu cywilnego nadal odnotowywane będzie urodzenie, zgon i zawarcie małżeństwa w postaci oddzielnych aktów dla każdego rodzaju zdarzenia.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem przepisów określających nowe zasady przekazywania danych na potrzeby statystyki publicznej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r.

Źródło: Prezydent.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 25.4.2018

  Ustawa 447 przyjęta przez Izbę Reprezentantów USA

  We wtorek podczas posiedzenia Izby Reprezentantów USA przyjęto tzw. ustawę s. 447, dotyczącą żydowskich roszczeń majątkowych.

 • 14.11.2012

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r.

  W dniu 11 listopada 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 24 października 2012 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)

 • 17.10.2017

  Jak zarejestrować zgon?

  Zgon osoby należy zgłosić w terminie: 3 dni od sporządzenia karty zgonu albo 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. Zgon zgłasza się kierownikowi (...)

 • 14.1.2013

  Zmiana płci w świetle prawa

  Zjawisko transseksualizmu (czyli silnego poczucia przynależności do płci przeciwnej niż wynikająca z widocznych cech budowy ciała) w Polsce jest ciągle bardzo kontrowersyjną kwestią. W doktrynie (...)