Czy dopalacze znikną z rynku?

W piątek w Sejmie odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej mającą na celu uniemożliwienie handlowania tzw. dopalaczami. Pierwsze czytanie projektu zmian odbyło się już w środę 6 października.

W projekcie została wprowadzona definicja środka zastępczego. Pod tym określeniem kryje się substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślina, grzyb lub ich część zawierające taką substancję, a które mają być używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający czy substancja psychotropowa. Są to jednocześnie środki, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie odrębnych przepisów. Zdaniem Rady Ministrów, autora projektu zmian, takie rozwiązanie umożliwi szybkie i elastyczne reagowanie na pojawiające się zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W szczególności chodzi tutaj o ochronę zdrowia ludzi młodych, którzy w ostatnim czasie w wyraźnie większej liczbie trafiali do szpitali z objawami silnego zatrucia dopalaczami.

Nowelizacja wprowadza zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych. W przypadku stwierdzenia, że takie działania mają miejsce inspektor sanitarny będzie mógł skorzystać z nowego uprawnienia. Mianowicie jeśli będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że dany produkt stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny drogą decyzji wstrzyma jego wytwarzanie, lub wprowadzanie do obrotu i nakaże wycofanie produktu z rynku na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań jego bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy. O wydaniu decyzji w tym zakresie Główny Inspektor Sanitarny poinformuje opinię publiczną. Kosztami przeprowadzenia tych badań będzie obciążona strona wprowadzająca środki do obrotu, będą one zwrócone temu podmiotowi jeśli okazałoby się, że oferowane środki nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia lub życia. Samo wprowadzanie do obrotu lub wytwarzanie środków zastępczych będzie zagrożone wysokimi kara pieniężnymi nakładanymi od 20 tys. zł do nawet 1 miliona złotych. Decyzja o wymierzeniu kary będzie miała rygor natychmiastowej wykonalności. Wysokość kary uzależniona będzie m.in. od ilości wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka zastępczego.

Nowe przepisy wprowadzają jednocześnie zakaz reklamy i promocji środków spożywczych lub innych produktów przez sugerowanie, że posiadają one takie działanie jak substancje psychotropowe lub środki odurzające. Zakaz rozciągać się będzie także na sugestie, że użycie tych środków, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować takie skutki jak „zwykłe” narkotyki. Prowadzenie takiej reklamy lub promocji wbrew zakazowi sankcjonowane będzie karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dopuszcza posiadanie, przechowywanie i nabywanie środków zastępczych przez jednostki naukowe dla realizacji zadań w zakresie prowadzenia badań naukowych nad problematyką narkomanii. Ponadto posiadanie tzw. dopalaczy będzie możliwe dla celów prowadzenia szkoleń osób realizujących zadania w zakresie kształtowania polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej. Środki te będą mogły nabywać także jednostki organizacyjne administracji rządowej i Żandarmeria Wojskowa dla przeprowadzenia badań potwierdzających popełnienie przestępstwa w ramach prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Wprowadzone na szybko zmiany są krytykowane przez prokuraturę. Śledczy uważają, że cała akcja skierowana przeciwko przedsiębiorcom oferującym dopalacze prowadzona była na granicy prawa. Faktycznie z uwagi na fakt, że nowelizacja przechodzi dopiero przez ścieżkę legislacyjną, do tej pory dystrybutorzy nowego rodzaju środków odurzających prowadzili działalność zgodną z prawem. Dopiero gdy będą uchwalone odpowiednie przepisy penalizujące handel takimi substancjami, prokuratura będzie mogła skutecznie walczyć z patologią dopalaczy. 

Projekt nowelizacji zostanie teraz skierowany do prac w Senacie.

e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

pawelek

6.11.2010 15:54:8

Re: Czy dopalacze znikną z rynku?

nie, poniewaz sprzedaja to za granica i w internecie. www.dopalaczenamaxa.eu

SG

19.10.2010 12:16:40

Re: Czy dopalacze znikną z rynku?

ja nigdy nie będe zazywałnarkotykuw powodują smierc

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.6.2014

  Wakacje 2014: uważaj na dopalacze i pigułki gwałtu

  Pigułki gwałtu i dopalacze można z łatwością kupić, np. w sieci. Dlaczego? Czy nie ma regulacji, które zakazywałyby sprzedaży środków, które nie powinny być legalne?

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 18.7.2018

  Ostrzejsze kary za handel dopalaczami i za ich posiadanie

  Po zmianach dopalacze będą traktowane na równi z narkotykami. Tym samym odpowiedzialność za posiadanie, handel i dystrybucję dopalaczy przejdzie z reżimu administracyjnego na (...)

 • 13.2.2018

  E-zwolnienia już w lipcu

  Z dniem 1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie znikną z obiegu. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). W praktyce to duża wygoda i oszczędność czasu dla lekarzy, (...)

 • 19.10.2017

  Koniec gabinetów politycznych na szczeblu samorządowym

  Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych przewidują likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach (...)