Koncesje i zezwolenia

Pozostałe

Czy w kwestionariuszu osobowym dla kandydatów do egzaminu na aplikację pojawi się rubryka "narodowość"?

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił 6 czerwca 2008 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umieszczenia w kwestionariuszu osobowym dla kandydatów do egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką i notarialną rubryki "narodowość". Wystosował doń pismo następującej treści:

"W związku z napływającymi do mnie skargami obywateli, dotyczącymi zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości kwestionariusza osobowego, którego złożenie jest niezbędne w przypadku zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikacje radcowską, adwokacką i notarialną, pozwalam sobie zwrócić się do Pana Ministra w przedmiotowej sprawie.

Złożenie kwestionariusza jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu konkursowego na ww. aplikacje. Jednak jego treść - ze względu na zamieszczoną tam rubrykę „narodowość" - może budzić poważne wątpliwości natury konstytucyjnej.

Narodowość bowiem wskazuje na pochodzenie etniczne danej osoby, na jej przynależność bądź nawet same poczucie przynależności do danego narodu. Wymaga podkreślenia, iż narodowość nie jest kategorią prawną - w przeciwieństwie do obywatelstwa, brak jest środków, które pozwalają na weryfikację, czy podane dane są prawdziwe. Narodowość należy postrzegać w kategoriach filozoficzno-społecznych, a pytanie o nią w pewnych wypadkach - biorąc pod uwagę długotrwały proces kształtowania się świadomości narodowej pewnych grup etnicznych - może być pytaniem, na które bardzo trudno udzielić odpowiedzi.

Pragnę również zwrócić uwagę, iż art. 51 ust. 1 Konstytucji stanowi, iż nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczącej jego osoby. Ponadto, ustęp 2 tego artykułu wskazuje, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. W tym kontekście można stwierdzić, iż z punktu widzenia przeprowadzanego egzaminu pytanie o obywatelstwo kandydata na aplikację radcowską, adwokacką czy notarialną wydaje się być uzasadnione. Pytanie o narodowość przekracza jednak standard niezbędności, wynikający z zasad demokratycznego państwa prawnego.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o rozważenie dokonania zmiany przedmiotowych formularzy w zakresie przedstawionym w niniejszym piśmie."

Źródło: www.rpo.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2018

  Opłaty za egzamin maturalny dla absolwentów z ubiegłych lat

  Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje dotyczące opłat za przystąpienie do egzaminu maturalnego. Opłata zarówno za przedmiot obowiązkowy, jak też dodatkowy, zarówno (...)

 • 15.9.2017

  Prawa studentów w nowej ustawie

  Uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i przedstawienia opłat pobieranych od studentów (przez cały przewidywany okres studiów aż do ich ukończenia) już przed rozpoczęciem rekrutacji. W (...)

 • 20.2.2006

  Jak zdobyć pracę w Straży Granicznej?

  Przyjmowanie do pracy w Straży Granicznej jest bardzo sformalizowane. Zgodnie z przepisami postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do pracy w SG składa się z dwóch etapów. Kandydaci (...)

 • 16.4.2017

  Uzyskiwanie tytułu lekarza specjalisty

  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia określa zasady ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie (...)

 • 6.9.2007

  Jak uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego?

  Żeby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba spełniać określone warunki, a ponadto zdać z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka (...)