Dotacje na innowacje, czyli jak pomóc branży samochodowej

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się europejscy producenci samochodów. Komisja Europejska zapowiada przygotowanie propozycji pomocy dla branży przed wiosennym szczytem Rady Europejskiej. Zmienione mogą zostać zasady udzielania pomocy publicznej. Posłowie zachęcają do promowania innowacyjności i nowych, energooszczędnych rozwiązań, które pozwolą na utrzymanie konkurencyjności branży i osiągniecie ambitnych celów środowiskowych.

 

Nie będzie wyścigu po dotacje

Aleksandr Vondra (Rada): Przemysł samochodowy to jeden z kluczowych sektorów dla europejskiej gospodarki, który szczególnie ucierpiał wskutek globalnego kryzysu. W 2008 roku sprzedano o 8% mniej samochodów niż rok wcześniej. Zagrożone są miejsca pracy i przyszłość całej branży. Odpowiedzialność za los branży spoczywa na niej samej, ale waga tego przemysłu dla gospodarki jest tak duża, że UE musi rozważać jakąś formę wsparcia publicznego. Wsparcie nie może podważyć długoterminowej konkurencyjności branży, nie może uruchomić wyścigu po dotacje, dlatego musi być dobrze skoordynowane i ukierunkowane na innowacyjność promując prace nad takimi rozwiązaniami jak napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe, ale także złomowanie przestarzałych pojazdów emitujących nadmierne ilości CO2. Rozważane będą elastyczne formy pożyczek dla sektora, bez dyskryminacji jakichkolwiek producentów. Vondra zapowiedział, ze stosowne propozycje pomocy dla sektora zostaną przygotowane przed wiosennym szczytem Rady Europejskiej, tak aby mogły zostać zatwierdzone przez szefów państw i rządów. "Nie chodzi tylko o wspieranie branży samochodowej, ale o wypracowanie podejścia, na którym skorzystają wszyscy" - zakończył Vondra.

Porady prawne

 

Wywieźć branżę z kryzysu

Komisarz Verheguen rozpoczął od ostudzenia oczekiwań i zalecał ostrożność, aby "nie budzić nadziei, których nie będzie można spełnić". Europejski sektor motoryzacyjny zatrudnia 12 milionów pracowników, co stanowi 6% wszystkich miejsc pracy w UE. W 2007 roku wyprodukowano w UE 19,6 milionów pojazdów, w roku 2008 już o jeden milion mniej. Z rozmów, jakie Verheugen przeprowadził w połowie stycznia z przedstawicielami europejskich koncernów motoryzacyjnych wynika, że przemysł samochodowy w Europie cechuje duża nadprodukcja sięgająca nawet 20%, co przekłada się na około 400 tysięcy miejsc pracy.

Na placach wytwórców stoi już 2 miliony niesprzedanych samochodów. Verheugen przyznał, że działania, jakie podejmowała UE "podrożyły europejskie samochody", dlatego KE przyjmuje dwa cele: przeprowadzenie branży przez kryzys nie tracąc z rynku żadnego z dotychczasowych producentów oraz wzmocnienie konkurencyjności branży w dłuższej perspektywie, aby Europa pozostała liderem w produkcji samochodów. Przypomniał, że ze środków EBI przyznano branży już 9 mld EUR na kredyty. Zapowiedział, że zostaną odpowiednio zmodyfikowane reguły pomocy publicznej, aby umożliwić państwom członkowskim elastyczne i szybkie reagowanie z myślą o utrzymaniu miejsc pracy i przy zachowaniu warunków uczciwej konkurencji (tj. nie faworyzowanie producentów europejskich względem innych wytwórców, którzy mają fabryki w UE).

 

Podtrzymać ambitne cele środowiskowe

Jean-Paul GAUZÈS (EPP-ED, FR): Propozycje KE nie są wystarczająco ambitne i będą zachęcać państwa członkowskie do działań na własną rękę. System kredytowy musi normalnie finansować ten sektor zgodnie z jego potrzebami.

Guido SACCONI (PSE, IT): Może dość do utraty 2 milionów miejsc pracy, zwłaszcza w branży części zamiennych. Istnieje sprzeczność, gdyż flota jest przestarzała, a jednocześnie popyt spadł drastycznie. Dlatego należy podjąć działania po stronie popytowej, które będą wspierały cele ekologiczne, które branża zaakceptowała.

Patrizia TOIA (ALDE, IT): Kryzys obejmie nie tylko branżę motoryzacyjną, ale i sektory współpracujące. Jest to tragedia z punktu widzenia zatrudnienia. W niektórych państwach członkowskich zanotowano spadek rejestracji pojazdów o 20%-30%. Ta sytuacja wynikła po części z błędów popełnionych w zarządzaniu. UE powinna ratować zatrudnienie, wspierając stronę popytową.

Guntars KRASTS (UEN, LV): Przemysł samochodowy próbuje się skonsolidować, ale jego przetrwanie zależy od dostępności kredytów. Kryzys z pewnością skoryguje strukturę rynku motoryzacyjnego. Celem UE powinno być zmniejszenie zależności od ropy i fluktuacji jej cen oraz poprawa dostępności technologii pro-ekologicznych.

Rebecca HARMS (Verts/ALE, DE): Zarządzanie kryzysowe w gospodarce trzeba połączyć z celami klimatycznymi. Nie można dać zbyt dużej przestrzeni przemysłowi samochodowemu. Przyszłość należy do tych, którzy produkują małe i energooszczędne samochody. Nie wolno skupiać się tylko na przemyśle samochodowym, ale szerzej, na całym sektorze transportowym i promować inwestycje w infrastrukturę dla różnych środków transportu.

 

Pomoc publiczna dla samochodów, ale nie dla stoczni

Poseł Zbigniew Krzysztof KUŹMIUK (UEN, PL): w debacie nawiązał do decyzji Komisji w sprawie zwrotu pomocy publicznej przez przemysł stoczniowy w Polsce. "W wyniku tej decyzji ulega likwidacji 50 000 miejsc pracy bezpośrednio w polskim przemyśle stoczniowym, a w przyszłości zniknie kilkadziesiąt tysięcy u kooperantów" - stwierdził. Podkreślił, że takie podejście wydaję się "rażąco niesprawiedliwe" biorąc pod uwagę plany Komisji mające na celu wspieranie zagrożonego kryzysem przemysłu samochodowego. "Komisja Europejska, która do tej pory rygorystycznie pilnowała przestrzegania reguł udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, we wszystkich tych przypadkach szybko wyraża zgodę na te posunięcia z reguły dostosowując swoje decyzje do wcześniejszych postanowień rządów państw członkowskich w tych sprawach" - zauważył poseł Kuźmiuk.  

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika