Składki

Postępowanie przed ZUS

Dowód reputacji, czyli zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Każdy przedsiębiorca wie, jak ważnym dokumentem jest zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. Dokument taki potrzebny jest m.in. do udziału w przetargach albo przy ubieganiu się o kredyt w banku.

Zaświadczenie stwierdza, że płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Brak zaległości stwierdzany jest na dzień wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenia wydaje się na wniosek płatnika składek w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

Można ubiegać się o nie osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika. Można również zwrócić się o to listownie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego (http://eup.zus.pl/).

Odbiór następuje osobiście lub listownie - wnioskodawca sam decyduje, która forma jest dla niego wygodniejsza. Nie możemy tylko wysłać zaświadczenia e-mailem, ponieważ ze względów bezpieczeństwa wydaje się je na drukach ścisłego zarachowania. Każdy ma swój unikalny numer, aby uniknąć ewentualnych fałszerstw.

ZUS wydaje zaświadczenie na podstawie posiadanych przez siebie danych o stanie rozliczeń płatnika. Stan rozliczeń ustalany jest na podstawie zaewidencjonowanych w systemie informatycznym ZUS-u danych z prawidłowo wypełnionych i przekazanych przez płatnika dokumentów rozliczeniowych, jak też dokonanych wpłat, które zostały zidentyfikowane i zaewidencjonowane na jego koncie rozliczeniowym.

Zaświadczenie jest wydawane, gdy na koncie płatnika składek nie występuje zadłużenie z tytułu składek. Przepisy nie ustalają żadnej granicznej kwoty minimalnej, która stanowiąc zadłużenie, pozwalałaby na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Czy płatnik składek, który ma podpisany z Zakładem układ ratalny otrzyma zaświadczenie o niezaleganiu - odpowiada Agata Wiśniewska, dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Centrali ZUS. Posłuchaj.

Warto pamiętać, że zaświadczenie o którym mówimy stwierdza, że płatnik nie miał zaległości w dniu jego wydania. Może się jednak zdarzyć, że po wydaniu zaświadczenia zajdą okoliczności zmieniające ten stan rzeczy. Sam płatnik może np. złożyć korektę, która zmieni dane z dokumentów wcześniej zaewidencjonowanych. Także niedotrzymanie warunków udzielonej płatnikowi przez ZUS ulgi (np. odroczenia terminu płatności składek), będzie skutkowało tym, że na koncie pojawi się zadłużenie. Sytuację taką może także spowodować przeprowadzona przez ZUS kontrola.

W przypadku, gdy zachodzą okoliczności, które uniemożliwiają wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, ZUS wydaje płatnikowi składek decyzję o odmowie wydania zaświadczenia. Od tej decyzji przysługuje płatnikowi odwołanie do sądu. O potwierdzenie autentyczności zaświadczeń zwraca się do ZUS wiele instytucji np. banki. Takich próśb jest na tyle dużo, że ZUS przygotowuje specjalną elektroniczną usługę. Przez system internetowy zainteresowane podmioty będą mogły spytać się czy Zakład wydał płatnikowi X, legitymującemu się danymi Y, zaświadczenie o konkretnym numerze i serii. Prace w tym zakresie są zaawansowane i udostępnienie usługi prawdopodobnie nastąpi jeszcze przed wakacjami.

ZUS udostępni nową usługę - mówi Agata Wiśniewska. Posłuchaj.

Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.5.2017

  Jedna wpłata do ZUS

  Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksie pracy przewidują, że każdy płatnik będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty (...)

 • 27.9.2017

  Co zmieniło się w opłacaniu składek na FGŚP?

  5 września br. weszła w życie zmiana do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, która wprowadziła nową definicję pracownika, za którego występuje (...)

 • 10.3.2017

  Jeden przelew do ZUS zamiast 4

  Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przewidującej, że (...)

 • 6.11.2018

  Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka?

  Często, jeśli małżeństwo stara się o pożyczkę lub kredyt, np. bank żąda zaświadczeń, że małżonkowie nie zalegają z podatkami. Jeżeli mają oni wspólność majątkową — (...)

 • 8.4.2019

  ZUS przeszkoli firmy z kontroli zwolnień

  Do kontroli zwolnień uprawniony jest nie tylko ZUS, ale także płatnicy składek. Aby wspomóc ich działania, ZUS przeszkoli właścicieli małych i średnich firm z kontroli zwolnień lekarskich.