e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Grupowa organizacja pracy

Zbiorowe prawo pracy

Działalność gospodarcza

EKES a europejskie rady zakładowe

19.12.2008

4 grudnia 2008 r. EKES przyjął opinię dotyczącą dyrektywy w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej w firmach ponadnarodowych.  

Chodzi tu o przekształcenie dyrektywy z 1994 r. w celu poprawy trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi na szczeblu ponadnarodowym i zwiększenia liczby europejskich rad zakładowych. Od 1994 r. działalność rozpoczęło jedynie 841 europejskich rad zakładowych (na 2400 kwalifikujących się). Reprezentują one 14,5 miliona pracowników i mają za zadanie informowania ich i konsultowania się z nimi na szczeblu ponadnarodowym. Wynik ten jest mało zadowalający, w związku z czym Komitet wzywa do jak najszybszego przyjęcia wspomnianego przekształcenia, gdyż obecnie obowiązująca dyrektywa jest w znacznej mierze niewystarczająca.

W kontekście obecnego kryzysu gospodarczego Komitet podkreśla znaczenie zaangażowania pracowników w sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem i potwierdza, że nie tylko nie hamuje to rozwoju przedsiębiorstwa, ale stanowi atut dla jego konkurencyjności. Jak zaznaczyła Laure Batut (Grupa II, Pracownicy, Francja), „postęp dokonuje się w drodze dialogu".

Przyjęcie przez EKES wymienionej opinii zbiega się w czasie z planowanym przyjęciem przez Parlament Europejski w dniu 16 grudnia rezolucji w sprawie wniosku Komisji, który będzie również omawiany na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych 17 grudnia 2008 r.

Komitet nie ograniczył się jedynie do pozytywnego przyjęcia „minimalnej zgody" wyrażonej przez partnerów społecznych we wspólnym liście z sierpnia br. Wskazując na niespójne elementy między celami określonymi przez Komisję a treścią propozycji, Komitet skupił się na pewnych konkretnych punktach wniosku w sprawie dyrektywy, które pozwalają wzmocnić skuteczność i efektywność informowania pracowników i konsultowania się z nimi.

Sprawozdawca Wolfgang Greif (Grupa II, Pracownicy, Austria) podkreślił, że „przyszła dyrektywa powinna jaśniej zagwarantować informowanie i zasięganie opinii pracowników w odpowiednim czasie, tzn. w momencie, gdy dyrekcja przedsiębiorstwa rozważa podjęcie jakiejś decyzji, a nie wtedy, gdy ma ona być wdrożona." Podkreślił ponadto, że ustalenie, zgodnie z wnioskiem Komisji, pewnej minimalnej liczby pracowników potrzebnej do ustanowienia europejskiej rady zakładowej oznacza nieprzestrzeganie prawa wszystkich pracowników do informacji i konsultacji (zapisanego w art. 27 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej).

Fakt, że Komitet przyjął opinię głosami 106 członków na 146 głosujących, świadczy o jego zdecydowanej woli dokonania postępu w rozpowszechnianiu społecznie odpowiedzialnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej.

Źródło: http://www.eesc.europa.eu/, z www.pkpplewiatan.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ