Inwestycje

Fundusz Granic Zewnętrznych 2007-2013 dla Polski

Komisja przyjęła wieloletni program dla Polski w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 o budżecie szacowanym na 78 mln EUR, a także pierwszy program roczny na 2007 r.

Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, wyraził zadowolenie z przyjęcia wieloletniego programu wdrożenia Funduszu Granic Zewnętrznych. „Działania przewidziane w ramach programu będą uzupełnieniem inwestycji finansowanych z instrumentu finansowego Schengen oraz programów przedakcesyjnych PHARE, a także wzmocnią zdolność Polski do sprostania wyzwaniom związanym z kontrolą graniczną po niedawnym wejściu do strefy Schengen. Kupując nowe wyposażenie i udoskonalając istniejące systemy, Polska przyczyni się do utworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami.

Polska postanowiła zrealizować wszystkie pięć strategicznych celów priorytetowych Funduszu:

1. dalsze stopniowe tworzenie wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami;
2. rozwój krajowych składników europejskiego systemu nadzoru lub stałej Europejskiej Sieci Patrolowej na południowych granicach morskich;
3. pomoc w wydawaniu wiz i rozwiązywaniu problemów nielegalnej imigracji przez służby konsularne państw członkowskich i krajów trzecich; utworzenie systemów komputerowych wymaganych przez przepisy wspólnotowe o granicach zewnętrznych i wizach (VIS i SIS);
4. stosowanie przepisów wspólnotowych o granicach zewnętrznych i wizach, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego.

Projekty finansowane w ramach programu rocznego dla Polski na 2007 r. obejmują:

· modernizację infrastruktury przejść granicznych;
· wyposażenie konsulatów w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające gromadzenie danych biometrycznych;
· utworzenie systemu informacyjnego do kontroli legalności pobytu cudzoziemców.

Informacje podstawowe:

Fundusz Granic Zewnętrznych jest jednym z czterech głównych instrumentów finansowych Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi", którego celem jest zapewnienie sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi wynikającej z wprowadzenia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii oraz wdrożenia wspólnej polityki azylowej i imigracyjnej.

Pozostałe trzy fundusze to: Europejski fundusz na rzecz integracji obywateli krajów trzecich, Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów oraz Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców.

Fundusz Granic Zewnętrznych wprowadza mechanizm solidarności finansowej na rzecz wspierania krajów, które dla dobra Wspólnoty ponoszą długotrwałe i dotkliwe obciążenia finansowe wynikające z wdrożenia wspólnych norm w zakresie kontroli granic zewnętrznych i nadzoru nad tymi granicami, a także polityki wizowej.

Całkowity budżet Funduszu na lata 2007-2013 wynosi 1820 mln EUR, i zostanie rozdzielony w następujący sposób:

· 1543 mln EUR zostanie podzielone między państwa członkowskie na podstawie obiektywnych kryteriów określających obciążenie każdego państwa z tytułu działań w ramach programów krajowych prowadzonych w zakresie kontroli granic zewnętrznych i polityki wizowej;
· 109 mln EUR (6%) zarządzanych bezpośrednio rzez Komisję zostanie przeznaczone na działania Wspólnoty.
· 108 mln EUR na cele programu tranzytu kaliningradzkiego realizowanego przez Litwę
· 60 mln EUR na działania szczególne prowadzone w strategicznych punktach granicznych na granicach zewnętrznych na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej przez agencję FRONTEX.

Więcej informacji na temat działalności wiceprzewodniczącego Barrota można uzyskać na stronie internetowej komisarza:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_pl.htm

źródło: Komisja Europejska, z www.ukie.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.11.2017

  Budżet UE na rok 2018 korzystny dla Polski

  18 listopada zakończyły się w Brukseli negocjacje w sprawie budżetu UE na 2018 rok. Środki z budżetu na 2018 r. sfinansują m.in. politykę spójności, WPR, ochronę granic zewnętrznych (...)

 • 26.8.2017

  Polska przeciw relokacji

  Szef MSWiA podpisał kolejną odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej dotyczące nieprzyjmowania imigrantów do Polski.

 • 21.11.2017

  Serce unijnego systemu ochrony granic w Warszawie

  21 listopada br. weszło w życie porozumienia o siedzibie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Siedziba Frontexu – jednej z najważniejszych unijnych agencji – (...)

 • 6.3.2007

  Mały ruch graniczny z sąsiadami Unii

  Nowe rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 ustanawia zasady małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach państw członkowskich oraz wprowadza w tym celu zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach (...)

 • 21.10.2018

  Co przewiduje ustawa okołobudżetowa na przyszły rok?

  Propozycja tzw. ustawy okołobudżetowej na 2019 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie (...)