Jest decyzja. Będzie piwo na stadionach

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

- Tak zwana specustawa przewidziała szereg rozwiązań zmierzających do skuteczniejszego zwalczania zachowań chuligańskich na stadionach – wyjaśnia Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowela umożliwia m.in. sprzedaż i spożywanie niskoprocentowych napojów alkoholowych (do 3,5 proc.) na imprezach masowych. Organizator będzie musiał uzyskać na to zezwolenie. Na meczach o podwyższonym ryzyku takiej możliwości jednak nie będzie.

Co jeszcze wprowadza nowelizacja?

 • obliguje do wyposażenia w elektroniczne systemy identyfikacji osób wszystkie obiekty, na których prowadzone są mecze piłki nożnej (będące imprezami masowymi) i zintegrowania już istniejących systemów (dotyczy klubów Ekstraklasy):  
  - ligi zawodowej po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy,
  - I ligi piłki nożnej od 1 stycznia 2013 r.,
  - w pozostałych od 1 stycznia 2014 r.
 • umożliwia odmowę wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, w przypadku gdy obiekt nie jest wyposażony w elektroniczny system identyfikacji osób,
 • umożliwia przerwanie imprezy przez wojewodę w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników imprezy masowej, w sytuacji gdy działania organizatora są niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej,
 • umożliwia przeprowadzenie rozprawy przez sąd w formie odmiejscowionej (bez konieczności doprowadzenia sprawcy do sądu – przesłuchanie na odległość) oraz określa zasady jej przeprowadzania,
 • umożliwia stosowanie zakazu klubowego na meczach wyjazdowych oraz jego orzekanie za naruszenie regulaminu na meczu wyjazdowym,
 • umożliwia odmowę sprzedaży biletu osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w czasie trwania imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej,
 • rozszerza możliwość karania np. sprawców fałszywych alarmów,
 • umożliwia ukaranie uczestników przemieszczających się do innych sektorów niż uprawnione, wynikające z posiadanego biletu,
 • umożliwia ukaranie za posiadanie niebezpiecznych narzędzi w miejscu publicznym,
 • karane będzie także wdzieranie się na teren imprezy masowej,
 • umożliwi ukaranie organizatora  za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa imprezy masowej m.in. w zakresie: ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym oraz odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych.

Ustawa zmienia łącznie 11 ustaw, w tym 5 kodeksów: ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 1); Kodeks wykroczeń (art. 2); ustawa o Policji (art. 3); ustawa o ochronie granicy Państwowej (art. 4); Kodeks karny (art. 5); Kodeks postępowania karnego (art. 6); Kodeks karny wykonawczy (art. 7); Ustawa o broni i amunicji (art. 8); Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 9); Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (art. 10).

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: