Kasy fiskalne dla kolejnych grup przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia o kasach fiskalnych. Od przyszłego roku ewidencję obrotów będą musiały prowadzić nowe grupy podatników.

Przepisy rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących mają obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku.

Dokument likwiduje zwolnienia z obowiązku stosowania kas m.in. na usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, detektywistyczne i ochroniarskie, pogrzebowe czy te, które są świadczone w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Karta podatkowa nie uchroni przed kasą

W nowym rozporządzeniu zrezygnowano ponadto z całej kategorii zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas odnoszących się do grup podatników rozliczających się w ramach tzw. karty podatkowej w podatku dochodowym.

Ustawodawca wymienia tutaj m.in. takie grupy zawodowe, które świadczą usługi: ślusarskie, w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych, pobielania kotłów i naczyń, w zakresie kotlarstwa, w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych, hafciarskie, w zakresie bieliźniarstwa oraz gorseciarstwa.

Ze zwolnień nie skorzystają już także: krawcy, modniarstwo, witrażownictwo, kołodziejstwo, bednarstwo, koszykarstwo, wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy, gręplarstwo, kilimiarstwo, dziewiarstwo na drutach i szydełkach oraz repasacja pończoch.

Podatnicy rozliczający się w ramach tzw. karty podatkowej będą mogli nadal korzystać ze zwolnienia w przypadku nieprzekroczenia obrotu 40 tys. zł.

Niektórzy nadal na zwolnieniu

Według projektu z czasowego zwolnienia nadal skorzystają wybrane grupy przedsiębiorców. Chodzi o niektóre usługi rolnicze (np. przygotowanie pól do upraw oraz ich zbiór), komunalne i sieciowe (np. w zakresie dostaw energii, gazu, usługi telekomunikacyjne), komunikacji miejskiej oraz przewozów świadczonych przy zastosowaniu rykszy, dorożek, łodzi flisackich na Dunajcu, obozowiska dla dzieci, sprzedaż przy zastosowaniu automatów (poza np. dotyczącymi wyrobów akcyzowych), usługi pocztowe i kurierskie, usługi finansowe, usługi administracji publicznej i ubezpieczeń, usługi w zakresie edukacji, usługi typu statutowego świadczone przez organizacje, usługi notariuszy ewidencjonowane w tzw. repertoriach A i P.

Czasowe zwolnienie będzie obejmowało ponadto niektóre inne usługi: np. dotyczące wynajmowania i obsługi nieruchomości, opłacane za pośrednictwem poczty lub banku czy świadczone przez podatników zawierających małą liczbę transakcji w skali roku.

Rozporządzenie zachowuje dotychczasowe zwolnienie od obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas dla podatników o bardzo małych obrotach, czyli do 40 tys. zł. Zachowane również zostaje dotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynających działalność. Prawo do zwolnienia utracą oni po przekroczeniu obrotu w wysokości 20 tys. zł.

Kasa bez względu na obroty

Dokument utrzymuje ponadto zasadę wyłączenia ze zwolnienia – bez względu na osiągniętą wysokość obrotu podatników – dla przedsiębiorców, którzy kontynuują działalność po dniu 31 grudnia 2010 roku oraz sprzedawców gazu płynnego.

Obowiązkowa ewidencja bez względu na wysokość obrotów obejmie również – podobnie jak dotychczas – usługi: przewozów osób i ładunków taksówkami, w zakresie pasażerskich przewozów regularnych i nieregularnych, gdzie nie stosuje się cen urzędowych za przejazd oraz przy dostawie zespołów, podzespołów i części zamiennych do samochodów, dostaw elektronicznego sprzętu powszechnego użytku oraz sprzętu fotograficznego, sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, płyt CD i DVD oraz niektórych innych nośników informatycznych (np. oprogramowanie komputerowe). Pozostawiono również kasy na sprzedaż wszystkich rodzajów paliw płynnych, wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

Według Ministerstwa Finansów likwidacja zwolnień przyczyni się do poprawy ściągalności podatków. W początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów państwo jednak straci – szacuje się, że nawet 250 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zwroty części wydatków dla nowych grup podatników, którzy poniosą koszty związane z kupnem kas fiskalnych. Będą oni mogli otrzymać od państwa nawet 90 procentowy zwrot za urządzenie, nie wyższy jednak niż 700 zł.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.4.2018

  Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

  Wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – (...)

 • 8.11.2017

  Kiedy będą kasy fiskalne on-line?

  Docelowym systemem będzie system kas rejestrujących umożliwiających przesył informacji do Centralnego Repozytorium Kas. Projekt przygotowany w resorcie finansów nie (...)

 • 23.2.2018

  Wymiana walut bez kas?

  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas fiskalnych w kantorach. Projektowane zmiany przewidują zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w (...)

 • 23.4.2019

  Kasy online wkrótce konieczne

  Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zakłada wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na stosowanie kas rejestrujących (tzw. kasy online (...)

 • 29.3.2013

  Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

  Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów (...)