Komorowski podpisał pierwsze ustawy

Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, który po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego sprawuje obowiązki głowy państwa, podpisał pięć ustaw, m.in. o Trybunale Stanu oraz dokument wprowadzający tzw. złote weto ministra skarbu.

Nowelizacja ustawy o Trybunale Stanu przewiduje wprowadzenie zmiany polegającej na rozbudowaniu reguł postępowania, które toczy się przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu RP.

Komisja otrzyma możliwość zlecania Prokuratorowi Generalnemu lub Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia określonej czynności niezbędnej do wyjaśnienia okoliczności sprawy, którą się zajmuje.

Komisja będzie mogła również przeprowadzać na zamkniętych posiedzeniach czynności dowodowe przewidziane w kodeksie postępowania karnego. Parafowana przez marszałka nowela przewiduje ponadto, że w razie wątpliwości co do bezstronności członka komisji podczas przesłuchania zostaje on z tego przesłuchania wyłączony.

Ustawa o uprawnieniach ministra Skarbu Państwa daje mu szczególne prawa wobec spółek posiadających infrastrukturę do wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, wydobycia, rafinacji, przetwarzania, magazynowania i przesyłania rurociągami ropy naftowej.

Minister Skarbu otrzyma prawo tzw. „złotego weta” do uchwał podejmowanych przez takie spółki.

Szef resortu będzie mógł sprzeciwić się m.in. rozwiązaniu firmy, przeniesieniu jej siedziby za granicę oraz przyjęciu przez spółkę wieloletniego planu strategicznego.

Bronisław Komorowski złożył również swój podpis pod pakietem odświeżającym kilka ustaw podatkowych.

Nowela ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne umożliwi osobom fizycznym, które rozpoczynają wynajmowanie mieszkania, zgłoszenie wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęły pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnęły w grudniu roku podatkowego.

Odświeżenie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych podnosi ze 100 zł do 200 zł wartość prezentów czy gadżetów zwolnionych z opodatkowania.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły świadczyć usługi dla swoich byłych pracodawców bez utraty prawa do 19-proc. podatku liniowego. Warunkiem będzie tutaj rozpoczęcie świadczenia tych usług od następnego roku podatkowego.

Podpisana nowelizacja ustawy o ochronie zabytków liberalizuje wywóz zabytków za granicę i wzmacnia ochronę zabytków nieruchomych w kraju. Dokument określa np. to, które zabytki można wywieźć poza Polskę bez żadnego zezwolenia. Zawiera także katalog kategorii zabytków, przy wywozie których takie pozwolenie będzie konieczne.

Ostatnią podpisaną przez Bronisława Komorowskiego ustawą jest nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym. Zgodnie ze zmianami związki zawodowe, działające na uczelniach niepublicznych, będą miały 30 dni na zaopiniowanie zmian wprowadzanych do jej statutu.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

tropik

16.4.2010 21:8:17

Re: Komorowski podpisał pierwsze ustawy

Na podpisanie ustaw jest odpowiedni termin. Ustawy uchwalone przez Sejm w marcu muszą być już parafowane. A Komorowski byłby dobrym prezydentem. Zapamiętamy, że wypełniał swoje obowiązki jako tymczasowa "głowa państwa".

G-49

16.4.2010 15:52:55

Re: Komorowski podpisał pierwsze ustawy

Na to czekali, nie potrafią uszanować tygodnia żałoby który sami PO-owcy ogłosili. Zeby Komorowski za wcześnie nie poczuł się prezydentem - zapamiętamy.

ghostcat

16.4.2010 8:15:18

Re: Komorowski podpisał pierwsze ustawy

Ty chyba czegoś nie kumasz. Komorowski nie podpisał, bo "hulaj dusza". To jego obowiązek jako zastępcy głowy państwa.

@

15.4.2010 23:42:27

Re: Komorowski podpisał pierwsze ustawy

Hulaj dusza piekła nie ma !!! Teraz wszystko sobie podpiszemy co nam pasuje a resztę ustaw co nam nie pasują zamrozimy w szufladzie marszałka sejmu.

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: