e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Zagospodarowanie przestrzenne

Trwają krajowe konsultacje założeń nowej Agendy Terytorialnej 2030

21.12.2019

Rozpoczęły się konsultacje założeń nowej Agendy Terytorialnej (TA2030), dokumentu strategicznego określającego wizję rozwoju przestrzennego całego obszaru europejskiego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do zgłaszania uwag do propozycji aktualizacji Agendy oraz wyrażenia opinii na temat dalszych prac nad dokumentem.

Czym jest Agenda Terytorialna?

Agenda Terytorialna jest strategicznym dokumentem dla Europy i jej regionów. Jest wspólną wizją rozwoju przestrzennego całego obszaru europejskiego.

Agenda kładzie nacisk na ponadgraniczne powiązania i współpracę, społeczny wymiar spójności oraz przestrzenne aspekty rozwoju, a także rolę miast i obszarów funkcjonalnych. Dokument definiuje ramy do działania w celu wzmocnienia spójności terytorialnej, czyli zapewnienia dobrych warunków życia dla wszystkich mieszkańców Europy bez względu na ich miejsce życia i pracy. Zawiera rekomendacje dotyczące bardziej efektywnej realizacji polityk UE, zwracając uwagę na przestrzenne oddziaływania tych polityk i ich wpływ na życie obywateli UE. Priorytetami nowej Agendy Terytorialnej będzie przede wszystkim walka z między i wewnątrzregionalnymi nierównościami społecznymi oraz zmianami klimatu (przeciwdziałanie i adaptacja).

Konsultacje założeń nowej Agendy Terytorialnej 2030

Przedstawiamy Państwu badanie na temat TA2030 przygotowane przez prezydencję fińską w Radzie UE. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie dedykowanej aktualizacji Agendy  i zgłaszania opinii za pośrednictwem zamieszczonego online badania.

Uwagi można zgłaszać do 31 stycznia 2020 roku.

Prace nad TA2030

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje udział Polski w pracach nad aktualizacją Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020. Odnowiona TA2030 zostanie przyjęta przez ministrów odpowiedzialnych za spójność terytorialną podczas prezydencji niemieckiej w Radzie UE pod koniec 2020 roku.

Obecnie trwający proces dotyczy rewizji dokumentu przyjętego w roku 2011 podczas prezydencji węgierskiej w Radzie UE – Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020 (TA2020). Potrzeba przeglądu TA2020 wynika między innymi ze zidentyfikowania nowych zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących w Europie w ostatniej dekadzie, takich jak: wzrastająca dezintegracja polityczna i społeczna przekładające się na wzrost niezadowolenia społecznego, wzrastające przestrzenne zróżnicowania zarówno między krajami, jak i między regionami. Aktualizacja dokumentu dotyczy także uwzględnienia tematyki gospodarki cyrkularnej, zielonej infrastruktury, cyfryzacji, a także odniesień do nowych dokumentów strategicznych. Prace nad TA2030 realizowane są w ramach sieci Punktów Kontaktowych ds. Spójności Terytorialnej UE oraz Dyrektorów Generalnych ds. Spójności Terytorialnej UE, a koordynowane są przez kolejne prezydencje w Radzie UE. Prace będą trwały podczas prezydencji chorwackiej (styczeń-czerwiec 2020), natomiast przyjęcie dokumentu TA2030 planowane jest podczas prezydencji niemieckiej (lipiec-grudzień 2020).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ