e-prawnik.pl Porady prawne

Które PIT-y składamy do 2 marca?

2.3.2015

2 marca upływa termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 za 2014 r. Dokumenty te należy wysłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Informacje oraz roczne obliczenie podatku składane urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego przesyła się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej - termin na złożenie urzędowi informacji lub rocznego obliczenia podatku w formie papierowej upłynął z końcem stycznia.

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku oraz działające w ich imieniu biura rachunkowe, dokument elektroniczny podpisują bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

Płatnicy oraz podmioty niepełniący funkcji płatnika, będący osobami fizycznymi, e-deklaracje mogą składać bez konieczności stosowania podpisu elektronicznego, podpisując je danymi autoryzującymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 roku.

Zmiany w składaniu dokumentów zostały wprowadzone ustawą z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jednocześnie należy zauważyć, że nowelizacja nie zmieniła sposobu składania ani podpisywania informacji oraz rocznego obliczenia podatku, których adresatem jest podatnik.

[Źródło: Ministerstwo Finansów]

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ