Ku bezpiecznemu i inteligentnemu rynkowi energii

Co dają ogłoszone przepisy wdrażające CSIRE?

W Dzienniku Ustaw 2022 r. (poz. 234), 2 lutego br., opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii. Jest to akt wykonawczy do tzw. ustawy licznikowej z 20 maja 2021 r., wprowadzającej system inteligentnego opomiarowania w Polsce.

Porady prawne

Rozporządzenie umożliwi wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) prowadzonego przez Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Tę funkcję będzie pełniła spółka PSE S.A. Zadaniem CSIRE będzie przetwarzanie informacji rynku energii, co pozwoli m.in. na:

  • szybszą zmianę sprzedawcy,
  • bezpłatny i prosty dostęp do informacji o posiadanych umowach i zużyciu energii,
  • pozyskanie informacji o ofertach i oszczędnościach dostępnych na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej,
  • dalszą bezpieczną integrację OZE w systemie energetycznym,
  • a także wykorzystanie synergii w sektorze, w tym zwiększenie elastyczności systemu oraz potencjału aktywnych odbiorców.

Wszystkie informacje będą na bieżąco aktualizowane, a system CSIRE i zgromadzone tam dane będą dobrze chronione i udostępniane na przejrzystych zasadach tylko uprawnionym i wskazanym przez odbiorców podmiotom. CSIRE umożliwi dostęp do wydajnego źródła danych prezentowanych w jednolitym standardzie. Skorzystają na tym odbiorcy energii, ponad 450 sprzedawców, prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego oraz dostawcy nowych usług. CSIRE to część bezpiecznego i inteligentnego rynku energii, odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw  i odbiorców indywidualnych oraz możliwość świadczenia nowych usług w przyszłości.

Choć system CSIRE zacznie działać od 1 lipca 2024 r., to wcześniejsze wejście w życie ww. rozporządzenia umożliwi zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) przez Prezesa URE, zawierającej m.in. Standardy Wymiany Informacji CSIRE, jak też, realizację przez PSE S.A. wszystkich przewidzianych prawem obowiązków w tym zakresie. Uczestnikom rynku zapewni to także niezbędny czas na przeanalizowanie harmonogramu prac, który wygeneruje daleko idące zmiany w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej.

Podpisanie rozporządzenia 

Podpisanie rozporządzenia stanowi zwieńczenie niemal dwuletniej pracy eksperckiego Zespołu ds. wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania, działającego przy ministrze właściwym ds. energii.

Treść rozpocządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii znajduje sie w Dzienniku Ustaw.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika