Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji.

Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, które zapewniły sobie rozmaite korporacje – mówił szef tego resortu podczas prezentacji ustawy.

Nowela ma zlikwidować niektóre wymogi, którym trzeba sprostać starając się o posadę adwokata, przewodnika czy np. komornika. W sumie dokument dotyczy 49 zawodów.

Co będzie miał z tego zwykły obywatel? – Tam gdzie jest regulacja, tam są wysokie ceny i niska jakość – twierdzi Jarosław Gowin.

Według resortu deregulacja zwiększy konkurencyjność. – Długofalowo powinniśmy zaobserwować spadek cen usług oraz wzrost ich jakości, co będzie wynikiem zwiększenia konkurencji na dotychczas regulowanych, a w niektórych przypadkach nawet zamkniętych rynkach – tłumaczy ministerstwo.

To jednak nie jedyny plus otwierania zawodów. Likwidacja państwowych egzaminów i uzyskiwania wpisu do rejestrów powinno ograniczyć też biurokrację.

Dodatkowo – według szacunków przedstawionych przez ministerstwo – zatrudnienie w otwieranych zawodach może się zwiększyć o 15-20 proc. Oznacza to, że dzięki zmianom może powstać od 50 do 100 tys. nowych miejsc pracy.

Jesteśmy rekordzistami. Trzeba to zmienić

Jednym z argumentów za otwarciem rynku jest również to, że Polska jest rekordzistą Europy pod względem ograniczania dostępu do zawodów. Lista profesji regulowanych w naszym kraju liczy aż 380 pozycji. Średnia europejska wynosi natomiast około 150 pozycji.

źródło: ms.gov.pl

W ministerstwie rozpoczęły się już prace nad projektem ustawy, który ułatwiłby dostęp do kolejnych 180 zawodów. Oznaczałoby to, że obie ustawy deregulacyjne objęłyby w sumie około 230 zawodów, co stanowi ponad 60 proc. wszystkich obecnie regulowanych w Polsce profesji.

Poniżej prezentujemy pełną listę zawodów, które znalazły się w pierwszej deregulacji. Na drugiej stronie przeczytasz, jak zmienią się wymogi w konkretnych przypadkach.

1. Adwokat

2. Radca prawny

3. Komornik

4. Syndyk

5. Notariusz

6. Urzędnik sądowy i prokuratury

7. Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych

8. Spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

9. Mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

10. Lider klubów pracy

11. Pośrednik pracy

12. Doradca zawodowy

13. Specjalista ds. rozwoju zawodowego

14. Specjalista ds. programów

15. Doradca EURES

16. Asystent EURES

17. Geodeta w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych

18. Geodeta w zakresie redakcji map

19. Geodeta w zakresie fotogrametrii i teledetekcji

20. Pracownik ochrony fizycznej I stopnia

21. Pracownik ochrony fizycznej II stopnia

22. Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia

23. Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia

24. Detektyw

25. Trener I klasy

26. Trener II klasy

27. Trener klasy mistrzowskiej

28. Instruktor sportu

29. Przewodnik turystyczny miejski

30. Przewodnik turystyczny terenowy

31. Przewodnik turystyczny górski

32. Przewodnik górski międzynarodowy

33. Pilot wycieczek

34. Bibliotekarz

35. Pracownik dokumentacji i informacji naukowej

36. Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

37. Instruktor nauki jazdy

38. Taksówkarz

39. Zarządca nieruchomości

40. Pośrednik w obrocie nieruchomościami

41. Marynarz żeglugi śródlądowej

42. Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej

43. Przewoźnik żeglugi śródlądowej

44. Stermotorzysta żeglugi śródlądowej

45. Szyper żeglugi śródlądowej

46. Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej

47. Starszy marynarz żeglugi śródlądowej

48. Bosman żeglugi śródlądowej

49. Sternik żeglugi śródlądowej

 

- Celem przygotowanej deregulacji nie jest jednak bezrefleksyjne otwarcie dostępu do wszystkich zawodów – powiedział w trakcie konferencji Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin.

- Są przypadki, w których regulacje są konieczne, ponieważ wynikają z ochrony zdrowia, życia lub bezpieczeństwa. Dotyczy to głównie zawodów zaufania publicznego – zaznaczył.

Dla tych zawodów, gdzie deregulacja zostanie przeprowadzona, przedstawiono szczegółowe tabele zmian. Możemy więc prześledzić, gdzie znikną egzaminy, licencje czy długie staże.

ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU ADWOKATA

Zawód

Adwokat

Obecne wymagania

Egzamin

Zdanie egzaminów (wstępnego i zawodowego) jest konieczne. Obecnie egzamin wstępny i zawodowy przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne przy Ministrze Sprawiedliwości, w skład których wchodzą m.in. członkowie samorządu adwokackiego.

Inne

Do wykonywania zawodu adwokata konieczne jest obecnie ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kursy

Podstawową drogą dojścia do zawodu adwokata jest ukończenie 3-letniej aplikacji adwokackiej. Szkolenie prowadzi samorząd adwokacki (24 okręgowe rady adwokackie).

Staże

Dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów, którzy nie odbyli aplikacji adwokackiej i nie złożyli egzaminu adwokackiego, wymagana jest następująca praktyka: - co najmniej 3 lata w przypadku zajmowania stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, - 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów w przypadku osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski, a także doktorów nauk prawnych, - w przypadku osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza – bez względu na czas trwania praktyki. Natomiast do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji adwokackiej, mogą przystąpić osoby posiadające następującą praktykę: - co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach: referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, - co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku w przypadku osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego, bądź były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, - w przypadku doktorów nauk prawnych, osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny oraz osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – bez względu na czas trwania praktyki.

Takie wymagania będą po zmianach

Skrócone do 3 lat zostaną okresy stosowania prawa wymagane do dopuszczenia do egzaminu adwokackiego. Następuje likwidacja części testowej egzaminu adwokackiego. Znosi się obowiązek powołania zastępców członków komisji egzaminacyjnej.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU RADCY PRAWNEGO

Zawód

Radca prawny

Obecne wymagania

Egzamin

Zdanie egzaminu wstępnego i zawodowego jest konieczne. Obecnie egzamin wstępny i zawodowy przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne przy Ministrze Sprawiedliwości, w skład których wchodzą m.in. członkowie samorządu radcowskiego.

Inne

Do wykonywania zawodu radcy prawnego konieczne jest obecnie ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kursy

Ukończenie 3-letniej aplikacji radcowskiej. Pozwala ona nabyć praktyczne umiejętności wykonywania zawodu. Obecnie szkolenia aplikantów prowadzi samorząd radcowski, co wynika z przepisów ustawy o radcach prawnych.

Staże

Dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych, którzy nie odbyli aplikacji radcowskiej i nie złożyli egzaminu radcowskiego wymagana jest następująca praktyka: - co najmniej 3 lata w przypadku zajmowania stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, - 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych w przypadku osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski, a także doktorów nauk prawnych, - w przypadku osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza – bez względu na czas trwania praktyki, Natomiast do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji radcowskiej, mogą przystąpić osoby posiadające następującą praktykę: - co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach: referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, - co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku w przypadku osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego, bądź były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, - w przypadku doktorów nauk prawnych, osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny oraz osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – nie jest wymagana praktyka.

Takie wymagania będą po zmianach

Skrócone do 3 lat zostaną okresy stosowania prawa wymagane do dopuszczenia do egzaminu adwokackiego. Następuje likwidacja części testowej egzaminu adwokackiego. Znosi się obowiązek powołania zastępców członków komisji egzaminacyjnej.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU KOMORNIKA

Zawód

Komornik

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin komorniczy

Inne

Komornikiem sądowym może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki - posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, - jest nieskazitelnego charakteru, - ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, - ukończyła 25 lat, - przedstawi zaświadczenia z badań psychologicznych.

Kursy

Aplikacja

Staże

Nie wymagany

Takie wymagania będą po zmianach

Skrócenia czasu trwania aplikacji komorniczej (z 2 lat do 1,5 roku); zmiany punktacji egzaminu konkursowego (wstępny na aplikację) przez dostosowanie do zasad obowiązujących na egzaminach na inne aplikacje; likwidacji części ustnej egzaminu komorniczego oraz zmiany punktacji z części pisemnej; skrócenie z 5 do 3 lat stażu „stosowania prawa”, który uprawnia do zdawania egzaminu komorniczego bez aplikacji komorniczej; rezygnacji z obowiązkowych badań psychologicznych kandydatów na komorników.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU SYNDYKA

Zawód

Syndyk

Obecne wymagania

Egzamin

Zdanie egzaminu przeprowadzanego przez Ministra Sprawiedliwości jest warunkiem koniecznym uzyskania licencji syndyka.

Inne

Istnieje wymóg ukończenie studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra, bądź równorzędnego - bez określonego profilu oraz wymóg uzyskania zaświadczenia RDN (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych). Obowiązkiem jest także przedstawienie zaświadczeń lekarskiego i psychologicznego.

Kursy

Nie wymagane

Staże

Mocą ustawy wymagana jest praktyka obejmująca 3 lata zarządzania majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w okresie 15 lat przed dniem złożenia wniosku o wydanie licencji syndyka.

Takie wymagania będą po zmianach

Zmniejszenie opłaty za egzamin państwowy na licencję syndyka. Rezygnacja z wymogu uzyskania zaświadczenia RDN (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych); odstąpienie od obowiązku przedstawiania przez kandydatów na syndyków zaświadczeń lekarskiego i psychologicznego.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU NOTARIUSZA

Zawód

Notariusz

Obecne wymagania

Egzamin

Warunkiem rozpoczęcia aplikacji jest zdanie egzaminu wstępnego, a samorząd notarialny nie może odmówić wpisu osobie, która zdała egzamin. W praktyce, mimo ww. obowiązku, notariat utrudnia rozpoczęcie aplikacji poprzez niewyznaczanie patronów dla aplikantów. Egzaminy są przeprowadzane przez Ministra Sprawiedliwości (przy udziale samorządu notarialnego).

Inne

Istnieje wymóg posiadania tytułu magistra prawa.

Kursy

Aplikacja notarialna (trwająca 2 lata i 6 m-cy) jest podstawową drogą dojścia do zawodu notariusza. Szkolenie prowadzi samorząd notarialny (11 rad izb notarialnych).

Staże

Asesura notarialna jest obligatoryjna. Powołane na stanowisko notariusza mogą być jedynie osoby posiadające 3 letnią praktykę w zawodzie adwokata lub radcy prawnego.

Takie wymagania będą po zmianach

Z wymogów odbycia aplikacji notarialnej, złożenia egzaminu notarialnego i minimalnego okresu 2 lat pracy w charakterze asesora notarialnego zwolnione zostaną osoby wykonujące zawód komornika przez okres 3 lat o ile posiadają wykształcenie prawnicze, a dla adwokatów, radców prawnych prawnego lub radców Prokuratorii Generalnej zniesiony zostaje wymóg minimalnej 3 letniej praktyki. Do 3 lat skrócone zostają okresy stosowania prawa uprawniające do przystąpienia do egzaminu notarialnego. Aplikacja notarialna skrócona zostaje z 2 lat i 6 miesięcy do 2 lat, a likwidacji ulega cześć testowa egzaminu notarialnego.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU URZĘDNIKA SĄDOWEGO I PROKURATURY

Zawód

Urzędnik sądowy i prokuratury

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Wymogi: pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, niekaralność, brak prowadzonego postępowania karnego, studia wyższe, odpowiedni stan zdrowia.

Kursy

Nie wymagany

Staże

12 miesięczny staż urzędniczy

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesienie wymogu wykształcenia wyższego, skrócenie stażu z 12 do 6 miesięcy.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU SPAWACZA W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

Zawód

Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Konieczne jest: -ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo - ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy" albo - ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy".

Kursy

Ukończenie kursu specjalistycznego z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładów górniczych, posiadanie kwalifikacji spawacza. Jednostka szkoleniowa, której program szkolenia został zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Staże

3 miesiące pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego spawacza.

Takie wymagania będą po zmianach

Wymogi ustawowe znoszone są całkowicie, czyli: zniesiony zostaje wymóg wykształcenia (szkoły i kwalifikacje), ukończenia specjalistycznego kursu oraz odbycia stażu.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU SPAWACZA W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH WYDOBYWAJĄCYCH KOPALINY OTWORAMI WIERTNICZYMI

Zawód

Spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Konieczne jest: - ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo - ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy" albo ­ ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy".

Kursy

Ukończenie kursu specjalistycznego z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładów górniczych, posiadanie kwalifikacji spawacza. Jednostka szkoleniowa, której program szkolenia został zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Staże

3 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi lub zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową, pod nadzorem upoważnionego spawacza.

Takie wymagania będą po zmianach

Wymogi ustawowe znoszone są całkowicie, czyli: zniesiony zostaje wymóg wykształcenia (szkoły i kwalifikacje), ukończenia specjalistycznego kursu oraz odbycia stażu.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU MECHANIKA WIERTNI W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH WYDOBYWAJĄCYCH KOPALINY OTWORAMI WIERTNICZYMI

Zawód

Mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Konieczne jest: - ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo - ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy" albo - ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy" lub w grupie "robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy".

Kursy

Ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie obsługi maszyn i urządzeń wiertni. Jednostka szkoleniowa, której program szkolenia został zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Staże

12 miesięcy pracy w ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową.

Takie wymagania będą po zmianach

Wymogi ustawowe znoszone są całkowicie, czyli: zniesiony zostaje wymóg wykształcenia (szkoły i kwalifikacje), ukończenia specjalistycznego kursu oraz odbycia stażu.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU LIDERA KLUBÓW PRACY

Zawód

Lider klubów pracy

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Liderem klubu pracy może zostać osoba, która: - posiada pełną zdolność do czynności prawnych - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań - ma wykształcenie średnie

Kursy

Nie wymagane

Staże

Osoba ta powinna wykonywać zadania na stanowisku lidera klubu pracy — stażysty przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia lub w Ochotniczych Hufcach Pracy. Na stanowisko starszego lidera obowiązuje 24 miesiące stażu pracy oraz wykształcenie wyższe.

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesione zostaną wymogi i stopnie zawodowe, czyli: wymóg wykształcenia, zaświadczeń o posiadaniu zdolności prawnych oraz o niekaralności, a także stażu pracy.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU POŚREDNIKA PRACY

Zawód

Pośrednik pracy

Obecne wymagania

Egzamin

Przyznawanie licencji odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, w oparciu o ocenę spełniania wymogów dotyczących stażu pracy i doświadczenia zawodowego w zakresie pośrednictwa pracy oraz poziomu wykształcenia.

Inne

Co najmniej średnie wykształcenie. Osoby ubiegające się o licencję I stopnia muszą posiadać wykształcenie wyższe, natomiast osoby ubiegające się o licencję II stopnia muszą ukończyć studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy.

Kursy

Nie wymagane

Staże

Co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia. Licencja I stopnia - co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku pośrednika pracy w publicznych służbach zatrudnienia. Licencja II stopnia 36-miesięczny staż.

Takie wymagania będą po zmianach

Znoszone są licencje i wymogi, tj. wykształcenie wyższe, ukończenie studiów, których program obejmował przygotowanie w zakresie poradnictwa zawodowego albo wykształcenia wyższego i posiadania co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku doradcy personalnego lub zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia. Znoszone są też stopnie zawodowe.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU DORADCY ZAWODOWEGO

Zawód

Doradca zawodowy

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Doradcą zawodowym może zostać osoba, która posiada wyższe wykształcenie. Osoby ubiegające się o licencję I stopnia muszą posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, natomiast osoby ubiegające się o licencję II stopnia muszą ukończyć studia podyplomowe w zakresie poradnictwa zawodowego.

Kursy

Nie wymagane

Staże

Co najmniej 12 miesięcy. Dla licencji I stopnia co najmniej 24-miesięcznego stażu pracy. Uzyskanie licencji II stopnia wymaga posiadania udokumentowanego 36-miesięcznego stażu.

Takie wymagania będą po zmianach

Znoszone są licencje i wymogi, tj. wykształcenie wyższe – ukończenie studiów, których program obejmował przygotowanie w zakresie doradztwa personalnego albo wykształcenia wyższego i posiadania co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku doradcy personalnego/zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia/agencjach zatrudnienia. Znoszone są też stopnie zawodowe.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU SPECJALISTY DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO

Zawód

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Specjalistą ds. rozwoju zawodowego może zostać osoba, która: - posiada pełnię zdolności do czynności prawnych - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - posiada wykształcenie wyższe

Kursy

Nie wymagane

Staże

Wykonywała zadania przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia.

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesione zostaną wymogi i stopnie zawodowe., czyli: wymóg wykształcenia, zaświadczeń o posiadaniu zdolności prawnych oraz o niekaralności, a także staż pracy.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU SPECJALISTY DO SPRAW PROGRAMÓW

Zawód

Specjalista ds. programów

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która: - posiada pełną zdolność do czynności prawnych - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - posiada wykształcenie wyższe

Kursy

Nie wymagane

Staże

Wykonywała zadania z zakresu projektowania, realizowania lub oceniania programów i projektów przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia. Dodatkowo samodzielnym specjalistą może zostać osoba, która ukończyła studia podyplomowe z zakresu programów i projektów rynku pracy potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesione zostaną wymogi i stopnie zawodowe, czyli: wymóg wykształcenia, zaświadczeń o posiadaniu zdolności prawnych oraz o niekaralności, a także stażu pracy.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU DORADCY EURES

Zawód

Doradca EURES

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Doradcą EURES może zostać osoba, która: - spełnia wymagania zawarte w odrębnych procedurach, określonych przez Komisję Europejską, obowiązujących państwa członkowskie Unii Europejskiej - posiada pełną zdolność do czynności prawnych - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - posiada wykształcenie wyższe - posiada znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego wystarczającą do wykonywania zadań - posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

Kursy

Nie wymagane

Staże

Zatrudnienie przez okres co najmniej 12 miesięcy na stanowisku asystenta EURES w publicznych służbach zatrudnienia lub posiadanie licencji zawodowej pośrednika pracy lub doradcy zawodowego.

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesione zostaną wymogi i stopnie zawodowe, czyli: wymóg wykształcenia, zaświadczeń o posiadaniu zdolności prawnych oraz o niekaralności, a także stażu pracy.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU ASYSTENTA EURES

Zawód

Asystent EURES

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Asystentem EURES może zostać osoba, która: - posiada pełną zdolność do czynności prawnych - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - posiada co najmniej średnie wykształcenie - posiada licencję zawodową pośrednika pracy lub była zatrudniona przez okres co najmniej 12 miesięcy na stanowisku pośrednika pracy — stażysty w publicznych służbach zatrudnienia - posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

Kursy

Nie wymagane

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesione zostaną wymogi i stopnie zawodowe, czyli: wymóg wykształcenia, zaświadczeń o posiadaniu zdolności prawnych oraz o niekaralności, posiadania licencji pośrednika pracy lub stażu pracy, zaświadczeń o polskim obywatelstwie lub znajomości języka polskiego.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU GEODETY W ZAKRESIE GEODEZYJNYCH POMIARÓW PODSTAWOWYCH

Zawód

Geodeta w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych

Obecne wymagania

Egzamin

Konieczność zdania egzaminu poprzedzonego praktyką w zawodzie.

Inne

Konieczne jest wykształcenie techniczne z zakresu geodezji i kartografii na poziomie wyższym lub średnim. Zaświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za ściśle określony katalog przestępstw.

Kursy

Nie wymagane

Staże

Konieczne jest posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodetę uprawnionego. Obecnie wymagana praktyka zawodowa to 3 lata przy wykształceniu wyższym lub 6 lat przy wykształceniu średnim.

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesiony zostaje egzamin i wymóg praktyki zawodowej. Wymagany będzie natomiast wpis do rejestru dokonywany na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień, pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU GEODETY W ZAKRESIE REDAKCJI MAP

Zawód

Geodeta w zakresie redakcji map

Obecne wymagania

Egzamin

Konieczność zdania egzaminu poprzedzonego praktyką w zawodzie.

Inne

Konieczne jest wykształcenie techniczne z zakresu geodezji i kartografii na poziomie wyższym lub średnim. Zaświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za ściśle określony katalog przestępstw.

Kursy

Nie wymagane

Staże

Konieczne jest posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodetę uprawnionego. Obecnie wymagana praktyka zawodowa to 3 lata przy wykształceniu wyższym lub 6 lat przy wykształceniu średnim.

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesiony zostaje egzamin i wymóg praktyki zawodowej. Wymagany będzie natomiast wpis do rejestru dokonywany na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień, pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU GEODETY W ZAKRESIE FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI

Zawód

Geodeta w zakresie fotogrametrii i teledetekcji

Obecne wymagania

Egzamin

Konieczność zdania egzaminu poprzedzonego praktyką w zawodzie.

Inne

Konieczne jest wykształcenie techniczne z zakresu geodezji i kartografii na poziomie wyższym lub średnim. Zaświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za ściśle określony katalog przestępstw.

Kursy

Nie wymagane

Staże

Konieczne jest posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodetę uprawnionego. Obecnie wymagana praktyka zawodowa to 3 lata przy wykształceniu wyższym lub 6 lat przy wykształceniu średnim.

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesiony zostaje egzamin i wymóg praktyki zawodowej. Wymagany będzie natomiast wpis do rejestru dokonywany na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień, pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ I STOPNIA

Zawód

Pracownik ochrony fizycznej I stopnia

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez komendanta wojewódzkiego Policji.

Inne

Profilowane wykształcenie nie jest wymagane. Obecnie wymagane jest ukończenie szkoły podstawowej, dyplom lub świadectwo potwierdzające uzyskanie wykształcenia specjalistycznego lub pełnienie nienagannej służby w stopniu podoficera lub chorążego w BOR co najmniej 15 lat lub ukończenie kursu pracowników ochrony fizycznej I stopnia.

Kursy

Obecnie odbywają się przede wszystkim szkolenia strzeleckie. Organizowane są przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (sufo) lub na wynajętej strzelnicy przez wynajętych instruktorów strzeleckich. W wewnętrznych służbach ochrony szefowie ochrony prowadzą zajęcia szkoleniowe i instruktaże.

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesienie kursu, egzaminu i licencji. Zamiast egzaminu wprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia, a zamiast licencji - wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w tym zakresie będzie obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ II STOPNIA

Zawód

Pracownik ochrony fizycznej II stopnia

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez komendanta wojewódzkiego Policji

Inne

Profilowane wykształcenie nie jest wymagane. Obecnie wymagane jest co najmniej wykształcenie średnie, legitymowanie się dyplomem lub świadectwem potwierdzającymi uzyskanie wykształcenia specjalistycznego lub pełnienie nienagannej służby w stopniu oficera w BOR co najmniej 15 lat, bądź ukończenie kursu pracowników ochrony fizycznej II stopnia.

Kursy

Obecnie odbywają się przede wszystkim szkolenia strzeleckie. Organizowane są przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (sufo) lub na wynajętej strzelnicy przez wynajętych instruktorów strzeleckich. W wewnętrznych służbach ochrony szefowie ochrony prowadzą zajęcia szkoleniowe i instruktaże.

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesienie kursu, egzaminu i licencji. Zamiast egzaminu wprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia, a zamiast licencji - wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w tym zakresie będzie obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO I STOPNIA

Zawód

Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Obecnie wymagane jest wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub ukończenie kursu pracowników zabezpieczenia technicznego albo przyuczenie do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.

Kursy

Z uwagi na wprowadzenie przez ustawodawcę wymogów wykształcenia nie jest konieczne ukończenie dodatkowego szkolenia zawodowego.

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesienie kursu i licencji. Zamiast kursu wprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia, a zamiast licencji - wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w tym zakresie będzie obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO II STOPNIA

Zawód

Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Wymagane jest wykształcenie średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.

Kursy

Z uwagi na wprowadzenie przez ustawodawcę wymogów wykształcenia nie jest konieczne ukończenie dodatkowego szkolenia zawodowego.

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesienie kursu i licencji. Zamiast kursu wprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia, a zamiast licencji - wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w tym zakresie będzie obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU DETEKTYWA

Zawód

Detektyw

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji

Inne

Wymagane wykształcenie co najmniej średnie. Zaświadczenie o niekaralności, badania lekarskie oraz psychologiczne wraz z wywiadem policyjnym

Kursy

Nie wymagane

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Dla uzyskania licencji, zamiast egzaminu, wymagane będzie jedynie odbycie obowiązkowego szkolenia dla wykonujących zawód. Utrzymanie wymogu uzyskania zaświadczenia o niekaralności, badania lekarskiego, psychologicznego i wywiadu policyjnego i wpis do rejestru detektywów.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU TRENERA I KLASY

Zawód

Trener I klasy

Obecne wymagania

Egzamin

Konieczne jest odbycie specjalistycznego kursu na stopień trenera klasy pierwszej oraz pozytywny wynik z egzaminu końcowego.

Inne

- ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej średnie - udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy

Kursy

Nie wymagane

Staże

Posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy drugiej

Takie wymagania będą po zmianach

Uchyla się stopnie trenerskie i wymagane do uzyskania ich kursy i staż pracy. Do pełnienia tego zawodu wystarczy pełnoletność, wykształcenie średnie i niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy oraz posiadanie wiedzy w zakresie działalności trenerskiej (niesprawdzanej formalnie).

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU TRENERA II KLASY

Zawód

Trener II klasy

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

- studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy

Kursy

Nie wymagane

Staże

Posiadanie, przez okres co najmniej 2 lat, tytuł instruktora sportu ze specjalizacją w danym sporcie i ukończyła studia podyplomowe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich, lub posiada, przez okres co najmniej 2 lat, tytuł instruktora sportu ze specjalizacją w danym sporcie, posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy drugiej i zdała egzamin końcowy

Takie wymagania będą po zmianach

Uchyla się stopnie trenerskie i wymagane do uzyskania ich kursy i staż pracy. Do pełnienia tego zawodu wystarczy pełnoletność, wykształcenie średnie i niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez polski związek sportowy oraz posiadanie wiedzy w zakresie działalności trenerskiej (niesprawdzanej formalnie).

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU TRENERA KLASY MISTRZOWSKIEJ

Zawód

Trener klasy mistrzowskiej

Obecne wymagania

Egzamin

Konieczne jest odbycie specjalistycznego kursu na stopień trenera klasy mistrzowskiej oraz pozytywny wynik z egzaminu końcowego.

Inne

- ukończone 18 lat - wykształcenie wyższe - udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy

Kursy

Nie wymagane

Staże

Posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy pierwszej.

Takie wymagania będą po zmianach

Uchyla się stopnie trenerskie i wymagane do uzyskania ich kursy i staż pracy. Do pełnienia tego zawodu wystarczy pełnoletniość, wykształcenie średnie i niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy oraz posiadanie wiedzy w zakresie działalności trenerskiej (niesprawdzanej formalnie).

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU INSTRUKTORA SPORTU

Zawód

Instruktor sportu

Obecne wymagania

Egzamin

Przy wykształceniu średnim egzamin kończący specjalistyczny kurs.

Inne

- wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską w danym sporcie lub kierunek sport ze specjalizacją trenerską w danym sporcie w wymiarze co najmniej 250 godzin lub - co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończenie specjalistycznego kursu instruktorów w danym sporcie i zdanie egzaminu końcowego (kurs powinien trwać co najmniej 250 godzin)

Kursy

Przy wykształceniu średnim wymagane jest ukończenie specjalistycznego kursu instruktorów w danym sporcie i zdanie egzaminu końcowego (kurs powinien trwać co najmniej 250 godzin)

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Uchyla się wymagania. Do pełnienia tego zawodu wystarczy pełnoletność, wykształcenie średnie. Wprowadzona zostaje niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy oraz posiadanie wiedzy w zakresie działalności instruktorskiej (niesprawdzanej formalnie).

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO MIEJSKIEGO

Zawód

Przewodnik turystyczny miejski

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin na przewodnika turystycznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa.

Inne

- wykształcenie średnie - niekaralność za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

Kursy

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na przewodnika turystycznego zgodne z programem szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych.

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Następuje całkowita likwidacja wymogów do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego (poza niekaralnością za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek).

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO TERENOWEGO

Zawód

Przewodnik turystyczny terenowy

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin na przewodnika turystycznego (na zakończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego)

Inne

- ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej średnie - zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań przewodnika turystycznego - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

Kursy

Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Następuje całkowita likwidacja wymogów do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego, czyli zniesiony zostaje obowiązek ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu końcowego, przedstawienia zaświadczenia o stanie zdrowia oraz wymóg wykształcenia (pozostaje jedynie niekaralność za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek).

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO GÓRSKIEGO

Zawód

Przewodnik turystyczny górski

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin na przewodnika turystycznego (na zakończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego).

Inne

- ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej średnie - zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań przewodnika turystycznego - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

Kursy

Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesienie wymogu wykształcenia średniego

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO MIĘDZYNARODOWEGO

Zawód

Przewodnik górski międzynarodowy

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin na przewodnika turystycznego (na zakończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego).

Inne

- ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej średnie - zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań przewodnika turystycznego - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

Kursy

Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Przewodnik górski międzynarodowy będzie oparty jedynie o międzynarodowy, uznawany w Polsce certyfikat UIAGM. Zniesienie wymogu ukończenia kursu i zdania egzaminu oraz przedstawiania zaświadczeń.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PILOTA WYCIECZEK

Zawód

Pilot wycieczek

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin na pilota wycieczek przed komisją egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa

Inne

- ukończone 18 lat - wykształcenie co najmniej średnie - zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań przewodnika turystycznego - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

Kursy

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na pilota wycieczek zgodne z programem szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek określonym w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki.

Staże

Nie wymagane

Takie wymagania będą po zmianach

Następuje całkowita likwidacja wymogów do wykonywania zawodu pilota wycieczek, czyli zniesiony zostaje obowiązek ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu końcowego, przedstawienia zaświadczenia o stanie zdrowia oraz wymóg wykształcenia (pozostaje jedynie niekaralność za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek).

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU BIBLIOTEKARZA

Zawód

Bibliotekarz

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin wymagany – kandydaci dopuszczeni po ocenie ich dorobku naukowego przez komisję kwalifikacyjną

Inne

Wykształcenie wyższe

Kursy

Nie wymagane

Staże

Zależnie od stanowiska: od 0 do 10 lat doświadczenia zawodowego

Takie wymagania będą po zmianach

Zlikwidowany zostaje egzamin oraz staż pracy, pozostawiony jedynie wymóg wykształcenia wyższego

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRACOWNIKA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Zawód

Pracownik dokumentacji i informacji naukowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin wymagany – kandydaci dopuszczeni po ocenie ich dorobku naukowego przez komisję kwalifikacyjną

Inne

Wykształcenie wyższe

Kursy

Nie wymagane

Staże

Zależnie od stanowiska: od 0 do 10 lat doświadczenia zawodowego

Takie wymagania będą po zmianach

Zlikwidowany zostaje egzamin oraz staż pracy, pozostawiony jedynie wymóg wykształcenia wyższego

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU EGZAMINATORA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM

Zawód

Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przed komisją weryfikacyjną

Inne

Wykształcenie wyższe. Niekaralność za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; wiarygodności dokumentów; prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka; przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kursy

Wymagane jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

Staże

Wymagane jest uczestniczenie w 7 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzenie co najmniej 3 takich egzaminów pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i uzyskanie pozytywnej opinii. Posiadanie, przez okres co najmniej 6 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B.

Takie wymagania będą po zmianach

Wymóg wykształcenia obniżany jest z wyższego na średnie, a okres posiadania prawa jazdy kategorii B skracany jest z 6 do 3 lat. Wprowadzony zostaje wymóg ukończenia 23 lat. Wprowadzane rozwiązania również dostosowują krajowe wymogi do poziomu ustanawianego przez prawo europejskie. Niekaralność w dotychczasowym zakresie.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

Zawód

Instruktor nauki jazdy

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę

Inne

Wykształcenie co najmniej średnie. Niekaralność za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; wiarygodności dokumentów; prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka; przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Zaświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Kursy

Kurs kwalifikacyjny w jednostce

Staże

Posiadanie, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem

Takie wymagania będą po zmianach

Następuje skreślenie wymogu wykształcenia średniego i skrócenie okresu posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem z 3 do 2 lat. Utrzymanie wymogów ukończenia kursu kwalifikacyjnego, zdania egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę, niekaralność w dotychczasowym zakresie.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU TAKSÓWKARZA

Zawód

Taksówkarz

Obecne wymagania

Egzamin

Wymagane zdanie egzaminu (poprzedzone szkoleniem) z zakresu topografii miasta i przepisów porządkowych, prawa pracy.

Inne

- nie ma szczególnych wymagań dot. wykształcenia w odniesieniu do tego zawodu - wymagana niekaralność za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności - wymagane prawo jazdy kategorii B

Kursy

Tak (zakończony egzaminem)

Staże

5-letnia praktyka jako alternatywa dla egzaminu

Takie wymagania będą po zmianach

Zniesiony zostaje obowiązek odbycia kursu i zdania egzaminu z topografii miasta, przepisów porządkowych i prawa pracy. Pozostaje obowiązek wykazania niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Zawód

Zarządca nieruchomości

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin państwowy nie jest przeprowadzany. Postępowanie kwalifikacyjne jednoetapowe bez udziału kandydata. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego Państwowa Komisja Kwalifikacyjna (powołana przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej) stwierdza, wyłącznie czy kandydat spełnia wymogi określone w art. 187 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Inne

Studia wyższe (I lub II stopnia) + studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami, alternatywnie studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Obowiązek zamieszczenia przez zarządcę w umowie oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności.

Kursy

Nabycie umiejętności zawodowych w trakcie praktyki zawodowej.

Staże

Nie jest wymagane doświadczenie zawodowe. Obecnie wymagane jest odbycie co najmniej 6-miesięcznej i nie krótszej niż 200 godzin praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki zawodowej są: wypełniony przez kandydata dziennik praktyki zawodowej podpisany przez prowadzącego praktykę zawodową oraz organizatora praktyki oraz samodzielnie sporządzony przez kandydata plan zarządzania, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych ( Dz. U. Nr 31, poz. 189, z późń. zm.) potwierdzony przez organizatora praktyki zawodowej.

Takie wymagania będą po zmianach

Likwidacja licencji oraz zniesienie wymogów wykształcenia, studiów podyplomowych i praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jedynymi wymogami wpisu do rejestru pozostanie pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Likwidowana jest odpowiedzialność zawodowa zarządców, inna niż sądowa. Utrzymany zostaje obowiązek zamieszczenia przez zarządcę w umowie oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zawód

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin państwowy nie jest przeprowadzany. Postępowanie kwalifikacyjne jednoetapowe bez udziału kandydata. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego Państwowa Komisja Kwalifikacyjna (powołana przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej) stwierdza, wyłącznie czy kandydat spełnia wymogi określone w art. 182 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Inne

Studia wyższe (I lub II stopnia) + studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, alternatywnie studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Obowiązek zamieszczenia przez pośrednika w umowie pośrednictwa oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Kursy

Nabycie umiejętności zawodowych w trakcie praktyki zawodowej

Staże

Nie jest wymagane doświadczenie zawodowe. Obecnie wymagane jest odbycie co najmniej 6-miesięcznej i nie krótszej niż 200 godzin praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki zawodowej są: wypełniony przez kandydata dziennik praktyki zawodowej podpisany przez prowadzącego praktykę zawodową oraz organizatora praktyki oraz samodzielnie sporządzony przez kandydata opis transakcji, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych ( Dz. U. Nr 31, poz. 189, z późn. zm.) potwierdzony przez organizatora praktyki zawodowej.

Takie wymagania będą po zmianach

Likwidacja licencji oraz zniesienie wymogów wykształcenia, studiów podyplomowych i praktyki zawodowej w zakresie pośrednictwa nieruchomości Jedynymi wymogami wpisu do rejestru pozostanie pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Likwidowana jest odpowiedzialność zawodowa pośredników, inna niż sądowa. Utrzymany zostaje obowiązek zamieszczenia przez pośrednika w umowie pośrednictwa oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU MARYNARZA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Marynarz żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

brak

Inne

Wykształcenie co najmniej podstawowe

Kursy

Nie wymagane

Staże

3 miesięczna praktyka na statkach żeglugi śródlądowej

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU MECHANIKA STATKOWEGO ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Brak określenia wymagań wykształcenia

Kursy

Nie wymagane

Staże

36 miesięczna praktyka

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRZEWOŹNIKA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Przewoźnik żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Brak określenia wymagań wykształcenia

Kursy

Nie wymagane

Staże

12 miesięczna praktyka zawodowa

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU STERMOTORZYSTY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Stermotorzysta żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Brak określenia wymagań wykształcenia

Kursy

Nie wymagane

Staże

12 miesięczna praktyka zawodowa

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU SZYPRA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Szyper żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej lub świadectwo sternika żeglugi śródlądowej

Kursy

Nie wymagane

Staże

W przypadku posiadania świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej wymagana 12 miesięczna praktyka zawodowa. W przypadku posiadania świadectwa sternika żeglugi śródlądowej wymagana 6 miesięczna praktyka zawodowa.

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU MARYNARZA MOTORZYSTY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Brak określenia wymagań wykształcenia

Kursy

Nie wymagane

Staże

12 miesięczna praktyka zawodowa

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU STARSZEGO MARYNARZA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Starszy marynarz żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Świadectwo żeglarza żeglugi śródlądowej

Kursy

Nie wymagane

Staże

6 miesięczna praktyka zawodowa

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU BOSMANA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Bosman żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej

Kursy

Nie wymagane

Staże

12 miesięczna praktyka zawodowa

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.
ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU STERNIKA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Zawód

Sternik żeglugi śródlądowej

Obecne wymagania

Egzamin

Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową

Inne

Świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej lub świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej

Kursy

Nie wymagane

Staże

W przypadku posiadania świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej wymagana 6 miesięczna praktyka zawodowa. W przypadku posiadania świadectwa starszego marynarza żeglugi śródlądowej wymagana 12 miesięczna praktyka zawodowa.

Takie wymagania będą po zmianach

Ustawa deregulacyjna umożliwia skrócenie praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • ja 2016-11-07 00:25:49

  Korporacje i bilioteki hahaha :)

 • soczek 2016-03-12 13:51:39

  Deregulacja zawodow dotyczaca pracownikow ochrony zamiast ułatwić dostęp do zawodu, to ją utrudniła. Dotychczas pracownikiem ochrony mógł być każdy, kto nie był karany i nie było innych obostrzeń. Teraz zwykły pracownik ochrony ( dotychczas nielicjencyjny) nazywa się pracownikiem niekwalifikowanym, ktory musi się legitymować odpowiednią legitymacją. Legitymację wydaje pracodawca na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu dla pracowników niekwalifikowanych. Kurs kosztuje około 500 zł, które musi wydać ubiegający się o zatrudnienie. I to ma być ułatwienie dostępu do zawodu!!! Teraz ochroniarzem mógł być każdy bez żadnych kosztów wstępnych, od 1 kwietnia należy najpierw wydać 500 zł, aby się móc ubiegać o zatrudnienie jako ochroniarz za 4-5 zł netto. Dziękuję bardzo za takie ułatwienie!!! W przypadku pracowników licencjonowanych nic praktycznie się nie zmieniło. Nadal należy ukończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin przed policją aby uzyskać od policji zaswiadczenie o byciu pracownikiem kwalifikowanym. Było z góry wiadomo, że policja NIE DOPUŚCI NIKOGO do możliwości użycia broni i środków przymusu bezpośredniego bez odpowiedniego przeszkolenia i zdania egzaminu!!!

 • soczek 2016-02-10 13:46:54

  Nie wszystkie licencje są wymysłem komuny. Licencje pracownika ochrony zostały wprowadzone w 1998 roku aby uregulować dostępność do broni palnej i środków ochrony osobistej przez pracowników ochrony. Policja nigdy nie dopuści do dostępu do broni palnej ludzi nie przeszkolonych i bez sprawdzenia ich kwalifikacji. Czy to będzie nazywało się licencją (jak dotychczas), czy świadectwem kwalifikacji (jak po otwarciu zawodów) to i tak bedzie czeba odbyć szkolenie i zdać egzamin przed policją. Nic to nie zmienia tylko pracownicy ochrony znów poniosą dodatkowe koszty aby uzyskać aktualne kwalifikacje. Zwyklym pracownikiem ochrony teraz może zostać każdy, kto nie jest karany, czyli jedynym wymogiem jest karalność! Czy Tusk i ten wymóg zniesie?! Czy ludzie wyobrazają sobie co sie stanie ,gdy ochroniarzem bedzie mógł zostać kazdy bandyta??!!

 • witek 2015-08-22 11:19:27

  witam bardzo dobrze ze uwalniaja zawody i beda bez egzaminow , sa kursy gdzie z daje sie wewnetrzne egzaminy wiec po co jeszcze egzamin pantwowy a ceny sie zmienia np..taxi bo sa wysokie i ochrona sie zmieni przyjda mlodzi a nie z licencja,im to sie w glowach miesza uwarzaja sie za komandosow

 • Obserwator 2015-07-10 18:27:24

  A czy Wy myślicie, że teraz to robi ten co ma licencję-pracyują dla niego ludzie którzy wiedzą jak, no i przede wszystkim oprogramowania. Ludzie na jakim świecie wy żyjecie. Jak czegoś nie umie to rynek go wykluczy. Licencje wielu ma, tylko pojęcie dość blade. Ja już nie mam sił poprawiać po tych biurach księgowych z licencją. Może wreszcie będzie mniej tych bzdurnych komunistycznych licencji.

 • nnnnnnnnn 2014-11-16 21:48:51

  Kolejna obietnica tego rządu na następne 5 lat. Czy ktoś wierzy jeszcze w ich moz decyzyjną?

 • jolana21 2014-07-12 14:33:17

  Wyobrażam sobie zarządcę naszej wspólnoty mieszkaniowej bez licencji. Zatrudniamy kogoś, bez pojęcia o technicznym bezpieczeństwie budynku, księgowości i innych problemach i płacimy mu za zarządzanie w przekonaniu, że wszystko gra. Po paru miesiącach okazuje się, że jest źle więc go zwalniamy i zatrudniamy innego.Ten jest tak niekompetenty jak poprzedni. Niby ich rynek zweryfikuje a my daliśmy komuś pracę. Tylko zanim to nastąpi nasza wspólnota jest zadłużona i się rozpada. Skąd wiedzieć na początku, że ktoś bez licencji wie jak się zarządza np wspólnotą?

 • Bernard+ 2014-05-24 18:27:03

  A czy w Niemczech, Szwajcarii, Danii, Norwegii lub innych krajach, w których zawodów wymagających licencji jest nie więcej niż 150 a nie jak w Polsce prawie 400 to te usługi są źle wykonywane? A może tam dzieją się jakieś dantejskie sceny? A może tam w bibliotece książki nie można wypożyczyć? Natomiast co złego dzieje się w krajach,takich jak: Szwecja Cypr, Słowacja, Słowenia, które mają tylko 100 zawodów regulowanych? Czy aby nie dlatego wszystkie te kraje mają większe PKB per capita niż Polska? Szwedzi są 422% bogatsi niż Polacy a nie reglamentowali 400 zawodów tylko 100!

 • Rolantttt 2014-03-15 16:37:24

  Cudownie, dzięki rządowi Tuska Polska staje się krajem matołów. Kończysz podstawówkę i świat staje przed Tobą otworem: możesz być pośrednikiem w nieruchomościach, notariuszem, komornikiem, adwokatem i czym tylko chcesz!!!!!! Żyć nie umierać. Na pewno będzie lepiej. Tymi zawodami powinni się teraz zająć osoby marzące sobie: jutro zostanę pośrednikiem, a pojutrze komornikiem. Jest to już niedługo możliwe!!. Nie matura lecz chęć szczera......... A zyskają na tym właśnie korporacje, tylko nie zawodowe i nie polskie, ale zagraniczne. Czy takiego zamysłu nikt nie dostrzega?

 • aneta 2014-03-09 23:57:59

  jestem tłumaczem przysięgłym, nie wyobrażam sobie żeby w Polsce zniesiono surowe wymogi uzyskania dostępu do wykonywania tego zawodu, często spotykam się z tłumaczeniami wykonanymi przez rzekomych tłumaczy przysięgłych j.polskiego we Włoszech, rzekomych bo we Włoszech nie istnieje żadna regulacja tego zawodu i tam tłumaczem "przysięgłym" zostać może każdy kto tak siebie sam mianuje tzn. po prostu przystawia zwykła pieczątke tłumacz przysięgły i już. Skutki braku regulacji np. tego zawodu we Włoszech są opłakane i żałosne. Tłumaczenia wykonywane przez opisanych rzekomych tłumaczy przysięgłych pozwalają mi sformułować twierdzenie że wiele z tych osób jest po prostu pozbawiona minimum samokrytyki i naprawdę święcie wierzy że posiada wiedzę i umiejetności potrzebne do wykonywania tego zawodu. Stąd uważam że deregulacje zawodowe doprowadzą do tego że zamiast ustawowych wymogów które pozwalają naprawdę zweryfikować wiedzę wielu późniejszych profesjonalistów będziemy korzystać z usług "profesjonalistów" których wiedza oparta jest wyłącznie na ich bezkrytycznej i niczym nie popartej wierze we własne umiejętności. A skutki tego rodzaju ignorancji i działania osób przekonanych o własnych kompetencjach odczują ich klienci którzy może zapłacą mniej ale za marną usługę, z której nic mieć nie będą. Dla przykładu podam jeden tylko (wśród wielu z którymi się spotkałam) bestsellerowy produkt intelektualnego wysiłku pewnej tłumacz samozwanej "przysięgłej" z Włoch, fragment pochodzi z pełnomocnictwa które ta pani tłumaczyła: "udziela zgodę na ustanowienie hipoteki za cenę według uznania męża" (oczywiscie powinno być "ustanowienie hipoteki do kwoty) Dla prawników wszystko jasne (dla laików zawsze będzie dobrze i dlatego właśnie laików strzec trzeba przed takimi samozwańczymi profesjonalistami). Wracając do przykładu ja póżniej jako tłumacz przysięgły w Polsce "regulowany" a oprócz tego prawnik, musiałam ten stek bzudr (bo wiele ich jeszcze było) przetłumaczyć, oczywiście odmówiłam tłumaczenia, potem byłoby na mnie że to ja piszę głupoty i nie wiem z czym się je hipotekę. Bardzo dziękuję ale nie zyczę sobie być w jednej grupie zawodowej z osobami które po pierwsze nie spędziły tyle lat na nauce co ja, a po drugie swoją wiedzę opierając jedynie na fałszywym mniemaniu o własnych kompetencjach. Egzaminy w pewnych zawodach i to trudne egzaminy plus inne wymogi tylko uchronią klientów przed fatalnymi skutkami działania samozwańczych profesjonalistów.

 • Jacek Dubiński 2014-03-08 00:10:55

  Nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Gromkie brawa dla PO za powrót to tradycji z początków PRL!!! Jako dodatkowy komentarz może służyć twierdzenie niegydsiejszego klasyka: O ilości przechodzącej w jakość. Magistrów ci u nas teraz dostatek tylko o wiedzę i doświadczenie bardzo trudno...

 • goy_polski 2014-03-06 18:58:19

  A to się żydki wściekną Bo kto to widział, żeby komornikiem był goj Kto teraz obroni żydka przed gojem skoro adwokat i notariusz też mogą być gojkami i nie muszą znać tory przyznającej rację żydkowi Panie Gowin, jak Cię nie lubię tak będę teraz klepał pacierze by ta sprawa przeszła szybko i następnych 180 też wypaliło biegusiem

 • Marta 2014-03-06 15:03:18

  Super madra decyzja, w dobie kryzysu nalezy ulatwiac i stwarzac nowe miejsca pracy.Te idiotyczne dawne przepisy pochodzily jeszcze zapewna za czasow komuny.Wtedy n.p.zeby otworzyc salon fryzjerski trzeba bylo miec uprawnienia.Ludzie wtedy czesto fikcyjnie zatrudniali kogos znajomego z danymi kwalifikacjami za pare groszy za przysluge.Powinien byc latwiejszy dostep, decyzja jest pozna lecz bardzo rafnie podjeta.Z takich postanowien naszego rzadu mozemy byc wreszcie zadowoleni.Ci slabsi i tak odpadna, przetrwaja najlepsi.Oby takich rozsadnych decyzji nasz rzad zaczal podejmowac wiecej.Chcemy byc dumni z tego ze jestesmy Polakami i zadowoleni z naszego rzadu ich decyzji.

 • Ala 2014-03-06 12:44:41

  Co by nie zrobić, zawsze znajdzie się maruda i krytyk, który wszystko zjedzie. Mnie się te propozycje b. podobają. Inna sprawa, że wolałabym jechać z taksówkarzem, który zna topografię miasta, ale nawet egzamin tego nie gwarantuje i posiadany przez taksówkarza GPS, przeżyłam taką jazdę, to wiem. Taksówkarz miał i GPS i pewnie zdane egzaminy, a chciał mnie wywieźć za miasto, bo taka sama ulica była pod Wwą. Z jednej strony będzie większa konkurencja, z drugiej - trochę ryzyko, że trafimy na niekompetentne osoby. Ale zakładam, że rynek i poczta pantoflowa wyeliminują słabych graczy.

 • Oszolomowaty 2014-03-06 09:18:32

  Juz uwierze, ze ten rzad uderzy w korporacje. Te bajki to mozecie sobie tylko wyznawcom Tuska wrzucic ... Rzad ktory zosatl utworzony i wyniesiony do wladzy przez korporacje czerwono-rozowe uderzy w te korporacje? Zobaczcie jak ochrania banki przed opodatkowaniem ... Niech tylko ten rzad tylko tnie korporacje a zobaczycie jak szybciutko z tuska zrobi sie jasia z pcimia (ktorym tak naprawde jest, zeby nie bylo niedomowien ...).

 • abra cada 2014-03-06 07:04:19

  A tłumacze przysięgli po cichu zwierają szyki i podobno chcą wprowadzenia m.in. odgórnych gwarantowanych stawek za usługi. Dla jednych wolny rynek i zapieprz do 67 roku , dla drugich - równiejszych - gwarancje płac by mogli żyć na wymyślonym przez siebie poziomie.

 • jak zawsze milutk 2012-03-06 15:24:12

  Tak to teraz byle jaki żul spod sklepu będzie mógł oprowadzać po mieście czy okolicach turystów, a pilotem wycieczek zostanie osoba która dobrze nie zna swojego własnego języka a co dopiero obcego. BRAWO dla tego kto to wymyślił na Euro 2012 w sam raz okaże się że "elita spod sklepu" nagle będzie robiła za przewodników (od monopolowego do monopolowego). Ale z drugiej strony to rozumiem ze jeżeli skończyłam studia turystyczne to mogę wtedy również uznać się za przewodnika i pilota wycieczek mimo iż tych kursów nie skończyłam bo nie było mnie na nie stać.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika