e-prawnik.pl Porady prawne

Grupowa organizacja pracy

Zbiorowe prawo pracy

Manifestacje uliczne nie poprawią dialogu społecznego!

1.9.2008

NSZZ Solidarność zwołała w Warszawie manifestację, bo pracodawcy i rząd lekceważą dialog społeczny. Otóż, jako przedstawiciel pracodawców, jeden z partnerów społecznych, członków Komisji Trójstronnej oświadczamy, że nie lekceważymy dialogu, a tym bardziej, w przeciwieństwie do NSZZ Solidarność, nie łamiemy jego reguł.

3 kwietnia 2008 roku wszyscy członkowie Trójstronnej Komisji do spraw społeczno-gospodarczych, a więc także NSZZ Solidarność, podjęli uchwałę o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem porozumienia społecznego w kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych. W uchwale wymieniono kilka najważniejszych kwestii: model i mechanizmy kształtowania wynagrodzeń w sferze publicznej, model i mechanizmy kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców, których dotyczy taki mechanizm, program aktywizacji zawodowej osób po 50. roku życia (w tym emerytury pomostowe), spójny system emerytalny, wzmocnienie dialogu społecznego poprzez doprecyzowanie zasad reprezentatywności. Wszystkie strony zadeklarowały dołożenie wszelkich starań w celu uzgodnienia stanowisk i zachowania spokoju społecznego.

Prace merytoryczne w Komisji Trójstronnej trwają, nikt się nie wycofał, nikt nie zawiesił swojego udziału. Jednak Solidarność, niezadowolona z dotychczasowych efektów, postanowiła - wbrew uchwale - przenieść dialog społeczny na ulicę. My też nie jesteśmy zadowoleni z efektywności dialogu. Mamy jednak przekonanie, że dopóki rozmowy trwają i dopóki nie zrobiliśmy wszystkiego, by doprowadzić do porozumienia, albo choćby stworzenia protokołu rozbieżności, dopóty nie wolno naruszać pokoju społecznego, bo takie było wspólne zobowiązanie, także NSZZ Solidarność.

Naszym zdaniem dialog powinien być intensywniejszy. Ale to od nas wszystkich zależą procedury, jego tempo i skuteczność. W wielu sprawach nie możemy osiągnąć wspólnego stanowiska, ale przecież siadając do rozmów, nikt nie zakładał, że porozumienie będzie dobre tylko wtedy, jeśli nastąpi na jego warunkach.

W kilku sprawach wspólnie pracujemy i dogadujemy się. Dyskutujemy nad mechanizmami wzrostu wynagrodzeń czy elastyczniejszym rozliczaniem czasu pracy, a pracodawcy zgodzili się na wyższą niż ustawowa płacę minimalną. Dzięki kompromisowi w KT zawartemu z inicjatywy PKPP Lewiatan, zmieniono tryb konsultacji projektu ustawy o emeryturach pomostowych.

Dialog wymaga konsekwencji i zaufania. Jest trudny, bo w latach 2005 - 2007 praktycznie nie istniał, a NSZZ Solidarność podpisała z poprzednim rządem odrębne porozumienie, poza Komisją Trójstronną. Manifestacja uliczna organizowana teraz przez „Solidarność" znowu narusza to zaufanie. Jeśli więc ktoś lekceważy dialog społeczny, z pewnością nie są to pracodawcy.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 29 sierpnia 2008 r.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ