Ruch drogowy

Ochrona środowiska

Na jakim paliwie mają jeździć nasze samochody?

Kurczą się rezerwy ropy naftowej, ceny paliw rosną, a samochody w UE emitują 12% CO2. Europa jest w ciągłym ruchu: po drogach toczy się nieustająca fala towarów i osób. Czy zabraknie nam paliwa? Europa ma alternatywy dla paliw kopalnych: biopaliwa, energię elektryczną lub wodór. Posłowie wyznaczyli cel, by do końca 2020 roku, energia odnawialna stanowiła co najmniej 10% zużycia w transporcie drogowym. Czy za dziesięć lat będziemy tankować z gniazdka? Kto za to zapłaci: kierowcy, czy środowisko? 

Nowe samochody: mniej CO2 
 
Przemysł motoryzacyjny musi przyjąć zaostrzone normy emisji dla nowych samochodów osobowych rejestrowanych w Unii Europejskiej. Umożliwi to ograniczenie średniego poziomu emisji dwutlenku węgla do 2012 roku z obowiązującego obecnie poziomu 160 g/km do 120 g/km. Jeśli chodzi o nowe samochody, cel obniżenia średniego poziomu emisji dwutlenku węgla do 130g/km ma zostać osiągnięty poprzez wprowadzenie lepszych rozwiązań technologicznych do silników samochodowych; obniżka o kolejne 10g/km, niezbędna do osiągnięcia 120 g/km, zostanie uzyskana dzięki wprowadzeniu innych środków technicznych (określonych w innym akcie prawnym), takich jak lepsze opony, stosowanie biopaliw czy minimalne wymogi efektywności systemów klimatyzacyjnych.
 
Więcej energii z odnawialnych źródeł
 
Do 2020 r. energia ze źródeł odnawialnych zaspokajać ma co najmniej 20% zapotrzebowania Unii Europejskiej na energię ogółem. Taka energia wytwarzana jest np. z wykorzystaniem energii wodnej, słonecznej, wiatrowej i geotermicznej, a także z biomasy. Przepisy obejmują wszystkie sektory gospodarki, w tym transport.
 
Nowa dyrektywa stanowi kolejny krok europejskiej polityki energetycznej i zapewni nie tylko to, że sektor wytwórców energii elektrycznej, ogrzewanie i transport w Europie staną się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego, lecz także oznacza, że miejsca pracy i środki finansowe pozostaną w Europie.
 
Biopaliwa - w imię zrównoważonego rozwoju społecznego i ochrony środowiska
 
Do 2020 r. każde państwo członkowskie musi zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych (biopaliw, energii elektrycznej i wodoru pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych) w bilansie energetycznym sektora transportu do 10%.

Biopaliwa „drugiej generacji" (tzn. biopaliwa wytwarzane nie z roślin spożywczych czy pastewnych, lecz z surowców alternatywnych, takich jak glony, odpady drzewne czy makulatura) będą dla realizacji tego celu liczone podwójnie.
 
Posłowie do Parlamentu Europejskiego zapewnili, że nowe przepisy prawa określają kryteria niezbędne do zagwarantowania, że wytwarzanie biopaliw będzie bezpieczne dla środowiska naturalnego oraz zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju pod względem społecznym i nie będzie prowadziło do wylesiania i wzrostu cen żywności.

Więcej informacji :

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska, www.europarl.europa.eu

Dot. : 20090320STO52240

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: