e-prawnik.pl Porady prawne

Nowe prawo dotyczące europejskich producentów nabiału

1.9.2014

Dopłaty do prywatnego przechowywania masła i oddtłuszczonego mleka w proszku, pokrywające dzienny koszt przechowywania tych produktów - to kolejna postanowienie Komisji Europejskiej mające zniwelować negatywne skutki ograniczenia przez Rosję importu europejskich produktów mleczarskich. Wcześniejsza decyzja KE dotyczyła producentów niektórych łatwo psujących się owoców i warzyw.

Komisja Europejska ogłosiła, że uruchomi dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz niektórych serów, w celu złagodzenia wpływu rosyjskich ograniczeń na import produktów mlecznych z UE oraz zmniejszenia negatywnych skutków rosyjskich działań dla rynku wewnętrznego. Komisja potwierdziła także, że okres interwencji publicznej dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku zostanie wydłużony do końca roku.

Unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Ciolo? wyjaśnia: - Sygnały cenowe na europejskim rynku mlecznym pokazują, że rosyjski zakaz zaczyna uderzać w ten sektor. Niektóre państwa członkowskie tracą przychody z eksportu i muszą znaleźć nowych odbiorców. Europejski sektor mleczny potrzebuje wsparcia i czasu na dostosowanie się, dlatego ogłaszam dzisiaj ukierunkowane wsparcie rynkowe dla mleka w proszku, masła i eksportowanych serów. W razie potrzeby wprowadzimy dalsze środki.

Komisarz stwierdza również: - W najbliższych dniach zaprezentuję państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu pierwszą pełną analizę wpływu rosyjskiego zakazu eksportu na wszystkie najważniejsze obszary europejskiego sektora rolno-spożywczego w krótkim i średnim okresie, wraz z omówieniem dostępnych opcji. Producentów w UE chcę raz jeszcze zapewnić, że tam, gdzie wystąpi poważne ryzyko destabilizacji rynku, będę nadal stosować nowe rozwiązania dostępne w ramach WPR, które pozwalają nam działać z wyprzedzeniem i stabilizować rynek.

Komisja zapewni dopłaty do prywatnego przechowywania masła i oddtłuszczonego mleka w proszku, pokrywające dzienny koszt przechowywania tych produktów w okresie 3-7 miesięcy. W przyszłym tygodniu Komitetowi zostanie przedstawiony projekt aktu wykonawczego, który zostanie następnie poddany formalnemu głosowaniu.

Ze względu na wysoki udział niektórych rodzajów sera w łącznej wartości unijnego eksportu do Rosji (eksport sera był wart prawie 1 mld euro w 2013 r.), Komisja chciałaby rozszerzyć zakres dopłat również na sery. Zasady realizacji dopłat do prywatnego przechowywania sera oraz przedłużenie okresu interwencji publicznej określi akt delegowany, który Komisja złoży w najbliższej przyszłości zgodnie z zasadami stosowania nadzwyczajnych środków rynkowych, wprowadzonymi ubiegłoroczną reformą wspólnej polityki rolnej.
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ