Nowe przepisy. Łatwiej będzie ogłosić upadłość

Sejm znowelizował ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem nowych przepisów jest ułatwienie osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej.

Do tej pory upadłość konsumencka możliwa była jedynie, gdy niewypłacalność dłużnika powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Nowelizacja zmienia zasady oddalania przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.

Sąd ma oddalać wniosek, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa. Ponadto nowelizacja wprowadza możliwość przeprowadzenia przez sąd - w szczególnych okolicznościach - postępowania upadłościowego wobec konsumentów, pomimo podstaw do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ustawa ma umożliwić obywatelom w trudnej sytuacji powrót na rynek pracy, odzyskanie zdolności kredytowej i możliwości normalnego funkcjonowania. Nowelizacja utrzymuje zasadę, że w przypadku upadłości, w trakcie której sprzedawany jest lokal mieszkalny dłużnika, z uzyskanej kwoty otrzymuje on środki równe kosztom najmu przez pewien okres.

Do tej pory było to 12 miesięcy, a nowelizacja przewiduje od 12 do 24 miesięcy. Ustawa będzie teraz rozpatrywana w Senacie.

Źródło: sejm.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

antoni

12.1.2015 16:54:17

Re: Nowe przepisy. Łatwiej będzie ogłosić upadłość

Gdzie zdobyć wzór wniosku do sądu o upadłość? Jakie dokumenty dołączyć? majątku nie posiadam.Pozdrawiam


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.7.2019

  Walka z kradzieżami tożsamości i wyłudzaniem danych

  Zjawisko polegające na wykorzystaniu skanu cudzego dowodu osobistego do wyłudzenia tzw. chwilówek narasta bardzo szybko. W resorcie cyfryzacji powstała grupa robocza z udziałem ekspertów (...)

 • 23.11.2015

  Podwykonawcy w procesie inwestycyjno-budowlanym.

  Podwykonawca jest „najsłabszym ogniwem” w procesie inwestycyjnym. Pokazały to nam wydarzenia ostatnich lat. Na największych inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych w Polsce to właśnie (...)

 • 23.5.2005

  Podstawy ogłoszenia upadłości

  Instytucję upadłości wprowadzono do systemu prawa, aby zabezpieczyć interesy wierzycieli danego podmiotu, gdy pojawia się możliwość, że nie otrzymają zwrotu należnych im wierzytelności. Postępowanie (...)

 • 23.10.2019

  Zmiany w kontroli ruchu drogowego

  Nowe obowiązki i uprawnienia kierowców aut oraz kontrolujących zawarto w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego. Regulacje, które (...)

 • 3.10.2017

  Małe i średnie firmy łatwiej dostaną pomoc publiczną

  Rząd przyjął rozwiązania ułatwiające i przyspieszające udzielanie pomocy publicznej na restrukturyzację małych i średnich firm, które znalazły się w trudnej sytuacji. Umożliwią (...)