Nowelizacja pomostówek na finiszu

Nowelizacja pomostówek przyjęta jednogłośnie

Senat RP jednogłośnie przyjął skierowaną przez Sejm RP i przygotowaną przez MRiPS nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej rozwiązania chronią przed utratą pracy osoby, które wnioskują o takie świadczenie, ale nie spełniają warunków, niezbędnych do jego uzyskania.

W przypadku osób, które wystąpią o przyznanie emerytury pomostowej przed rozwiązaniem stosunku pracy i spełniają niezbędne wymogi, prawo do emerytury ulegnie zawieszeniu, a świadczenie nie będzie wypłacane.

– W 2020 r. wydano prawie 24 tys. decyzji o przyznaniu emerytur pomostowych – wskazał na wtorkowym posiedzeniu komisji senackiej wiceminister Stanisław Szwed.

Rządowy projekt ma wprowadzić korzystne zmiany dla osób, które zamierzają starać się o przyznanie emerytury pomostowej. Chodzi o umożliwienie zawnioskowania o ten rodzaj świadczenia jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. Zmiana przepisów uchroni osobę wnioskującą przed utratą pracy, w sytuacji gdyby nie spełniała niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej. Ponadto, rozszerzone zostaną kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy.

Porady prawne

Bez obaw o zwolnienie

Emerytura pomostowa jest świadczeniem okresowym, przysługującym do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Mogą się o nią ubiegać pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane –  prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu.

Możliwość wnioskowania o emeryturę pomostową przed rozwiązaniem stosunku pracy uchroni przed utratą źródła dochodu w sytuacji, gdy nie będą spełnione niezbędne warunki do ustalenia prawa do tego świadczenia.

Nowe narzędzie dla PIP - rozszerzone zostaną kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Nowelizacja rozszerza także kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy zostaną rozszerzone o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Odtąd zyska ona wyraźne podstawy prawne do kontroli prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nowe przepisy pozwolą więc PIP na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac, jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Pracownik będzie miał większe możliwości złożenia skargi - nie tylko gdy on sam nie zostanie umieszczony w ewidencji, ale również gdy stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znajdzie się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie. Skarga będzie więc przysługiwała pracownikowi nie tylko w sytuacji, w której nie został on umieszczony w ewidencji, ale także w sytuacji, w której – pomimo umieszczenia w tej ewidencji – stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie.

Równy dostęp do dofinansowania

Dzięki ujednoliceniu wysokości dofinansowania dla wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników – zwiększy się bezpieczeństwo i poprawią warunków pracy u wszystkich płatników składek.

Wprowadzone zostanie rozwiązanie, dzięki któremu większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.

Zmiany zakładają ujednolicenie wysokości dofinansowania (80% szacowanej kwoty) dla wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.

Ustawa została skierowana do Podpisu Prezydenta RP i wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika