e-prawnik.pl Porady prawne

Procedury udzielania zamówień

Pozostałe

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych

28.10.2008

Uprzejmie informujemy, że 24 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1058).

Jednocześnie informujemy, że pomimo wejścia w życie nowelizacji, do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 24 października, należy stosować przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisów dotyczących zmiany ogłoszeń, zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia oferty, które należy stosować w brzmieniu nadanym niniejszą nowelizacją.

Natomiast do protestów oraz wnoszonych w ich następstwie odwołań i skarg stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą nowelizacją jedynie w przypadku, gdy takie protesty zostały wniesione od dnia 24 października 2008 r. (włącznie).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) - tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych.  (plik na serwerze ftp w formacie pdf)

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ