Nowoczesny Krajowy Rejestr Karny

Rząd przyjął projekt

Przyjęty 18 lipca br. przez Radę Ministrów, a przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym sprawi, że powstanie nowy system teleinformatyczny KRK.

Innowacyjne rozwiązania usprawnią działanie rejestru i skrócą czas oczekiwania na znajdujące się w nim informacje. Nowe przepisy pozwolą na pobieranie wszystkich zaświadczeń przez Internet.

Porady prawne

Co przewiduje projekt?

Wejście w życie ustawy o KRK zautomatyzuje gromadzenie danych i przyspieszy realizację procedur karnych, administracyjnych czy przetargowych, do których realizacji niezbędna jest informacja z KRK.

Nowy system teleinformatyczny KRK zostanie zintegrowany z rejestrem PESEL. Pozwoli to na weryfikowanie danych już na wstępnym etapie, przekazywania dokumentów do KRK. Dzięki temu zostaną wyeliminowane postępowania wyjaśniające, których celem jest ustalenie prawidłowych danych.

Uproszczone zostanie postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń z KRK. Będzie to możliwe dzięki zmniejszeniu zakresu danych osobowych koniecznych do złożenia zapytania. Trzeba będzie podawać jedynie dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację osoby oraz informacje o obywatelstwie tej osoby. Każdy zainteresowany będzie miał również dostęp do informacji o podmiotach zbiorowych.

Każde zaświadczenie z KRK będzie wydawane w wersji elektronicznej z pieczęcią elektroniczną. Wydruk dokumentu będzie równoważny dokumentowi elektronicznemu, a autentyczność dokumentu będzie można łatwo zweryfikować. Będzie również można składać zapytania przez Internet. Przyspieszy to obsługę, wyeliminuje obieg dokumentów w formie papierowej i zmniejszy koszty funkcjonowania KRK.

Dokumenty sporządzane przez pracowników sądów, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, prokuratorów oraz nadsyłane przez państwa członkowskie UE będą automatycznie zasilać bazę KRK.

Dane o osobach pozbawionych wolności przekazywane będą do rejestru bezpośrednio przez system teleinformatyczny Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności wykorzystywany w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej (system CZSW).

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych w zakresie ECRIS-TCN. To scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców.

Porady prawne

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika