e-prawnik.pl Porady prawne

Nowy cel redukcyjny. Niższe ceny za energię?

29.7.2014

Niższe opłaty, poprawa bezpieczeństwa energetycznego dzięki zmniejszeniu zależności od importu gazu ziemnego - to niektóre z oczekiwanych efektów przyjętego nowego 30-procentowego celu redukcyjnego w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. - Nasz projekt ma skierować UE w stronę większego bezpieczeństwa dostaw energii - mówi wiceprzewodniczący KE Günther Oettinger.

Swoją propozycję KE opiera na dotychczasowych osiągnięciach: nowe budynki zużywają dwa razy mniej energii niż to miało miejsce w latach osiemdziesiątych XX w., a energochłonność przemysłu zredukowano o 19 proc. w stosunku do poziomu z 2001 r.

Proponowany cel wykracza poza cel 25-procentowej oszczędności energii, która byłaby wymagana w celu osiągnięcia 40 proc. redukcji emisji CO2 do roku 2030. Jednocześnie przedstawione ramy polityczne dotyczące klimatu i energii mają służyć osiągnięciu równowagi między korzyściami a kosztami.

Jak to ujmuje odpowiedzialny za energię wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günther Oettinger: - Nasz projekt ma być podstawą do skierowania UE w stronę większego bezpieczeństwa dostaw energii, ku innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości - przy możliwie niskich kosztach.To ambitny, a jednocześnie realistyczny cel. Strategia efektywności energetycznej uzupełnia przedstawione w styczniu 2014 r. ramy unijnej polityki w dziedzinie energii i klimatu do roku 2030.Pragniemy dać odpowiedni sygnał dla rynku, pobudzając dalsze inwestycje w energooszczędne technologie korzystne dla przedsiębiorstw, konsumentów i środowiska.

Komunikat Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo energetyczne a ramy polityczne dotyczące klimatu i energii do roku 2030 zawiera również przegląd postępów w realizacji unijnego celu 20-procentowej poprawy efektywności energetycznej do roku 2020.

Obecne prognozy poprawy oszczędności energii w UE do roku 2020 zakładają osiągnięcie pułapu 18-19 proc. - uzgodniony cel 20-proc. ma jednak wciąż szanse na realizację, jeśli powiedzie się wdrożenie obowiązującego prawa we wszystkich krajach Unii. Komisja nie zamierza podejmować nowych środków, wzywa jednak państwa członkowskie do zdwojenia wysiłków na rzecz zagwarantowania solidarnej realizacji wspólnego celu do roku 2020.

Źródło: ec.europa.eu

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ