NSA oddalił skargę kasacyjną UKE

Sąd uznał za niedopuszczalne dokonywanie wyjaśnienia treści już wydanej decyzji poprzez rozszerzenie zakresu jej obowiązywania.

W dniu 22 października 2008 r. odbyła się rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej złożonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1297/07). Zaskarżony wyrok uchylał postanowienie Prezesa UKE z dnia 6 czerwca 2007 r. oraz utrzymane nim w mocy postanowienie z dnia 7 marca 2007 r. - w sprawie wyjaśnienia treści decyzji Prezesa UKE z dnia 13 lipca 2006 r. dotyczącej usługi WLR (Wholesale Line Rental), która miała być świadczona na mocy tej decyzji przez Telekomunikację Polską S.A. na rzecz Tele2 Polska Sp. z o.o.

Porady prawne

Po rozpoznaniu sprawy Naczelny Sąd Administracyjny skargę kasacyjną Prezesa UKE oddalił. W ustnych motywach wyroku NSA wskazał, że z wniosku Tele2 o wyjaśnienie treści decyzji wynika wprost, że Spółce chodziło o rozszerzenie zakresu usług objętych decyzją Prezesa UKE. Natomiast Prezes UKE przychylając się do tego wniosku i dokonując wyjaśnienia treści tej decyzji zgodnie z brzmieniem wniosku, dopuścił się przekroczenia uprawnień, jakie przysługują organowi administracji przy wyjaśnianiu treści decyzji. Stąd też, zdaniem NSA, sąd I instancji w wyroku z 5 grudnia 2007 r. słusznie uznał, że nie jest dopuszczalne wyjaśnienie treści decyzji poprzez rozszerzenie zakresu jej obowiązywania.

Ponadto NSA wskazał, że postanowienie poddane pod ocenę Sądu wyjaśniało treść decyzji, która nie funkcjonowała w obrocie prawnym w dacie wydania tego postanowienia, co zdaniem NSA nie jest dopuszczalne.

Wyrok jest prawomocny.  

Sygn. akt II GSK 423/08

Źródło: www.uke.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika