Koncesje i zezwolenia

Ochrona środowiska

O handlu uprawnieniami do emisji CO2 w latach 2013–2020

W procesie komitologii nad opracowaniem finalnych zapisów dyrektywy o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) toczą się w KE równolegle prace nad ustaleniem listy branż przemysłowych narażonych na wyciek emisji dwutlenku węgla (tzw. carbon leakage - CL) oraz ustaleniem wskaźników produktowych (tzw. benchmarking), w oparciu o które sektory nie narażone na wyciek emisji otrzymają do 80% bezpłatnych przydziałów do emisji CO2.
Pierwsza lista sektorów wrażliwych na CL, ustalona na podstawie kryteriów ilościowych, została przedstawiona przez Komisję Europejską 29 kwietnia br. Kraje członkowskie mogły zgłaszać uwagi do tej listy do 15 maja.


Carbon Leakage
Pierwsza lista sektorów wrażliwych na CL, ustalona na podstawie kryteriów ilościowych, została przedstawiona przez Komisję Europejską 29 kwietnia br. Kraje członkowskie mogły zgłaszać uwagi do tej listy do 15 maja.
Do 15 czerwca będą trwały prace w KE nad analizą jakościową sektorów przemysłowych, które w analizie ilościowej nie zostały zaliczone do wrażliwych.
Ministerstwo Gospodarki, które jest odpowiedzialne za przesłanie do KE wymaganych danych statystycznych, przekazało polskie dane n/t CL zbyt późno więc nie zostały one uwzględnione przy budowie pierwszej listy. Zgodnie z sugestiami biznesu, w stanowisku Polski na temat listy sektorów narażonych na CL z 29 kwietnia, Ministerstwo Gospodarki miało zwrócić uwagę KE na liczne błędy popełnione przy jej formułowaniu, które m.in. spowodowały, że nie znalazła się na niej branża nawozów azotowych.

Prace nad CL mają się zakończyć w 2009 roku. Harmonogram dalszych prac nad listą sektorów wrażliwych jest następujący:

 • 2 połowa czerwca: kolejne spotkanie interesariuszy z European Climate Change Programme (ECCP). Jest to forum KE umożliwiające interesariuszom dyskusję nad legislacją dotyczącą ochrony klimatu.

 • Czerwiec: konsultacje wewnątrz KE

 • Wrzesień: głosowanie w Komitecie ds. Ochrony Klimatu (the Climate Change Committee)

 • październik/listopad: dyskusja w Radzie UE

 • grudzień: przyjęcie listy sektorów narażonych na CL przez Komisję Europejską.


Benchmarking
Opracowanie koncepcji benchmarkingu Komisja Europejska zleciła firmie doradczej ECOFYS.

Firma ta przygotowała kwestionariusz, który został wysłany do krajów członkowskich z prośbą o wypełnienie go do 6 czerwca.
W oparciu o przesłany kwestionariusz ECOFYS opracuje pełną klasyfikację instalacji objętych dyrektywą EU ETS.
Załączamy kwestionariusz dla Polski wraz z pismem przewodnim i wyjaśnieniami jak wypełniać kwestionariusz. Prace nad kwestionariuszem koordynuje Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki.
Z pierwszych ocen wynika, że lista instalacji objętych ETS wymienionych w kwestionariuszu nie jest pełna. Nie są też jasne zasady jego wypełniania. Z całą pewnością nie jest możliwe poprawne wypełnienie kwestionariusza przez Ministerstwo Gospodarki bez pomocy podmiotów będących właścicielami instalacji. Stąd prośba o rzetelną współpracę administracji z biznesem, tak aby nie doszło do powtórzenia błędów analogicznych do popełnionych przy KPRU II.

Instrukcja do kwestionariusza
Kwestionariusz klasyfikacji - Polska
List przewodni
Załącznik 1. Skróty
Załącznik 2.  

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.6.2019

  Kary za recepty...

  Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ma (...)

 • 5.1.2006

  Przykładowe obliczenie wysokości kapitału początkowego

  Przykład: Obecnie mam 40 lat. Okres składkowy wynosi 16 lat i 7 miesięcy, natomiast okres nieskładkowy 1 miesiąc. Okresy te podaje na dzień 31 grudnia 1998r.

 • 29.12.2018

  Ograniczenia handlu w 2019 roku

  Wraz z początkiem nowego roku czekają nas zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Wkrótce zakupy będzie można robić tylko w ostatnią (...)

 • 9.11.2004

  Bankowe papiery wartościowe

  Obrót pieniądza w sektorze bankowym jest istotę i podstawa funkcjonowania banków. Zastój w tym zakresie oznacza stagnację oraz słabe wyniki finansowe sektora bankowego co wiąże się ze słabą (...)

 • 9.11.2004

  Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

  Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje (...)