Ofiary przestępstw seksualnych z lepszą ochroną prawną

Od wczoraj obowiązuje nowelizacja kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego. Podstawowym celem zmian jest modyfikacja trybu ścigania przestępstw określonych w rozdziale XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności).

Dotychczas były one ścigane na wniosek pokrzywdzonego, a w myśl nowych regulacji ścigane będą z urzędu. Dotyczy to przestępstw: zgwałcenia (art. 197 Kodeksu karnego), nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia (art. 199 § 1 Kodeksu karnego) oraz wykorzystania bezradności innej osoby lub upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej (art. 198 Kodeksu karnego) w celu doprowadzenia do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności.

Ponadto ustawa ma na celu wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących prowadzenia przesłuchań ofiar przestępstw przeciwko wolności seksualnej, mających na celu zminimalizowanie negatywnych przeżyć oraz dostosowanie systemu prawnego do standardów ochrony małoletniej ofiary przestępstwa, zawartych w aktach prawa unijnego.

Kolejna zmiana dotyczy zaostrzenia zasad przesłuchiwania nieletniej ofiary przestępstwa. Jej przesłuchanie będzie możliwe jedynie wówczas, gdy zeznania będą mogły mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Ustawa zakłada też m.in., by w przesłuchaniu nieletniego pokrzywdzonego mogła wziąć udział wskazana przez niego osoba pełnoletnia.

Nowe przepisy wprowadzą również obowiązek nagrywania przesłuchań świadków i biegłych gdy zachodzi niebezpieczeństwo, że ich ponowne przesłuchanie nie będzie możliwe, a także przesłuchań odbywających się w obecności niepełnego składu sędziowskiego.

(prezydent.pl, sejm.gov.pl, DM)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Tadek

29.1.2014 6:48:10

Re: Ofiary przestępstw seksualnych z lepszą ochroną prawną

Jakże częste: pod pozorem poprawy pogarszanie. Teraz kolejne biurokratyczne, z klapkami na oczach, zwiększenie opresyjności prawa pod pozorem ochrony ofiar brutalnych przestępstw. Ale ostatnio rośnie liczba pomówień, szantaży, fałszywych wyobrażeń czy zmieniania zdania na przeciwne po pewnym czasie, gdy np. znalazła się lepsza zdobycz albo się rozmyśliło lub minęło zauroczenie lub cokolwiek doradzili inni. Wszystko to układa się w jeden spójny obraz: ludzie mają być coraz bardziej zależni od urzędników, od Państwa, a sami mają stanowić coraz prymitywniejsze i łatwo zniewalane zasoby - bo takie jest jeszcze nowsze, jeszcze bardziej lewe prawo.

Wojciech

28.1.2014 18:8:29

Re: Ofiary przestępstw seksualnych z lepszą ochroną prawną

Zgadzam się z ustawodawcą, jednak mam mała uwagę - równolegle powinna zostać podwyższona kara za informowanie organów ścigania o przestępstwach, które nie miały miejsca oraz kara za taki czyn powinna być wymierzana od 10 lat w zwyż. Zwracam też uwagę, iż składanie fałszywych zeznań przed sądem (jak również w prokuraturze i na policji) jest ścigane bardzo żadko, o ile wogóle, co ułatwia pomówienie i sprawia, że pomaiwający może być bezkarny.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.11.2018

  Duża pomoc dla ofiar przestępstw

  Do setek tysięcy Polaków pokrzywdzonych przestępstwem trafi pomoc na niespotykaną do tej pory skalę. Dzięki wielkiemu programowi Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister (...)

 • 12.8.2018

  Prawo prasowe zaktualizowane

  Nowelizacja Prawa prasowego, w odpowiedzi na wniesioną do Sejmu petycję, dostosowuje archaiczne przepisy do aktualnego stanu prawnego. Rozszerza ona m.in. prawo do udzielania informacji prasie na osoby (...)

 • 26.1.2018

  Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

  Przyjęta przez Sejm nowelizacja wzmacnia ochronę prawną zwierząt oraz skuteczniejsze zapobieganie popełnianiu przestępstw na ich szkodę. Przepisy przewidują podwyższenie maksymalnych kar za zabijanie (...)

 • 24.3.2018

  Większe sankcje za okrucieństwo wobec zwierząt

  Celem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny jest wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz skuteczniejsze zapobieganie popełnianiu przestępstw na ich szkodę, (...)

 • 20.9.2018

  Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

  Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Stalking, określany jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary, stanowi przestępstwo, (...)