Opinia dot. projektu założeń do ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan z satysfakcją przyjmuje rozpoczęcie prac nad kompleksowym systemem rozwiązań mających na celu rozwój sieci żłobków i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że rozbudowa systemu opieki nad dziećmi ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia aktywizacji zawodowej kobiet oraz ułatwienia łączenia pracy z obowiązkami rodzicielskimi. Projekt uwzględnia przy tym rekomendacje Rady Europejskiej w sprawie opieki nad dzieckiem z 1992 r. (92/241/EEC of 31 March 1992) oraz ustalenia przyjęte na szczycie w Barcelonie w 2002 r., promujące rozwój instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi.

Na szczególne zainteresowanie zasługuje propozycja powołania nowych form opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo-edukacyjnych, np. klubów dziecięcych, ogródków dziecięcych, czy instytucji tzw. dziennego rodzica.

Za równie istotne uważamy prawne uregulowanie formy opieki indywidualnej, co może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania pracą w charakterze niani. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że niechęć do legalnego zatrudnienia opiekuna/opiekunki do dziecka wynika nie tylko z wysokich pozapłacowych kosztów pracy, ale również ze skomplikowanych procedur rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika oraz konieczności stosowania wobec takich pracowników przepisów Kodeksu pracy. Tymczasem zatrudnienia opiekuna/opiekunki dokonuje osoba, która zazwyczaj ma ograniczoną wiedzę nt. przepisów zarówno prawa ubezpieczeniowego, jak i prawa pracy. Co więcej, szereg z tych regulacji może istotnie zniechęcać do legalnego zatrudnienia opiekunki do dziecka, jak np. zakaz rozwiązywania umowy z osobą w wieku około emerytalnym.

Projekt nie określa ponadto proponowanych ścieżek uzyskania zezwolenia na sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz kwalifikacji, jakie powinna posiadać osoba zainteresowana podjęciem takiej pracy. Autor nie precyzuje też, czy taka forma opieki mogłaby być świadczona w ramach umowy o świadczenie usług, czy tylko na podstawie umowy o pracę.
Podsumowując, PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia inicjatywę powołania nowych instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Szczegółowego doprecyzowania wymaga jednak pomysł uregulowania ram funkcjonowania formy opieki indywidualnej.

Porady prawne

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika