Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Składki

Opinia PKPP Lewiatan w sprawie składek na PFRON

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych popiera proponowany kierunek zmian umożliwiający przedsiębiorcom zaliczenie składek opłacanych na PFRON w koszty uzyskania przychodów.

Na podstawie obecnych przepisów pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników jest zobowiązany do comiesięcznych wpłat na PFRON w wysokości iloczynu 40,65% przeciętnego wynagrodzenia (podstawa obliczania) oraz liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem wymaganej liczby osób niepełnosprawnych (6%) a faktycznych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w firmie.

Zauważamy jednak istotną niekonsekwencję proponowanych rozwiązań. Podniesienie podstawy obliczania składki do 48% spowoduje bowiem, że zniknie cały efekt przedmiotowej nowelizacji. Zwracamy uwagę, że przedstawiona propozycja zawiera znaczną, 20% podwyżkę podstawy obliczania wpłaty na PFRON. W efekcie, jeżeli podatnik będzie wykazywał przychód i odliczy składkę od przychodu, jego efektywna stopa obciążenia wpłatą wyniesie 38,88%, czyli zaledwie o 1,77% mniej niż dzisiaj.

Podkreślamy, że pracodawcy, szczególnie w okresie kryzysu, powinni mieć możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów składki w wysokości obecnie obowiązującej, bez podwyżki podstawy obliczania. Jej podwyższenie nie zmniejszy kosztów funkcjonowania firm i nie przyczyni się do poprawy ich sytuacji.

W związku z tym, aby osiągnąć zamierzony efekt zmian, a jednocześnie w istotny sposób zmniejszyć obciążenia dla firm proponujemy ustalenia podstawy obliczania wpłaty na PFRON najwyżej na poziomie 42%. Taka podwyżka, przy możliwości odliczenia podatkowego będzie skutkować efektywną podstawą równą 34,02%.

Takie obniżenie podstawy obliczania wpłaty zdecydowanie bardziej przyczyni się do zmniejszenia obciążeń nakładanych na pracodawców. Pomimo, że wpłata ta trafia oczywiście na cele aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, to jednak możliwość jej odliczenia od podatku w znaczący sposób odciąży pracodawców. W sytuacji kryzysu gospodarczego każde zmniejszenie kosztów funkcjonowania pracodawców przekłada się na powiększenie zdolności firmy do utrzymania się na rynku. 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: