Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT 2013. Samotny rodzic może mieć ulgę

Z ulgi na wychowanie dziecka przy rozliczaniu się z dochodów osiągniętych w 2013 r. mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące dziecko.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólne opodatkowanie z dzieckiem przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, który jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.

Zaznaczyć tutaj należy, że limit dochodów umożliwiających skorzystanie z ulgi na wychowanie dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko wynosi 112.000 zł, natomiast w przypadku osoby niepozostającej w związku małżeńskim - w tym również przez część roku podatkowego - limit ten wynosi w roku podatkowym kwoty 56.000 zł.

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również rodzica pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeśli osoba ta samotnie wychowywała dziecko.

Zatem do skorzystania z omawianej ulgi nie wystarczy określony stan cywilny. Równie istotne jest troszczenie się o byt materialny i rozwój emocjonalny malucha bez udziału innej osoby, tj. w szczególności ojca lub matki dziecka.

Ile ma trwać samotne wychowywanie?

Przepisy nie precyzują, przez jaką część roku trzeba samotnie wychowywać potomstwo, aby z tej preferencji skorzystać – zauważył poseł Maciej Orzechowski, który w tej sprawie złożył interpelację do resortu finansów.

W piśmie podkreślał, że nowe przepisy nie zawierają wymogu, że osoba powinna samotnie wychowywać dziecko przez cały rok. Można więc interpretować, że aby rozliczać się na preferencyjnych zasadach, wystarczy być osobą samotnie wychowującą dziecko przez tydzień lub nawet jeden dzień w roku podatkowym.

Nieprecyzyjne przepisy mogą stanowić kłopot dla organu podatkowego, który będzie miał trudności z weryfikacją, czy na przykład osoba żyjąca w konkubinacie rzeczywiście samotnie wychowuje dziecko bądź czy podatnik korzystał z pomocy osób trzecich przy wychowywaniu swojego dziecka – czytamy w interpelacji.

Co na to ministerstwo? – W kwestii okresu, jaki jest wymagany, aby osoba samotnie wychowująca dziecko mogła opodatkować swoje dochody na preferencyjnych zasadach, należy zauważyć, iż samotne wychowywanie nie musi trwać przez cały rok podatkowy – odpowiadał na interpelację Maciej Grabowski z resortu finansów.

Problematyczna kwestia władzy rodzicielskiej

Zgodnie art. 6 ust. 4 ustawy o PIT z preferencji może skorzystać rodzic pozostający w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich.

Jeśli drugi rodzic nie został jej pozbawiony, to uznaje się, że bierze udział w wychowaniu syna lub córki. Może się jednak zdarzyć, że po rozwodzie dziecko zostaje z jednym rodzicem, a drugi nadal ma władzę rodzicielską.

Co w takiej sytuacji? Pomocna może się okazać tutaj interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 czerwca 2011 r. (IBPBII/1/415-340/11/BJ).

W sytuacji, gdy żaden z rodziców nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, ani nie jest ona ograniczona, a oboje są stanu wolnego, zarówno jeden jak i drugi może samotnie wychowywać dziecko. Przy czym prawo do omawianej preferencji przysługuje jedynie temu z rodziców, który faktycznie w roku podatkowym samotnie, tj. bez udziału drugiego rodzica, wychowywał dziecko, czyli sprawował nad nim stałą opiekę, zamieszkując z nim – czytamy w interpretacji.

Rodzic rozliczający się jako osoba samotnie wychowująca dziecko płaci podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich rocznych dochodów.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (8)

zeta13

10.4.2014 11:28:4

Re: PIT 2013. Samotny rodzic może mieć ulgę

czy samotny rodzic ktorego dochód przekracza te ustalone 112000,- (niestety o niewiele ale zawsze) to pomimo braku ulgi nadal moze rozliczyć się wspólnie z dzieckiem?

beata

12.2.2013 10:23:26

Re: PIT 2012. Samotny rodzic może mieć ulgę

tak, możesz ubiegać się o ulgę na dziecko

Monikaaaa

23.1.2013 18:26:56

Re: PIT 2012. Samotny rodzic może mieć ulgę

A co w sytuacji jeżeli ja matka sama wychowuje dziecko, od połowy sierpnia 2012 ( od momentu kiedy zmarł mój mąż) też uzyskam ulgę na dziecko ??

Sudrut

17.4.2012 13:24:33

Re: PIT 2011. Samotny rodzic może mieć ulgę

A co w sytuacji gdy oboje rodzice sa nadal małżeństwem, ale od 6 lat ciężar utrzymania dziecka spoczywa tylko na matce, a z ojca komornik ściaga alimenty z bardzo miernym skutkiem? Ojciec nie miał odebranej ani ograniczonej władzy rodzicielskiej, syn już jest dorosły, ale studiuje. Dlaczego w takiej sytuacji matka nie moze skorzystać z preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem???

(-)wsrsl001

12.4.2012 5:26:38

Re: PIT 2011. Samotny rodzic może mieć ulgę

Jeśli rodzice, jako rodzice, mieszkają oddzielnie, a Sąd wskazał, u którego rodzica dziecko będzie zamieszkiwało, ale czas nie stoi w miejscu, dziecko uczy się i z uwagi na naukę również zamieszkuje oddzielnie, utrzymuje się z alimentów od jednego rodzica oraz wsparcia finansowego ze strony drugiego rodzica, z którym zamieszkiwało wcześniej (dziecko nie ma własnych dochodów). Rodzic, z którym zamieszkiwało dziecko wcześniej nie może skorzystać z ulgi np. z powodu braku kwoty podatku odprowadzonego lub rozliczenia w oparciu o PIT-28. Czy drugi rodzic, który nie ma żadnych ograniczeń w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, poza wspomnianym wskazaniem przez Sąd miejsca zamieszkania dziecka, w tym przypadku nie u niego, może on skorzystać z ulgi jeśli tylko on ma możliwość, biorąc pod uwagę kwotę odprowadzonego podatku i typ PIT-u na podstawie którego się rozlicza? Czy też warunkiem jest, że dziecko musi mieszkać z tym rodzicem, a np. wyjazd do szkoły ponadgimnazjalnej lub na studia już dyskwalifikuje całkowicie z możliwości korzystania z ulgi?

Teresa

11.4.2012 21:16:41

Re: PIT 2011. Samotny rodzic może mieć ulgę

Czyli jak dla dobra dzieka, widuje się (itd.) ono często z drugim rodzicem, to ulgi nie przysługują. Jednak, gdy radykalnie ograniczy się możliwość jakichkolwiek kontaktów dziecka z drugim rodzicem (ze szkodą dla dziecka jak orzekła poradnia) to w nagrodę dla tak ograniczającego kontakty ulgi przysługują. Typowe, prawda.

mw

11.4.2012 15:10:57

Re: PIT 2011. Samotny rodzic może mieć ulgę

Jako zwykłe wykorzystanie luki w przepisach. Taka prawda.

Dsikora

11.4.2012 13:57:14

Re: PIT 2011. Samotny rodzic może mieć ulgę

CZy rodzic który mieszka z konkubentką może skorzystać z ulgi na dziecko? Ani nie jest samotny ani nie żyje w związku małózeńskim? Jak to traktować?

Pokaż wszystkie komentarze (8)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 12.11.2012

  Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • 26.8.2017

  500+ dla samotnych rodziców

  Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia (...)

 • 19.9.2017

  Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT

  Ulga na dzieci to jedna z najczęściej wykorzystywanych ulg podatkowych. Jest to rodzaj swoistej polityki prorodzinnej państwa, które stara się wspierać rodziców i rodziny wielodzietne. (...)

 • 16.10.2019

  Uprowadzenie dziecka przez rodzica

  Rozwój komunikacji oraz zniesienie barier administracyjnych przy przekraczaniu granic państwowych ułatwiły nie tylko swobodne podróżowanie, ale spowodowały, że mniej przeszkód (...)