e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

PKPP Lewiatan przeciwna obowiązkowym ubezpieczeniom wypadkowym zleceniobiorców

2.3.2009

24 lutego br. na posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie Prawo bankowe autorstwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Uważamy, że przyjęcie projektu ustawy   w tym kształcie wpłynie negatywnie nie tylko na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale również na rynek pracy i sytuację zleceniobiorców wykonujących pracę poza siedzibą zleceniodawcy.

Niestety projekt został przygotowany bez konsultacji z pracodawcami, czyli grupą której bezpośrednio dotyczy. W projekcie nie odniesiono się w żaden sposób do uwag PKPP Lewiatan dotyczących wpływu proponowanej zmiany na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Po raz kolejny uzasadnienie wskazuje, że wprowadzenie przepisu o obowiązkowym podleganiu ubezpieczeniu wypadkowemu dla wszystkich zleceniobiorców będzie dotyczyło niewielkiej ilości ubezpieczonych, a konkretnie 12.600 osób. Tymczasem, z informacji jakie pozyskaliśmy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w grudniu 2008 r. składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozliczono za 66,4 tys. osób zgłoszonych do ubezpieczenia z kodem 0412 lub 0422 (osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca ta nie jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy oraz osoby z nią współpracujące). Oznacza to, że liczba osób, którą objęłaby proponowana w projekcie zmiana jest ponad 5 razy większa od tej, na którą powołuje się projektodawca. Oznacza to również, że koszty dla firm wynikające z wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania mogłyby rocznie wynosić blisko 35 milionów zł i to przy założeniu, że wszyscy zleceniobiorcy podlegający nowym zasadom ustalania ubezpieczenia wypadkowego otrzymują minimalne wynagrodzenie.

Jesteśmy przekonani, że przyjęcie projektu ustawy w tym kształcie wpłynie negatywnie nie tylko na funkcjonowanie przedsiębiorstw (głównie firm działających w obszarze usług finansowych oraz firm z sektora sprzedaży i marketingu bezpośredniego), ale również na rynek pracy i sytuację zleceniobiorców wykonujących pracę poza siedzibą zleceniodawcy.
Stanowisko pracodawców, obok kwestii finansowych, wskazuje także na szereg wątpliwości natury merytorycznej, w tym na obawy czy wprowadzenie proponowanych zmian w życie nie doprowadzi do nadużyć w nabywaniu prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.
Uważamy ponadto, że proponowanie w dobie kryzysu gospodarczego zwiększania obciążeń składkowych jest niedopuszczalne i sprzeczne z dążeniami pracodawców do utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. Proponowana zmiana stoi też w wyraźnej sprzeczności z rekomendacjami Komisji Europejskiej zawartymi w Europejskim Planie Naprawy Gospodarczej z 26 listopada 2008 r., w którym nakłania się państwa członkowskie do podejmowania inicjatyw zmierzających do obniżania pozapłacowych kosztów pracy w celu niwelowania skutków kryzysu i zagrożeń wynikających ze wzrostu bezrobocia.

W związku z powyższym, apelujemy o weryfikację tego projektu ustawy i nie dopuszczenie do wprowadzenia zmian ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w części dotyczącej modyfikacji zasad podlegania ubezpieczeniom wypadkowym.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 24 lutego 2009 r. 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ