Dłuższe urlopy na opiekę nad dzieckiem

Od przyszłego roku rodzice mogą liczyć na dodatkowe wolne. Mężczyźni dostaną dwa razy więcej.

Od 2012 roku pracownicy zyskają więcej wolnego czasu na opiekę nad dzieckiem. Dotyczy to nie tylko rodziców biologicznych, lecz również tych, którzy malucha adoptowali.

Obecnie ojcowie mają prawo do 7 dni urlopu ojcowskiego, które można wziąć do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Od nowego roku wymiar ten wzrośnie do dwóch tygodni.

W praktyce z dodatkowego tygodnia wolnego mogą skorzystać nie tylko przyszłoroczni ojcowie, lecz również ci, którym dziecko urodziło się jeszcze w tym roku. Warunek jest jeden. Nie mogą zacząć urlopu ojcowskiego teraz, lecz poczekać z nim do stycznia. Wtedy zamiast jednego tygodnia, dostaną dwa tygodnie na opiekę nad dzieckiem.

Od 1 stycznia 2012 roku zwiększy się też wymiar dodatkowego  urlop macierzyńskiego. Będzie on wydłużony z dwóch do czterech tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie) lub z trzech do sześciu tygodni (w przypadku urodzenia co najmniej dwójki dzieci przy porodzie).

Kto skorzysta z dłuższego macierzyńskiego? Po pierwsze osoby rozpoczynające po nowym roku zwykły lub dodatkowy urlop macierzyński. Po drugie ci, którzy wezmą go np. w listopadzie czy grudniu tego roku i 1 stycznia nadal będą na nim przebywać.

Dłuższe wolne na opiekę nad dzieckiem ma się również należeć osobom adoptującym dzieci. Po nowym roku o dwa tygodnie wydłużony zostanie dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego dla osoby, która przyjmuje dziecko na wychowanie i składa wniosek do sądu o jego przysposobienie." W przypadku adopcji co najmniej dwojga dzieci jednocześnie, urlop wydłuży się nawet o trzy tygodnie.

Jaka wydłużą się urlopy dla rodziców po 1 stycznia 2012 roku?

                                                    DODATKOWY URLOP MACIERZYŃSKI W 2012 i 2013 r.

- do 4 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
- do 6 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

                                                  DODATKOWY URLOP MACIERZYŃSKI W 2014 r. I PÓŹNIEJ

- do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
- do 8 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

                        DODATKOWY URLOP NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO W 2012 i 2013 r.

- do 4 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
- do 6 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka,
- do 2 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka starszego.

                   DODATKOWY URLOP NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO W 2014 r. I PÓŹNIEJ

- do 6 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
- do 8 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka,
- do 3 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka starszego.

                                               URLOP OJCOWSKI W 2012 r. I W LATACH PÓŹNIEJSZYCH

- do 2 tygodni.

.

Kto ma prawo do wolnego na dziecko?

Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać pracownica – matka dziecka. Jednak w dwóch przypadkach uprawniony do skorzystania z takiego urlopu jest także pracownik – ojciec wychowujący dziecko, jeżeli:
- pracownica zrezygnuje z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni, a z pozostałej części tego urlopu będzie korzystał pracownik-ojciec wychowujący dziecko;
- pracownica wykorzysta podstawowy urlop macierzyński i nie będzie zamierzała korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest natomiast uprawniony pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – i wykorzystał urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Z urlopu ojcowskiego może skorzystać pracownik – ojciec, który wychowuje swoje dziecko lub adoptowane.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: