Wynagrodzenie

Pozostałe

Podwyżki płac sędziów i prokuratorów

W 2009 roku tysiąc złotych podwyżki, od 2010 roku wynagrodzenia według nowego systemu.

Obecnie istniejący system wynagradzania prokuratorów i sędziów, których płace są ze sobą powiązane, nie odpowiada zarówno godności sprawowanych urzędów jak i wagi nałożonych na nich obowiązków.

Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu miesięcy stara się doprowadzić do wprowadzenia zmian, które pogodzą możliwości budżetowe Państwa z potrzebą zmiany systemu wynagradzania związaną z podniesieniem uposażeń prokuratorów i sędziów.

Propozycje Ministerstwa przewidują dokonanie zmiany systemu wynagrodzeń płac sędziów i prokuratorów w dwóch etapach.

 • Etap pierwszy (rok 2009) - podwyższenie wynagrodzeń, ustalanych na dotychczasowych zasadach, o kwotę 1000 zł brutto, jednakową dla każdego stanowiska prokuratorskiego i sędziowskiego w sądach powszechnych (oznacza to ponad 20% podwyżkę dla szczebla rejonowego rozpatrującego około 80% ogółu spraw). Interwencja ta, w pewnym stopniu, przyczyniłaby się do odwrócenia skutków odnotowanej w ostatnim dziesięcioleciu istotnej tendencji spadkowej poziomu wynagrodzeń sędziowskich.

 • Etap drugi (rok 2010) - wprowadzenie docelowych zmian systemowych w wynagrodzeniach, które według propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości miałyby być powiązane z minimalnym lub średnim wynagrodzeniem za pracę w gospodarce narodowej. Miałby być zmniejszone występujące obecnie różnice wynagrodzeń sędziów w różnych instancjach.

Likwidacji uległyby:
- obowiązujące obecnie stawki awansowe,
- ustawowa zależność między wynagrodzeniami sędziów sądów różnych instancji
- instytucja awansu poziomego.

Przewiduje się natomiast 8 stawek wynagrodzenia zasadniczego w rozpiętości od 5,3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę do 9,6-krotości tego parametru. Kolejne stawki wynagrodzenia byłyby uzyskiwane przez sędziego po upływie 5- letnich okresów, na zasadach obowiązujących obecnie. Awans do sądu wyższego skutkować będzie zawsze awansem płacowym. Osiągnięciu tego celu ma służyć rezygnacja z zasady, że na każdym szczeblu sądownictwa wynagrodzenie sędziego zawsze rozpoczyna się od najniższej stawki. Na przykład sędzia sądu okręgowego otrzymujący wynagrodzenie w stawce szóstej (mnożnik 8,6) po awansie do sądu apelacyjnego otrzyma wynagrodzenie w stawce siódmej (mnożnik 9,10), chociaż najniższe wynagrodzenie przewidziane dla sędziów sądu apelacyjnego może być ustalone według stawki piątej (mnożnik 8,0).

Powyższe rozwiązania dotyczyć będą również prokuratorów, których wynagrodzenia zasadnicze tak jak dotychczas będą równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych.

Źródło: www.ms.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

koala

17.11.2010 10:11:41

Re: Podwyżki płac sędziów i prokuratorów

To skandal. Obniżyć wszystkim do 1600 pln.brutto miesięcznie to docenią co mieli.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 9.4.2019

  Egzaminy odbędą się planowo, nauczyciele dostaną podwyżki

  Zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Podpisane porozumienie pomiędzy rządem a oświatową „Solidarnością” (...)

 • 7.12.2004

  Systemy wynagradzania

  Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie kryteriów wynagradzania za pracę według jej rodzaju, kwalifikacji pracownika oraz jakości i ilości świadczonej przez niego pracy. Pracodawca powinien więc (...)

 • 19.5.2017

  Aplikacja do mierzenia nierówności płac...

  Żeby ułatwić zainteresowanym pracodawcom zweryfikowanie, czy za taką samą pracę wynagradzają w równy sposób, MRPiPS przygotowało aplikację komputerową „Równość (...)

 • 25.1.2019

  W lutym rusza kwalifikacja wojskowa

  Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 4 lutego do 26 kwietnia. Obejmie ona około 210 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Poza tym przewidziano podwyżki (...)