Stosunek pracy

Wynagrodzenie

Działalność gospodarcza

Pozostałe

Inwestycje

Pozostałe

W banku

Polska gospodarka - diagnoza sytuacji

Strona 1 z 3

Rząd prognozuje wzrost PKB w 2008 r. o 5,5%. PKPP Lewiatan uważa te prognozy za przeszacowane - oczekujemy wzrostu PKB na poziomie 5,2-5,3%. Ciągle jednak, na tle silnego osłabienia koniunktury gospodarczej w pozostałych krajach UE, polska gospodarka jest oazą, w której toczy się normalne życie. Pytanie, czy starczy nam determinacji, aby to utrzymać, a może nawet wykorzystać szanse rozwojowe, które mogą się pojawić.

W 2007 r. Polska gospodarka znajdowała się na piątym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pod względem tempa wzrostu gospodarczego - PKB wzrósł o 6,7% (Słowacja - 10,4%, Łotwa - 10,3%, Litwa - 8,8%, Słowenia - 6,8%). W pierwszym kwartale 2008 r. z grupy tej wypadła Łotwa (wzrost PKB o 4,4%) oraz Słowenia (5,7%), w drugim kwartale 2008 r. także Litwa (wzrost PKB o 5,2%) . Po sześciu miesiącach 2008 r. Polska jest zatem jedną z dwóch, poza Słowacją, najlepiej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej .

Zatrudnienie
W okresie styczeń-wrzesień 2008 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 5,2% r/r (5,39 mln osób). W ciągu tych 9 miesięcy pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 945 tys. ofert pracy, z czego ¾ to pracodawcy prywatni. We wrześniu 2008 r. stopa bezrobocia wynosiła 8,9% (1,37 mln bezrobotnych). Trzeba jednak wskazać na wzrost deklaracji zwolnień - na koniec września 2008 r. 236 zakładów pracy planowało zwolnienie ponad 15 tys. pracowników. W tym samym okresie 2007 r. plany zwolnień 133 zakładów pracy miały objąć 5,8 tys. pracowników. Ten wzrost planowanych zwolnień pracowników wynika m.in. z oczekiwań osłabienia koniunktury, ale także jest wynikiem zrealizowanych przez przedsiębiorstwa inwestycji, w efekcie których poszukują one pracowników o wyższych kwalifikacjach i rezygnują z pracy osób o niższych kwalifikacjach.

Wynagrodzenia
Wzrostowi zatrudnienia towarzyszy wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń. W sektorze przedsiębiorstw wzrosły one w okresie styczeń-wrzesień 2008 r. o 11,3% r/r i wynosiły 3.131,03 zł. Najwyższe wynagrodzenia były w górnictwie - 5.035 zł (wyższe o 60,8% od wynagrodzenia przeciętnego w sektorze przedsiębiorstw) oraz w sektorze wytwarzania i zaopatrywania w energię, wodę i gaz - 4.

132 zł (wyższe o 32% od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw).
Wzrost zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń dał w efekcie w okresie styczeń-wrzesień 2008 r. wzrost funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw o 17,1% r/r (14% w tym samym okresie 2007 r.). Do gospodarstw domowych trafiło jeszcze więcej pieniędzy, bowiem w 2008 r. w stosunku do 2007 r. pracownicy płacili o 5 punktów procentowych niższe składki na ubezpieczenia rentowe (obniżenie składki rentowej z 6,5% na 1,5% w stosunku do pierwszej połowy 2007 r.). Wyższe wpływy do budżetów gospodarstw domowych utrzymują konsumpcję indywidualną na wysokim poziomie - 5,6% r/r w ciągu 2. kwartałów 2008 r., pozwalają również na wzrost oszczędności (w okresie wrzesień 2007 r. - czerwiec 2008 r. wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła prawie o 46 mld zł, tj. o 18,6%). Pytanie, czy możemy zakładać, że konsumpcja indywidualna będzie rosła w tempie co najmniej 5% r/r w drugiej połowie 2008 r., a w 2009 r. wzrost konsumpcji indywidualnej nie spadnie poniżej 4% r/r? Zależy to w dużej mierze od dostępu do kredytu.

Wydajność pracy
Wzrost wynagrodzeń był w okresie styczeń-wrzesień 2008 r. dużo wyższy niż wzrost wydajności pracy w przemyśle (wzrost produkcji sprzedanej przemysłu przypadający na 1 zatrudnionego), który wyniósł 3,7% (przy wzroście zatrudnienia o 3% i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 10,5%). Wzrost wydajności pracy w przemyśle był w ciągu 3. kwartałów 2008 r. dużo niższy niż w 2007 r. (wzrost o 6% przy wzroście zatrudnienia o 3,5% i wzroście wynagrodzenia o 8,9%) i w 2006 r. (wzrost o 9,4% przy wzroście zatrudnienia o 2,2% i wzroście wynagrodzeń o 5,1%). Spadek dynamiki wydajności pracy w przemyśle wskazuje, że zmniejsza się efektywność wzrostu zatrudnienia.

Produkcja sprzedana przemysłu
Produkcja sprzedana przemysłu rośnie, ale wzrost ten jest mniejszy niż w latach 2006-2007. W okresie styczeń-wrzesień 2008 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,8% podczas, gdy w całym 2007 r. - o 9,5%, a w 2006 r. - o 11,2%. Niepokoi znaczące wyhamowanie wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w 3. kwartale 2008 r. - do 3,4% (w 1. i 2. kwartale wzrost o 8,5%). Wyniki ciągle nie są złe, ale rosną zapasy i maleją zamówienia. Osłabienie dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej należy uznać za sygnał osłabienia gospodarczego.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.8.2017

  Jak będzie rozwijane partnerstwo publiczno-prywatne?

  Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. To pogłębiona diagnoza rynku i zestaw konkretnych działań na rzecz rozwoju PPP. Jej (...)

 • 10.4.2017

  Uwolnić ptactwo

  Złagodzono ograniczenia związane z występowaniem grypy ptaków. Jakie organiczenia zniesiono? Od kiedy można wypuszczać ptactwo domowe?

 • 8.2.2018

  Poland Prize – ściągamy zagraniczne talenty do Polski

  Rusza program Poland Prize, który ma przyciągać do Polski zagraniczne start-upy. Ułatwienia w osiedlaniu się, akceleracja i granty pozwolą innowatorom z zagranicy stworzyć na początek około (...)

 • 13.9.2018

  „Poczta Polska” sprzeda lokal z bonifikatą...

  Poczta Polska SA będzie mogła sprzedawać z bonifikatą samodzielne lokale mieszkalne najemcom, znajdujące się w należących do niej budynkach niemieszkalnych. Możliwy więc będzie wykup mieszkań (...)

 • 10.10.2017

  Światowa gospodarka według MFW

  W latach 2017 i 2018 prognozowany wzrost światowego PKB wyniesie – odpowiednio – 3,6% i 3,7%. W stosunku do prognozy z kwietnia br. MFW skorygował prognozę w górę, zarówno (...)