Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. Konferencja potrwa do 14 grudnia 2018 r.

Premier Mateusz Morawiecki na Szczycie Klimatycznym COP24: Polska postawiła na trzy hasła - człowiek, technologia i natura

Polska podczas Szczytu Klimatycznego postawiła na trzy hasła - człowiek, technologia i natura - chodzi o transformację systemów energetycznych, elektromobilność oraz odpowiednie zarządzanie przyrodą – powiedział  premier podczas Szczytu Klimatycznego ONZ w Katowicach (COP24). Jak dodał, zostały one przyjęte bardzo pozytywnie.

Premier Mateusz Morawiecki podczas panelu Deklaracja Driving Change Together

Szef rządu zwrócił uwagę, że przez ostatnie 25 lat Polska dokonała dużo w zakresie efektywności energetycznej. Jak ocenił, aby osiągnąć założony cel zrównania emisji i jej pochłaniania musimy podejmować działania we wszystkich sektorach, a innowacje muszą być głównym motorem transformacji energetycznej. Podejmujemy nowatorskie i wiodące wysiłki w zakresie elektromobilności. W Europie rozpoczęliśmy jedną z największych transformacji w zakresie wdrożenia elektromobilności w transporcie publicznym – mówił premier.

Porady prawne

Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd dba też o drugą stronę równania, gdzie Polska była i jest wiodącym orędownikiem pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy. Premier poinformował o działaniach zmierzających do realizacji wyznaczonych celów w polskiej polityce klimatycznej. Wpisujemy się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Ta transformacja leży długofalowo w naszym interesie, jednak wiąże się z wieloma wyzwaniami, dlatego powołujemy wraz z Bankiem Światowym Fundusz Transportu Niskoemisyjnego. W najbliższych 10 latach zobowiązujemy się zaangażować środki – 3-4 mld euro na transformację w kierunku transportu niskoemisyjnego – kontynuował szef rządu. Zaznaczył, że Polska jest doceniana za realizację celów z Protokołu z Kioto. Przekroczyliśmy nasze cele bardzo wyraźnie, a redukcja emisji o ponad 30 proc. robi wrażenie. Premier Mateusz Morawiecki podczas Szczytu COP24 zaakcentował także, że Polska popiera zieloną transformacjęoraz chce przekształcać poszczególne sektory przemysłowe, podchodzimy jednak do transformacji w sposób odpowiedzialny społecznie patrząc na losy poszczególnych grup społecznych. - Redukcja emisji dwutlenku węgla to zobowiązanie globalne – powiedział premier Mateusz Morawiecki i dodał, my, Europejczycy jesteśmy szczególnie zobowiązani do wytyczania innowacyjnych szlaków dbałości o klimat.

Stanowisko resortu energii na COP24

Poniżej stanowisko Ministerstwa Energii na 24. Sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach.

W związku z 24. sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbywa  się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach, Kierownictwo Ministerstwa Energii zatwierdziło wcześniej stanowisko resortu energii na COP24.

Walka ze zmianami klimatu powinna mieć charakter globalnego i solidarnego wysiłku, który ma na uwadze konieczność zachowania konkurencyjności gospodarek krajowych i ich suwerenności w zakresie kształtowania miksów energetycznych (artykuł 194 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wskazuje, że każde państwo niezależnie może decydować o swoim miksie energetycznym), realizacja celów polityki klimatycznej opartej o bilans zysków i strat oraz wykorzystywanie innowacyjnych technologii, w tym pozwalających na wykorzystanie paliw kopalnych w sposób bardziej efektywny i przyjazny środowiskowo (m.in. rozwój kogeneracji i czystych technologii węglowych) - to tylko niektóre z najważniejszych zapisów Stanowiska.

W ocenie Ministerstwa Energii, dyskusję, która prowadzona jest wokół problemu ograniczania emisji, należy także skierować na dialog o zwiększeniu zagospodarowania i pochłaniania CO2 (np. redukcja emisji CO2 w wyniku wzrostu pochłaniania gazów cieplarnianych przez gleby rolne, leśne, lasy i torfowiska). Redukcja emisji to poprawa jakości powietrza. Wzrost pochłaniania to także wzrost produkcyjności gleb czy ochrona bioróżnorodności"

Pobierz pliki pdf:

Minister Krzysztof Tchórzewski: Elektromobilność stwarza realne perspektywy na poprawę jakości powietrza

- "Elektromobilność to wyraz naszych aspiracji do tego, by w Polsce powstawały rozwiązania biznesowe i technologiczne, które mogą stanowić przewagi konkurencyjne naszego kraju i korzystnie wpływać na poprawę jakości powietrza" – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas dnia poświęconego rozwojowi elektromobilności. Wydarzenie odbyło się 4 grudnia 2018 roku w ramach COP 24 w Katowicach.

Zdaniem ministra energii rozwój elektromobilności to proces, którego sukces jest uwarunkowany dokonaniem przeobrażeń w wielu sferach. Wymaga wykreowania dynamicznego środowiska z udziałem m.in. administracji centralnej, samorządów, instytucji finansowych, świata nauki i przemysłu. – "Jako rząd tworzymy przestrzeń legislacyjną i możliwości, które warto i trzeba wykorzystać" – powiedział. Przypomniał, że Program Rozwoju Elektromobilności jest jednym z flagowych  projektów polskiego rządu. Realizacja jego celów stała się podstawą do stworzenia pakietu regulacyjnego składającego się z planu rozwoju elektromobilności „Energia dla Przyszłości”, krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz ustawy tworzącej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

- "Upowszechnienie  samochodów elektrycznych stwarza możliwość rzeczywistej integracji tych pojazdów z systemem elektroenergetycznym, pobudzenia do rozwoju przemysłu i pozytywnego wpływania na klimat" – stwierdził minister Tchórzewski. Kluczowe dla zapewnienia właściwego wpływu elektromobilności na sieć elektroenergetyczną staje się wdrożenie technologii magazynowania energii w całej Europie i na świecie. – "Polska jest gotowa do współpracy na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii i budowy silnej branży produkcji baterii do samochodów elektrycznych" – dodał.  

Minister Tchórzewski podkreślił, że nacisk na redukcję emisji gazów cieplarnianych, stałe ulepszanie technologii w tym zakresie a wreszcie rosnąca popularność i efektywność kosztowa paliw alternatywnych – to istotne składowe głównych trendów wpływających na  kształt sektora energii.

W Pawilonie Polskim w Katowicach odbyło się również wręczenie nagród „Lidera Elektromobilności”. Łącznie, podczas COP24 przyznano w tej dziedzinie 19 nagród: 6 tytułów Lidera Elektromobilności i 13 wyróżnień.

Gratulując uhonorowanym minister Krzysztof Tchórzewski podkreślił: - "Z  satysfakcją wręczam nagrody i wyróżnienia ”Lidera Elektromobilności”. Cieszę się, że otrzymują je eksperci w tej dziedzinie uhonorowani za swoją wiedzę i modelowo prowadzoną współpracę" - dodał. 

O energetyce jądrowej na COP24

- "Przeciwdziałanie zmianom klimatu staje się jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie ludzkość. Cieszę się, że w trakcie COP24 jest miejsce również na dyskusję na temat energetyki jądrowej i jej roli w systemach energetycznych przyszłości" – przekazał Minister Energii Krzysztof Tchórzewski w liście skierowanym do uczestników panelu o energetyce jądrowej, który odbył się 6 grudnia 2018 w Katowicach.

Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Energii oraz państwa zrzeszone w inicjatywie Nuclear Innovation: Clean Energy Future (NICE Future), która promuje energetykę jądrową, jako czyste zeroemisyjne źródło energii elektrycznej.

Ministerstwo energii ogłaszając projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, jako strategię państwa w zakresie sektora energetycznego, stanowiącą odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed naszą krajową energetyką w najbliższych dziesięcioleciach, planuje także inwestycje w energetykę jądrową.  Pierwszy taki blok (o mocy ok. 1-1,5 GW) zostanie uruchomiony do 2033 r., a kolejnych pięć, co dwa lata (do 2043 r.).

-"Polska wybrała taki kierunek, ponieważ elektrownie jądrowe zapewniają stabilność wytwarzania energii przy zerowej emisji zanieczyszczeń powietrza. To właśnie energetyka jądrowa będzie głównym narzędziem redukcji emisji" – argumentował minister Tchórzewski.  

Według niego, dzięki energetyce jądrowej możliwa jest w Polsce dywersyfikacja struktury wytwarzania energii po racjonalnym koszcie, co zapewnia bezpieczeństwo energetyczne państwa i konkurencyjność gospodarki. Potrzebujemy takiego stabilnego, niezawodnego źródła, które odpowie na prognozowane rosnące zapotrzebowanie na energię, wypełni przewidywane ubytki mocy w systemie energetycznym Polski- dodał minister.

Caroline Lee z Wydziału Środowiska i Zmian Klimatu IEA zwróciła uwagę, że obecnie na świecie obserwujemy dwa różne podejścia do atomu. „W państwach rozwiniętych mamy mało inwestycji w nowe elektrownie jądrowe, przy starzejącej się flocie, podczas gdy w krajach rozwijających się, jak Chiny i Indie, następuje bardzo dynamiczny rozwój energetyki nuklearnej”.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Generalna World Nuclear Association Agneta Rising przedstawiła program Harmony, który zakłada osiągnięcie 1000 GW nowych mocy jądrowych do 2050.

Energetyka nuklearna dostarcza obecnie prawie jedną trzecią światowej produkcji energii bezemisyjnej. Międzynarodowa Agencja Energii stwierdziła, że do 2040 r. globalna produkcja energii w elektrowniach jądrowych będzie musiała zostać podwojona, aby osiągnąć założone cele klimatyczne.

50% energii o niskiej emisji w Unii Europejskiej, zostało wyprodukowane w elektrowniach jądrowych. W UE pracuje 126 bloków jądrowych w 14 krajach. Elektrownie jądrowe produkują m.in. 72% prądu we Francji, 54% na Słowacji, 50% w Belgii, 50% na Węgrzech, 40% w Szwecji.

Zdolności wytwórcze w elektrowniach jądrowych na świecie po raz pierwszy przekroczyły 400 GWe. Obecnie buduje się najwięcej reaktorów jądrowych od 25 lat. W budowie są 54 bloki jądrowe w 18 krajach; np. 11 w Chinach, 7 w Indiach, 6 w Rosji.  

Premier ogłosił Deklarację o e-mobilności

Wśród inicjatyw promowanych przez Polskę podczas globalnego szczytu klimatycznego ONZ – COP24 w Katowicach, znajduje się Partnerstwo na rzecz elektromobilności „Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility”. Deklarację, przygotowaną we współpracy z Wielką Brytanią, w imieniu polskiego rządu ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Do porozumienia mogą dołączać kolejne państwa, regiony i miasta, a także firmy i organizacje pozarządowe. Partnerstwo jest kolejnym narzędziem promowania elektromobilności, na której rozwój rząd przeznaczy w najbliższych latach ponad 10 miliardów złotych.

Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat w Polsce miała miejsce prawdziwa rewolucja motoryzacyjna. U progu transformacji ustrojowej po polskich drogach jeździło jedynie 327 tysięcy zarejestrowanych pojazdów osobowych. W 2017 roku ich liczba, według Centralnej Ewidencji Pojazdów, przekroczyła 22 miliony. Ten wzrost to przykład dynamicznego rozwoju gospodarczego i bogacenia się społeczeństwa – ale też poważne wyzwanie dla środowiska naturalnego. Problem ma także charakter globalny. Proces powiększania się aglomeracji miejskich i megamiast obserwowany jest we wszystkich zakątkach Ziemi – do 2050 roku 2/3 populacji mieszkać będzie na obszarach zurbanizowanych.

Jednym z narzędzi ograniczania negatywnego wpływu tych procesów na środowisko jest promowanie elektromobilności i zeroemisyjnego transportu. Polska, pełniąca rolę gospodarza szczytu klimatycznego ONZ – COP24, wraz z Wielką Brytanią ogłosiła w tej kwestii Deklarację na rzecz e-mobilności – „Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility”. W imieniu Polski dokument ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Poplecznicy porozumienia deklarują chęć wspomagania rozwoju sektora e-mobilnego, wymiany doświadczeń i współpracy naukowej w zakresie wykorzystania innowacyjnych technologii w transporcie i logistyce. Powołanie do życia Partnerstwa miało miejsce na głównej Sali Plenarnej przy obecności delegatów z kilkudziesięciu krajów i organizacji. Wiele z nich zaangażowanych jest w rozwój sektora elektromobilnego oraz wdrażanie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku w transporcie i logistyce.

Polska ma kompleksową i ambitną politykę odpowiedzialnego rozwoju, której integralną częścią jest wspieranie elektromobilności – mówił premier. - Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce to dokument wytyczający cele i obszary działania, a jego operacjonalizacją jest ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Stworzyliśmy więc architekturę rynku czystego transportu w Polsce. Dla zapewnienia kompletności systemu zdecydowaliśmy się również przygotować instrument finansowy wspierający realizację przewidzianych działań - Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który rozpocznie funkcjonowanie z początkiem 2019 roku. Premier podkreślał, że na rozwój elektromobilności rząd przeznaczy w najbliższych latach ponad 10 miliardów złotych.

Odnosząc się bezpośrednio do zawartego Partnerstwa, Prezes Rady Ministrów wskazywał na potrzebę rozwoju elektromobilności w skali globalnej. W imieniu Polski wyraził gotowość do pełnej współpracy i wymiany doświadczeń zarówno z krajami rozwijającymi się, jak i rozwiniętymi.

To rewolucja przemysłowa i rozwój technologiczny przyczyniły się do tak poważnych zmian klimatu, ale to również nowe technologie mogą być odpowiedzią na powstałe wyzwania. W obszarze transportu istnieją liczne przykłady nowoczesnych rozwiązań, służących ograniczeniu emisji i efektywnemu korzystaniu z dostępnych zasobów – dodał Michał Kurtyka Prezydent COP24.

Udział Prezydenta RP w Szczycie Klimatycznym COP24 w Katowicach

Prezydent Andrzej Duda wraz z Sekretarzem Generalnym ONZ António Guterresem zainaugurowali w poniedziałek szczyt klimatyczny w Katowicach. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że COP24 zakończy się sukcesem. Jego zdaniem przyczyni się to do bezpieczeństwa, jakości życia i perspektyw rozwoju dla wszystkich państw naszego globu.

Konferencja COP24 - 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu to największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Hasło tegorocznego szczytu brzmi: „Changing together”. W wydarzeniu bierze udział ponad 150 delegacji państwowych oraz kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli rożnych środowisk eksperckich i pozarządowych.

Szczyt Liderów z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy 

Szczyt Klimatyczny rozpoczął się od Szczytu Liderów, który otworzył Prezydent RP, inaugurując tym samym obrady całego Szczytu. Uroczystości otwarcia towarzyszył tzw. segment wysokiego szczebla, podczas którego przemawiali: Prezydent RP Andrzej Duda, prezydent COP23 Frank Bainimaram, Sekretarz Generalny ONZ, przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego NZ María Fernanda Espinosa, minister środowiska Henryk Kowalczyk, prezydent COP24 Michał Kurtyka, prezydent Katowic Marcin Krupa. 

– "Porozumienie paryskie zjednoczyło nas w walce ze wspólnym zagrożeniem. Będąc tutaj, w Katowicach, przypomnijmy sobie, jak w 2015 roku bez większych wyjątków przyjęliśmy globalne porozumienie klimatyczne bazujące na suwerennie określanych wkładach krajowych – Nationally Determined Contribution; NDC" – mówił Prezydent Andrzej Duda.

Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystego otwarcia Szczytu Klimatycznego oraz Szczytu Liderów COP24

– "W moim głębokim przekonaniu nie ma innego wyjścia dla naszych państw jak implementacja pakietu katowickiego – Katowice rule book. Nasza obecność tutaj pokazuje, że wola polityczna do ich wdrożenia jest faktem" – zaznaczył Prezydent.

Przedstawienie przez Prezydenta RP deklaracji „Just transition”

Prezydent RP wziął również udział w sesji Szczytu Liderów nt. „Just transition”, podczas której podpisana została deklaracja poświęcona zrównoważonej transformacji, która pozwoli ochronić klimat przy jednoczesnym ograniczaniu ubóstwa i tworzeniu dobrej jakości miejsc pracy.

Andrzej Duda podkreślił w swoim wystąpieniu, że Porozumienie paryskie zrodziło się z „odpowiedzialnego podejścia do dialogu”, zaś w Katowicach, dzięki zaangażowaniu uczestników COP24, otrzyma ono konkretne wytyczne. Prezydent zaznaczył, że porozumienie stawia m.in. cel znalezienia równowagi pomiędzy emisjami dwutlenku węgla i jego pochłanianiem przez ekosystemy.

Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP podczas sesji poświęconej deklaracji „Just Transition”

– "Z takiego podejścia do dialogu zrodziła się również „Śląska Deklaracja o Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji”; deklaracja, która dopełnia Porozumienie paryskie o niezwykle istotny aspekt społeczny" – wyjaśnił Prezydent RP.

– "Aby zagwarantować, że proces przejścia do gospodarki niskoemisyjnej będzie miał charakter solidarny i sprawiedliwy, konieczny jest dialog społeczny. Solidarny i sprawiedliwy to znaczy taki, w którego centrum znajduje się człowiek; taki, który obok konieczności ograniczania emisji uwzględnia konieczność zwalczania ubóstwa, wykluczenia i marginalizacji społecznej oraz włączenia wrażliwych grup obywateli w proces kształtowania polityk publicznych" – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji

Zgromadzeni na globalnym szczycie klimatycznym ONZ – COP24 szefowie państw i rządów przyjęli deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji (ang. Solidarity and Just Transition Silesia Declaration). Przygotowała ją polska prezydencja, a w jej imieniu dokument podpisał Prezydent Andrzej Duda. Deklaracja zakłada realizowanie celów związanych z ochroną klimatu przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy w duchu dziedzictwa „Solidarności”.

Podpisanie Deklaracji było najważniejszym punktem Szczytu Głów Państw i Szefów Rządów. Konferencja rozpoczęła dziś o godz. 10:00 w obecności m.in. Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa. Do 14 grudnia, przedstawiciele 196 państw i Unii Europejskiej dyskutować będą nad sposobami osiągnięcia celów wyznaczonych w Porozumieniu paryskim z 2015 roku. Na szczycie obecni są również reprezentanci poszczególnych agend i ministerstw, organizacji pozarządowych, środowisk biznesowych – w sumie około 30 000 osób. 

Przedstawiciele 45 państw przyjęli Deklarację przez aklamację.  Lista państw popierających deklarację pozostaje otwarta i w dalszym ciągu możliwe jest przystępowanie do niej.

Polska zawdzięcza swoją demokrację wielkiemu ruchowi społecznemu Solidarność, który wyrósł z ruchu związkowego, z walki o prawa pracownicze, możliwości zrzeszania się w wolne związki zawodowe, z walki o prawa socjalne. Przygotowując deklarację o sprawiedliwej i solidarnej transformacji, odwołujemy się do tego dziedzictwa – podkreślał Prezydent Andrzej Duda. Wskazywał na Górny Śląsk jako region-symbol wielkiej przemiany, która dokonała się w Polsce, pozwalając jej dziś współkształtować globalną politykę ochrony klimatu i wychodzić z własnymi, ambitnymi inicjatywami.

Sygnatariusze deklaracji potwierdzają, że dla powodzenia działań zmierzających do stworzenia gospodarki niskoemisyjnej kluczowa jest społeczna aprobata dla zachodzących zmian. Dlatego w pierwszej kolejności należy zapewnić bezpieczeństwo socjalne pracownikom, których miejsca pracy ulegać będą likwidacji bądź przekształceniu. 

Solidarność, do której odwołuje się przyjęta Deklaracja, oznacza również wspólną odpowiedzialność wszystkich państw globu za środowisko naturalne. Po pierwsze, negatywne konsekwencje zmian klimatycznych dotykają wszystkie regiony świata, choć w różnym stopniu. Inne są więc potrzeby i oczekiwania krajów bardziej i mniej rozwiniętych; położonych w bezpiecznych regionach globu i tych realnie zagrożonych np. stałym podnoszeniem się poziomu mórz i oceanów. Współpraca niesie jednak wiele nowych perspektyw – przede wszystkim postępu społecznego, gospodarczego i naukowego. Rozwój technologiczny, który przyczynił się do zanieczyszczenia Ziemi, może spowodować również jej oczyszczanie, podnosząc standard warunków życia ludzi w każdym jej zakątku.

Nie bez powodu hasłem tegorocznego szczytu klimatycznego jest „Changing together”. Historia pokazuje, że działając wspólnie, w duchu solidarności, potrafimy dokonać rzeczy niemożliwych. Mam nadzieję, że przyjęta dziś deklaracja sprawiedliwej transformacji zainspiruje wszystkich uczestników konferencji do poszukiwania najlepszych rozwiązań zarówno dla klimatu, jak i globalnego społeczeństwa – podkreślał Prezydent Andrzej Duda.

Solidarna i sprawiedliwa transformacja jest również tematem przewodnim pierwszego dnia funkcjonowania Pawilonu Polskiego na terenie COP24. Kolejne dni tematyczne poświęcone będą: elektromobilności, innowacjom, lasom, problematyce zrównoważonego rozwoju miast, finansowaniu polityki klimatycznej, jakości powietrza oraz ludzkiemu wymiarowi problematyki zmian klimatu.

Spotkanie Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ z przedstawicielami mediów

Sekretarz Generalny ONZ podkreślił podczas wspólnej konferencji z Prezydentem Andrzejem Dudą, że zmiany klimatyczne postępują szybciej niż ktokolwiek wcześniej się spodziewał, zatem szybciej wzrasta temperatura wód i powietrza oraz topnieją lodowce. – "Musimy ten trend odwrócić" – oświadczył.

– "Mamy ogromne nadzieje jeśli chodzi o szczyt klimatyczny w Katowicach; jest on istotnym instrumentem w zwalczaniu zmian klimatycznych, nie stać nas na to, by nie odnieść sukcesu" – powiedział António Guterres.

Polskie deklaracje 

Podczas spotkania z przedstwicielami mediów Prezydent Andrzej Duda mówił m.in. o tym, że Polska planuje także przedłożyć dwie inne – poza „Just Transition” – deklaracje, stanowiące istotny wkład w globalną politykę ochrony klimatu. Bedą to:

  1.  Partnerstwo na rzecz działań w kierunku rozwoju elektromobilności i zeroemisyjnego transportu – „Driving Change Together Partnership” – dedykowane kwestii zmiany technologicznej i organizacyjnej w stronę transportu zeroemisyjnego. Emisja pochodząca z transportu stanowi blisko 15% globalnej emisji.
  2. Śląska Deklaracja Ministerialna „Lasy dla klimatu” dotycząca zachowania i zwiększania zasobów węgla w pochłaniaczach i rezerwuarach gazów cieplarnianych do roku 2050 oraz wskazująca na kluczową rolę pochłaniaczy w osiągnięciu celu wyznaczonego przez Porozumienie paryskie.

Prezydent zaznaczył także, że niezwykle ważne w procesie ochrony klimatu są trzy zasadnicze elementy – hasła przewodnie polskiej Prezydencji, jakimi są: technologia,człowiekprzyroda. – Te wszystkie czynniki we wszystkich działaniach związanych z ochroną klimatu muszą być uwzględniane – podkreślił Andrzej Duda.

– "Bardzo ważnym wkładem Polski w ochronę klimatu i pokazaniem swoistego wzorca – w naszym przekonaniu – było to, co również bardzo mocno podkreślamy: że mamy stały wzrost gospodarczy, stały wzrost PKB połączony ze stałym spadkiem emisyjności naszej gospodarki" – zaznaczył polski Prezydent. Dodał, że jest to jego zdaniem kierunek, w którym powinny podążać kraje i rozwinięte, i rozwijające się.

Zob. Cała wypowiedź Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda oświadczył także, że dla Polski w polityce ochrony klimatu zasadnicze znaczenie ma bilans, który powinien być zerowy. Jak wyjaśniał, chodzi o zrównoważenie emisji i pochłaniania CO2.

– "Na ochronę klimatu i tworzenie lepszych warunków życia trzeba spojrzeć w sposób całościowy.(…) Obniżanie emisji i zwiększanie pochłaniania prowadzi do balansu, który jest neutralny dla atmosfery. I to jest, jak uważamy, podstawowe dążenie w procesie ochrony klimatu. Z uwzględnieniem realnych, rzeczywistych możliwości, które mają poszczególne państwa" – mówił Andrzej Duda.

Jego zdaniem, „nie możemy realizować polityki klimatycznej wbrew społeczeństwom i ze szkodą dla bieżących warunków życia”. – "Chcemy ocalić świat przed zagładą, która mogłaby nastąpić w wyniku zmian klimatycznych, ale musimy to robić w taki sposób, aby ci, co żyją na świecie dzisiaj, mieli jak najlepsze warunki życia" – mówił. – "Bo jeżeli nie, to ludzie powiedzą „my nie chcemy takiej polityki”" – dodał.

Andrzej Duda zaznaczył, że Polska opowiada się za dążeniem do zerowej emisji z transportu, m.in. dzięki elektromobilności.

Podkreślał jednocześnie, że „nie ma dzisiaj strategii całkowitej rezygnacji z węgla w Polsce”. – Węgiel jest naszym strategicznym surowcem, jak podają eksperci, mamy zapasy na 200 lat i trudno, abyśmy z surowca, dzięki któremu mamy suwerenność energetyczną, całkowicie zrezygnowali. Z punktu widzenia pewnej polityki, jaką realizuje nasze państwo, byłoby to dziwne – oświadczył Prezydent.

Jak mówił, wierzy, że tendencja ograniczania emisji w Polsce jest stała i będzie postępująca, a zmniejszmy emisję poprzez zmniejszenie zużycia węgla, ale także nowe technologie – czystsze i bardziej wydajne. Podkreślał, że będziemy prowadzili politykę zmierzającą cały czas do ochrony klimatu, ale także poprzez dbałość o pochłanianie, gdzie podstawowym elementem pochłaniającym w Polsce są lasy.

Spotkania bilateralne 

Szczyt Liderów stanowi także okazję do spotkań bilateralnych z prezydentami, premierami i innymi przedstawicielami państw przybyłych do Katowic. Tematem rozmów była polityka klimatyczna, problemy globalne oraz kwestie dwustronne. Andrzej Duda w poniedziałek i wtorek odbył spotkania bilateralne m.in. z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej Księdzem Kardynałem Pietro Parolinem oraz z byłym Gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem. 

Zobacz także: Spotkanie z Sekretarzem Generalnym ONZ3 grudnia rusza Szczyt Klimatyczny COP24 w KatowicachSpotkania bilateralne Prezydenta RP w ramach COP24

O gospodarce o obiegu zamkniętym na COP24

W Pawilonie Polski na COP24 wtorek minął pod hasłem "Innowacje". W inauguracji brał udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, a swoje wystąpienie poświęcił gospodarce o obiegu zamkniętym.

- "Gospodarka o obiegu zamkniętym może na wielu płaszczyznach znacząco pomóc w osiągnięciu celów Porozumienia paryskiego, gdyż u jej podstaw leży racjonalizacja gospodarowania zasobami, w tym również energetycznymi" – mówił podczas wystąpienia Sławomir Mazurek.

Zauważył, że największym wyzwaniem w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym jest dokonanie trwałych zmian w przemyśle na etapie projektowania i produkcji, tak aby efektywniej wykorzystywać zasoby i poprawić potencjał wytwarzanych odpadów w zakresie możliwości ich recyklingu i innych form odzysku.

- "Polska w pełni popiera ideę transformacji w kierunku modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Przejście do GOZ to wielkie wyzwanie, które z pełną determinacją realizujemy dążąc do wypracowania dobrych praktyk w tym zakresie" – deklarował wiceminister środowiska.

Wydarzeniem towarzyszącym tego dnia był panel „E-mobilność i wodór – przyszłość niskoemisyjnego transportu”, podczas którego Grupa LOTOS zaprezentowała projekt PURE H2. Podczas szczytu klimatycznego spółka podpisała umowę na dofinansowanie projektu, który zakłada budowę instalacji do oczyszczania wodoru w rafinerii oraz dwóch stacji tankowania tego paliwa dla samochodów – w Gdańsku i w Warszawie.

- "Wyniki rocznych ocen jakości powietrza pokazują, że sektor transportu drogowego jest w pewnym stopniu przyczyną złej jakości powietrza w Polsce. Zastosowanie wodoru w transporcie pozwoli na znaczną redukcję emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Co więcej – w Polsce mamy jedną z największych branż transportu międzynarodowego, a więc polskie rozwiązania mogą przełożyć się na efekt skali" – mówił Sławomir Mazurek.

Trzecie wydarzenie, w którym brał udział wiceminister Mazurek był panel „Eco-miasta i jakość powietrza”, który odbywał się w Pawilonie Francji. Swoje wystąpienie wiceminister poświęcił gospodarce o obiegu zamkniętym w kontekście rozwoju miast.

- "Miasta są jednymi z największych innowatorów poprzez, z jednej strony, tworzenie impulsów dla wzrostu gospodarczego i, z drugiej strony, odpowiadanie na potrzeby mieszkańców" – mówił Sławomir Mazurek. - "GOZ daje nam szansę, aby na nowo zdefiniować, czym jest rozwój. Pozwala nam zerwać z zależnością pomiędzy działalnością gospodarczą i zużywaniem nieodnawialnych surowców. GOZ to systemowa zmiana, która buduje odporną gospodarkę, stymuluje rozwój nowych przedsiębiorstw i nowych modeli biznesowych oraz przynosi realne korzyści społeczne i środowiskowe".

Dzień innowacji COP24. Polska włącza się w światowy trend transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Polska włącza się w światowy trend transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), tym samym realizując Porozumienie Paryskie. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają innowacje. Zmiana ta wymaga zaangażowania, oprócz administracji publicznej, m.in. także przemysłu i organizacji pozarządowych.  Właśnie udziałowi tych trzech grup, a przede wszystkim roli innowacji w procesie przejścia w kierunku GOZ, poświęcony jest Dzień Innowacji podczas COP 24.

Gospodarka o obiegu zamkniętym oznacza odstąpienie od działania na zasadzie „weź, wyprodukuj, wyrzuć”. W modelu GOZ surowce wykorzystywane są w gospodarce możliwie jak najdłużej, ich wartość jest maksymalizowana, ilość generowanych odpadów i emisji - minimalizowana, a – jeśli już powstaną – zagospodarowywane są w sposób optymalny, z punktu widzenia gospodarczego i środowiskowego. Dostają niejako drugie życie.

- "Dzisiejszy świat stoi w obliczu wielu wzajemnie powiązanych ze sobą wyzwań, w tym zmian klimatu, wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych, urbanizacji, globalizacji, rosnącej liczby ludności i poziomu konsumpcji. Rozwój gospodarczy nieuchronnie wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych, ale nie może dłużej negatywnie oddziaływać na środowisko w postaci odpadów oraz emisji do atmosfery, wody i gleby" – argumentowała minister Jadwiga Emilewicz.

- "Zgodnie z szacunkami, liczba ludności świata w 2050 r. osiągnie 9,8 mld, co oznacza wzrost o ok. 30% w ciągu kolejnych 30 lat. Jednocześnie, w celu zaspokojenia potrzeb rosnącej globalnej populacji, zwiększeniu ulega wydobycie surowców niezbędnych do produkcji dóbr konsumpcyjnych. Przewiduje się, że – przy zachowaniu dotychczasowych trendów – w 2050 r. w skali globalnej pozyskiwanych będzie ok. 8,5 razy więcej surowców niż w latach 70. ubiegłego wieku" – wskazał wiceminister Marcin Ociepa.

Jak wyjaśnił Jan Filip Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji MPiT: "By przyszłe pokolenia mogły zaspokajać swoje potrzeby rozwojowe, powinniśmy niezwłocznie przeprojektować model rozwoju gospodarczego. Chodzi o zmniejszenie presji na środowisko w postaci czerpanych zasobów oraz emitowanych zanieczyszczeń. Warunkiem stworzenia niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki zarówno na świecie, jak i w Polsce, jest przyjęcie nowego modelu rozwoju."

Działania rządu

Działania na rzecz przejścia w kierunku GOZ to jeden ze sposobów, w jaki realizujemy Porozumienie Paryskie. W tym celu przygotowaliśmy Mapę drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej priorytety to zrównoważona produkcja przemysłowa oraz konsumpcja, biogospodarka i nowe modele biznesowe. Ich realizacji służyć będą odpowiednie warunki, m.in. prawne, dla funkcjonowania przedsiębiorstw w modelu GOZ. Administracja publiczna wprowadzi je w najbliższych latach. Towarzyszyć temu będzie szeroko pojęta edukacja i promocja zagadnienia GOZ wśród polskiego społeczeństwa.

Obecnie Ministerstwo Środowiska prowadzi program pilotażowy dotyczący GOZ na terenach niezurbanizowanych. W jego ramach gmina Wieluń zachęca mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych przy wykorzystaniu specjalnych urządzeń z aplikacją mobilną. Dodatkowo planuje się wznowić projekt GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii. Jego cel to międzynarodowy transfer polskich technologii, sprzyjających ochronie środowiska i rozwojowi gospodarczemu. 

Kluczową rolę w transformacji w kierunku GOZ odegrają innowacyjne technologie. Dlatego Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zainicjowało utworzenie Krajowej Inteligentnej Specjalizacji dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym. Wskazuje ona preferencyjne obszary wsparcia prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych (B+R+I).

- "Obecnie jedna osoba w UE konsumuje rocznie średnio 16 ton surowców mineralnych, z czego 6 ton staje się odpadem. Dlatego kluczową kompetencją gospodarki XXI wieku jest ekoprojektowanie (ecodesign)"  – podkreśliła minister Emilewicz.

A wiceminister Marcin Ociepa wskazał: "Transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym jest niemożliwa bez ekoinnowacji – zarówno organizacyjnych, jak procesowych i produktowych. Są one konieczne na wszystkich etapach cyklu życia surowca, zaczynając od jego pozyskania, ekoprojektowanie, przez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż po ich zagospodarowanie."

Udział przemysłu

Warto przypomnieć, że w ramach Porozumienia Paryskiego rządy zgodziły się m.in.  ws. doprowadzenia do szybkiej redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z najnowszymi dostępnymi informacjami naukowymi. Niebagatelną rolę odgrywają tu działania w sektorze przemysłu.

W nowych cyfrowych technologiach wdrażanych przez sektor przemysłu, nazywanych zbiorczo rozwiązaniami przemysłu 4.0, drzemie znaczny potencjał przyspieszenia transformacji w kierunku GOZ. Chodzi m.in. o sensory wbudowane w produkty i urządzenia, które umożliwiają komunikację między nimi (Internet Rzeczy), a także zbieranie i bieżącą ewaluację dużej ilości danych. W następstwie pozwalają na zwiększanie wydajności procesów, a tym samym redukcję kosztów.

W ramach panelu poświęconego roli przemysłu 4.0.zaprezentowana zostanie metodyka opracowana przez Uniwersytet w Cambridge, która bazuje na zbieraniu danych procesowych na temat przepływów materiałowych. Na ich podstawie możliwa jest identyfikacja procesów nieoptymalnych ekonomicznie i środowiskowo pod względem wydajności energetycznej i materiałowej oraz pod względem emisji gazów cieplarnianych.

LOTOS

W tym roku weszła w życie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zgodnie z założeniami ma stworzyć warunki do upowszechnienia transportu elektrycznego w Polsce. Grupa LOTOS, która od zawsze inwestuje w nowatorskie oraz efektywne rozwiązania technologiczne, w ramach aktualnej strategii dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. W październiku br. LOTOS otworzył Niebieski Szlak, projekt umożliwiający kierowcom samochodów elektrycznych i hybrydowych swobodny przejazd autostradami A1 i A2 pomiędzy Warszawą, a Trójmiastem. Oprócz punktów ładowania samochodów elektrycznych koncern planuje wprowadzić do sprzedaży takie paliwa jak wodór, CNG oraz LNG. W ten sposób sieć stacji paliw LOTOS w przyszłości przekształci się w LOTOS Energy Hub – nowoczesną sieć stacji tankowania energii.

PKEE

Jak wynika z przygotowanego przez Polski Komitet Energii Elektrycznej raportu o innowacjach, jeszcze w 2014 roku polski sektor energetyczny wydawał na innowacje ok. 40% średniej dla całej gospodarki. Dziś spółki z samej tylko tzw. wielkiej czwórki deklarują budżety na badania i rozwój w wysokości niemal 200% średniej dla gospodarki (w przeliczeniu na pracownika) . Wśród najbardziej perspektywicznych w nadchodzących latach technologii są te związane z farmami wiatrowymi offshore, magazynowaniem energii, usługami cyfrowymi dla konsumentów czy energetyką prosumencką. Trend ten jest zbieżny z globalnym, napędzanym troską o klimat, środowisko i zdrowie, zjawiskiem wspierania niskoemisyjnych źródeł energii.

Zaangażowanie organizacji pozarządowych

Istotnym partnerem w transformacji w kierunku GOZ są również organizacje pozarządowe. Znają one bowiem uwarunkowania lokalnych grup czy społeczności. Dzięki nim możliwa jest też współpraca podmiotów, które na co dzień często ze sobą konkurują. A w rezultacie kooperacji i dostępu do wspólnych zasobów (wiedzy, doświadczeń, technologii) mogą zrobić więcej na rzecz GOZ, a także własnego rozwoju, niż pozostając poza platformą współpracy. Zrównoważonym rozwojem zajmują się czołowe organizacje pozarządowe, m.in. WWF, UNEP GRID, INNOWO, WISE Europa. Prowadzą one szereg inicjatyw i projektów związanych z GOZ. 

Komunikat prasowy w języku angielskim A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Kiling 2020-12-15 12:40:58

    Przyznac trzeba ze w tym roku i tak wiele udalo sie osiagnac w temacie elektromobilnosci. Greenway zaskoczyl chyba wszystkich tym jak rozwinal swoja siec ladowarek. I o taki postep i tak prezne dzialanie chodzi. Zreszta plany zakladaja wiecej, bo kolejnych 630 nowych. Wlasnie takich partnerow Polsce potrzeba zeby cos zmienic - zeby wreszcie roznica i nizsze smogowe stezenia byly widoczne


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika