Pomoc finansowa dla przedsiębiorców. Rząd ma nowy projekt

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 15 proc. będą mogli liczyć na bezpośrednią pomoc finansową. Zostanie ona przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dzięki czemu będą zachowane miejsca pracy, a sytuacja ekonomiczna firmy poprawi się - wynika z projektu ustawy przygotowanej przez rząd.

Przyjęty przez Rade Ministrów projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań utrzymujących stan zatrudnienia w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (w okresie wskazanym w projekcie ustawy). Przestojem ekonomicznym będzie czas niewykonywania pracy przez pracownika (pozostającego w gotowości do pracy) z przyczyn od niego niezależnych. Pracodawca będzie mógł wprowadzić także obniżony wymiar czasu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Firmy będą mogły także otrzymać świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy oraz pieniądze na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorca będzie składał do marszałka województwa. Świadczenia będą udzielane maksymalnie na sześć miesięcy. W okresie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy możliwe będzie również otrzymanie dodatkowej pomocy z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów szkolenia pracowników. Przedsiębiorca będzie mógł też wystąpić z wnioskiem do starosty o dofinansowanie 80 proc. kosztów szkolenia.

Wsparcie dla przedsiębiorców ma charakter bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej na zasadzie pomocy de minimis i spełnia przesłanki określone w regulacjach prawa Unii Europejskiej.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY