Pozostałe

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Konsultacje projektu dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Komisja Europejska opublikowała projekt nowej tzw. dyrektywy re-use, która poszerza zakres danych przekazywanych do dalszej eksploatacji i wprowadza nowe rozwiązania, które mają ułatwić ponowne wykorzystywanie informacji. Inicjatywa ta jest częścią strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jej celem jest usunięcie barier dla rozwoju gospodarki opartej na danych.

Jest to już druga zmiana dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Na podstawie przeglądu wykonania przez Państwa Członkowskie przepisów wprowadzonych dyrektywą 2013/37/UE  Komisja zaproponowała zmiany, które mają zapewnić pełniejsze wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego danych publicznych.

Rewizja dyrektywy 2013/37/UE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ma umożliwić dostęp do danych sektora rządowego z korzyścią dla społeczeństwa, zmniejszenie kosztów regulacyjnych i uproszczenie obowiązującego prawodawstwa.

Projekt dyrektywy wraz z dokumentami towarzyszącymi znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

W związku ze znaczeniem tej inicjatywy resort cyfryzacji zaprasza do przesyłania stanowisk i opinii do proponowanej dyrektywy do 14 maja 2018 r., na adres: otwartedane@mc.gov.pl. Przesłane opinie zostaną wykorzystane do przygotowania Stanowiska Rządu.

Jakie zmiany zaplanowano?

Zaproponowane przez Komisję Europejską nowe rozwiązania obejmują m.in.:

  • włączenie w zakres ponownego wykorzystywania danych będących w posiadaniu przedsiębiorstw państwowych w związku z wykonywaniem przez nie usług w interesie publicznym z sektorów gospodarki wodnej, energetyki, poczty i transportu;
  • umożliwienie ponownego wykorzystywania udostępnionych elektronicznie danych naukowych będących w posiadaniu instytucji naukowo-badawczych (z wyłączeniem artykułów naukowych);
  • brak możliwości powoływania się przez podmioty sektora publicznego, które są podmiotem uprawnionym, na przesłankę ograniczającą ponowne wykorzystywanie ze względu na ochronę sui generis baz danych;
  • zwiększenie możliwości dla użytkowników dostępu do tzw. danych dynamicznych, w czasie rzeczywistym poprzez interfejs programistyczny API;
  • bezpłatny dostęp do poszczególnych kategorii danych o wysokiej wartości dla ponownego wykorzystywania poprzez API , dane mają być wymienione w przyszłym akcie delegowanym;
  • możliwość uwzględnienia w opłatach za ponowne wykorzystywanie kosztów anonimizacji danych.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: