Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2024 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej.

W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2 etapach. Rząd proponuje, aby od 1 stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. W 2024 r. wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł. Do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. 

Porady prawne

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantuje coroczny wzrost przeciętnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale tego roku, gwarancja ta jest zwiększana dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Ponieważ wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 3600 zł, jest wyższa niż połowa przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2023 r., przy obliczaniu minimum płacowego w 2024 r. nie uwzględnia się 2/3 PKB.

W przypadku, gdy w roku poprzednim rzeczywisty wzrost cen różnił się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego - zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym  a prognozowanym wzrostem cen w roku poprzednim.

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r., tj. 4242 zł, oznacza wzrost o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej 1 stycznia 2023 r. (3490 zł), czyli o 21,5%.

Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r. do 4300 oznacza wzrost o  700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4%.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych

Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 r., tj. 27,70, oznacza wzrost o  4,9 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., czyli o 21,5%.

Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. do 28,10 oznacza wzrost o  4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r., czyli o 19,5%.

Rząd konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy dostają najniższe wynagrodzenie. Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o 2550 zł, czyli o 146%.

Zgodnie z szacunkiem liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę  wyniesie 3,6 mln.

Sytuacja na rynku pracy oraz poziom przeciętnego wynagrodzenia

Zdaniem rządu, pomimo trudnej sytuacji związanej ze skutkami pandemii, szantażem energetycznym Gazpromu oraz agresją Rosji na Ukrainę, sytuacja na rynku pracy jest dobra. Według wstępnych szacunków MRiPS w końcu maja 2023 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 803,6 tys. osób bezrobotnych, tj. o 46,6 tys. (o 5,5%) mniej r/r. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 18,3 tys. osób (tj. o 2,2%). Po raz ostatni niższy poziom bezrobocia w końcu maja zanotowano w 1990 r.

Również dane GUS z sondażowego Badania Ekonomicznej Aktywności Ludności (BAEL) potwierdzają spadek liczby bezrobotnych – do poziomu 505 tys. osób w I kwartale br. (o 5,8% mniej niż rok wcześniej).

Stopa bezrobocia pozostaje w Polsce na jednym z najniższych poziomów wśród państw UE. Według Eurostatu w kwietniu zharmonizowana stopa bezrobocia (na podstawie BAEL) wyniosła dla Polski 2,7%, co daje nam 1. miejsce w UE razem z Czechami.

Rośnie także aktywność zawodowa Polaków – przede wszystkim dzięki zwiększającej się liczbie pracujących. W I kw. 2023 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15‑89 lat wyniosła 17,4 mln, z tego 16,9 mln stanowili pracujący (wzrost o 0,8% r/r).

Wzrostowi zatrudnienia towarzyszy także wzrost wynagrodzeń. Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2023 r. wyniosło 7124 zł i było wyższe o 14,2% w stosunku do I kw. 2022 r.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika