Prawo dotyczące przedawnienia podatku jest niezgodne z konstytucją

Przepis ordynacji podatkowej, zgodnie z którym urząd skarbowy wszczyna postępowanie karnoskarbowe, aby uniknąć przedawnienia podatku jest niezgodny z konstytucją. Wszystko przez to, że podatnik nie musi być informowany o takim postępowaniu - orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

Wczoraj Trybunał wydał orzeczenie w sprawie skierowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Kwestia dotyczy skargi kasacyjnej podatnika, któremu urząd naliczył opłaty VAT za zobowiązanie, które zgodnie z przepisami uległo już przedawnieniu.

Podatnik odwoływał się wcześniej od decyzji izby skarbowej. Ta odrzuciła jednak wniosek, informując, że kilka dni przed końcem przedawnienia wszczęła w jego sprawie śledztwo. Dochodzenie dotyczy niezapłaconego podatku VAT za 2003 rok.

Zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu po pięciu latach. Termin ten, jak przypomina Trybunał, naliczamy od końca roku kalendarzowego, w którym upłynęła data płatności. Jednak, jeśli w tym czasie urząd skarbowy rozpocznie postępowanie wobec podatnika, bieg przedawnienia zostaje zawieszony. Problem polega na tym, że podatnik nie wie o wszczęciu dochodzenia, dopóki izba skarbowa nie przedstawi mu zarzutów.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ten (art. 70 par. 6) jest niezgodny z konstytucyjną zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i wymaga nowelizacji. Jednocześnie podkreślił, że decyzja ta nie jest jednoznaczna z obowiązkiem informowania podatnika o toczącym się przeciw niemu dochodzeniu.

(AP)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: