Projekt ustawy o systemie teleinformatycznym

Rząd przyjął projekt

Rząd przyjął projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Dzięki zawartym w nim rozwiązaniom pracodawcy i zleceniodawcy zyskają narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji. Naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie będzie mniej skomplikowane.

Rząd chce zmniejszyć obowiązki administracyjne dotyczące powierzania pracy. Powstanie system teleinformatyczny, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie. Jednocześnie pracodawcy i zleceniodawcy zyskają narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji. Nowe rozwiązania zmniejszą obciążenia dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników oraz osób fizycznych.

Dzięki nowym przepisom, zawieranie umów o pracę, odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy stanie się bardzo proste. Nie trzeba będzie oddzielnie wykonywać poszczególnych czynności wynikających z różnych obowiązków prawnych ani samodzielnie konstruować umowy. Wszystkie funkcjonalności dostępne będą w przyjaznej aplikacji internetowej, razem z gotowymi wzorami standardowych umów.

- "Przygotowaliśmy projekt, który ułatwi życie przedsiębiorcom oraz pracownikom. Chcemy, by skupiali się oni nie na biurokracji, ale na zadaniach, które przynoszą im zysk i rozwój. Chcemy budować nowoczesną administrację. Mikroprzedsiębiorcy i firmy zatrudniające do 9 osób, rolnicy oraz osoby fizyczne będą mogli skorzystać ze specjalnego systemu IT. W aplikacji internetowej dostępne będą wzory standardowych umów oraz funkcjonalności pozwalające m.in. odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy. Nie trzeba będzie samodzielnie konstruować umowy ani wykonywać wielu czynności, które wynikają z różnych obowiązków" – podsumowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

Porady prawne

Najważniejsze proponowane rozwiązania

Powstanie system teleinformatyczny, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie.

Nowe rozwiązanie umożliwi zawieranie umów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego według gotowych wzorów. 

Rozszerzone zostanie zastosowanie podpisu zaufanego na zawieranie: umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających.

System teleinformatyczny będzie obsługiwał proces zawierania i przechowywania umów oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej.
Rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl oraz biznes.gov.pl. 

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. System teleinformatyczny zostanie uruchomiony do 2025 r. Minister rodziny i polityki społecznej będzie mógł ogłosić wcześniejsze uruchomienie systemu.

Projekt nie jest dostępny na stronie RCL.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika