Prostsze przepisy oznaczają wzrost gospodarczy

Aby ułatwić życie przedsiębiorstwom i obywatelom, Komisja upraszcza - a nawet wycofuje - niektóre unijne zasady i przepisy. KE zapowiedział, że podejmie dalsze działania w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej. Prawodawstwo UE, które dobrze służy zamierzonym celom, jest niezbędne, by ponownie doprowadzić do ożywienia gospodarki i zatrudnienia.

Przewodniczący Barroso powiedział: Dzięki Unii Europejskiej łatwiej nam jest podjąć trudne wyzwania, przed którymi właśnie stoimy. Aby jednak działać skutecznie, musimy skupić się na właściwych priorytetach i opracować odpowiednią ilość przepisów. Nie wszystkie kwestie trzeba ustalać na szczeblu europejskim. Musimy się dobrze zastanowić, kiedy i w jakiej dziedzinie powinniśmy działać na tym szczeblu.

Komisja opublikowała również wyniki przeglądu całości przepisów UE i określiła szereg działań, które są obecnie realizowane lub zostały zaproponowane. Poinformowała także o zamiarze publikowania tablicy wyników w celu śledzenia postępów w tej kwestii na szczeblu unijnym i krajowym.

Przewodniczący Barroso dodał: Za pomocą programu REFIT Komisja podjęła najbardziej, jak dotąd, kompleksowe działania, aby uprościć przepisy unijne. Nasze zdecydowane stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności nie podważy istotnych korzyści dla obywateli i firm, wynikających z przepisów unijnych, zwłaszcza z przepisów będących podstawą jednolitego rynku. W opublikowanym dzisiaj pakiecie REFIT przedstawiono, na kilka miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., pragmatyczne podejście do przyszłości przepisów unijnych.

Małe firmy korzystają już z szeregu środków mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Są to m.in. elektroniczne faktury VAT, zwolnienia lub specjalne systemy dla MŚP w dziedzinie rachunkowości, zużytego sprzętu elektronicznego i statystyk handlowych. W latach 2007-2012 obciążenia administracyjne (np. niepotrzebne wymogi w zakresie sprawozdawczości i informowania) zmniejszyły się o 25 proc. Powinno to wpłynąć na wzrost unijnego PKB o 1,4 proc., czyli o 150 mld euro. Najważniejsze reformy mające na celu uproszczenie przepisów i zmniejszenie kosztów obejmują m.in. wprowadzenie jednolitego patentu UE, opracowanie unijnego kodeksu celnego i obniżenie cen budowy i rozbudowy sieci szerokopasmowych.

Znacząco zmienił się również sposób, w jaki Komisja przygotowuje przepisy. Szczególną uwagę zwraca się na potrzeby małych przedsiębiorstw oraz systematycznie wykorzystuje się oceny skutków, konsultacje społeczne i oceny. Obecnie analizowanych jest ponad 20 inicjatyw legislacyjnych na rzecz ograniczenia biurokracji, m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa produktów konsumenckich i zdrowia zwierząt.

 

Prostsze przepisy oznaczają bardziej dynamiczny wzrost gospodarczy

 

Aby ułatwić życie przedsiębiorstwom i obywatelom, Komisja upraszcza - a nawet wycofuje - niektóre unijne zasady i przepisy. KE podejmie dalsze działania w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej. Prawodawstwo UE, które dobrze służy zamierzonym celom, jest niezbędne, by ponownie doprowadzić do ożywienia gospodarki i zatrudnienia.

Przewodniczący Barroso powiedział: Dzięki Unii Europejskiej łatwiej nam jest podjąć trudne wyzwania, przed którymi właśnie stoimy. Aby jednak działać skutecznie, musimy skupić się na właściwych priorytetach i opracować odpowiednią ilość przepisów. Nie wszystkie kwestie trzeba ustalać na szczeblu europejskim. Musimy się dobrze zastanowić, kiedy i w jakiej dziedzinie powinniśmy działać na tym szczeblu.

Komisja opublikowała również wyniki przeglądu całości przepisów UE i określiła szereg działań, które są obecnie realizowane lub zostały zaproponowane. Poinformowała także o zamiarze publikowania tablicy wyników w celu śledzenia postępów w tej kwestii na szczeblu unijnym i krajowym.

Przewodniczący Barroso dodał: Za pomocą programu REFIT Komisja podjęła najbardziej, jak dotąd, kompleksowe działania, aby uprościć przepisy unijne. Nasze zdecydowane stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności nie podważy istotnych korzyści dla obywateli i firm, wynikających z przepisów unijnych, zwłaszcza z przepisów będących podstawą jednolitego rynku. W opublikowanym dzisiaj pakiecie REFIT przedstawiono, na kilka miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., pragmatyczne podejście do przyszłości przepisów unijnych.

Małe firmy korzystają już z szeregu środków mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Są to m.in. elektroniczne faktury VAT, zwolnienia lub specjalne systemy dla MŚP w dziedzinie rachunkowości, zużytego sprzętu elektronicznego i statystyk handlowych. W latach 2007-2012 obciążenia administracyjne (np. niepotrzebne wymogi w zakresie sprawozdawczości i informowania) zmniejszyły się o 25 proc. Powinno to wpłynąć na wzrost unijnego PKB o 1,4 proc., czyli o 150 mld euro. Najważniejsze reformy mające na celu uproszczenie przepisów i zmniejszenie kosztów obejmują m.in. wprowadzenie jednolitego patentu UE, opracowanie unijnego kodeksu celnego i obniżenie cen budowy i rozbudowy sieci szerokopasmowych.

 

Znacząco zmienił się również sposób, w jaki Komisja przygotowuje przepisy. Szczególną uwagę zwraca się na potrzeby małych przedsiębiorstw oraz systematycznie wykorzystuje się oceny skutków, konsultacje społeczne i oceny. Obecnie analizowanych jest ponad 20 inicjatyw legislacyjnych na rzecz ograniczenia biurokracji, m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa produktów konsumenckich i zdrowia zwierząt.

Prostsze przepisy oznaczają bardziej dynamiczny wzrost gospodarczy

Aby ułatwić życie przedsiębiorstwom i obywatelom, Komisja upraszcza - a nawet wycofuje - niektóre unijne zasady i przepisy. KE podejmie dalsze działania w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej. Prawodawstwo UE, które dobrze służy zamierzonym celom, jest niezbędne, by ponownie doprowadzić do ożywienia gospodarki i zatrudnienia.

Przewodniczący Barroso powiedział: Dzięki Unii Europejskiej łatwiej nam jest podjąć trudne wyzwania, przed którymi właśnie stoimy. Aby jednak działać skutecznie, musimy skupić się na właściwych priorytetach i opracować odpowiednią ilość przepisów. Nie wszystkie kwestie trzeba ustalać na szczeblu europejskim. Musimy się dobrze zastanowić, kiedy i w jakiej dziedzinie powinniśmy działać na tym szczeblu.

Komisja opublikowała również wyniki przeglądu całości przepisów UE i określiła szereg działań, które są obecnie realizowane lub zostały zaproponowane. Poinformowała także o zamiarze publikowania tablicy wyników w celu śledzenia postępów w tej kwestii na szczeblu unijnym i krajowym.

Przewodniczący Barroso dodał: Za pomocą programu REFIT Komisja podjęła najbardziej, jak dotąd, kompleksowe działania, aby uprościć przepisy unijne. Nasze zdecydowane stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności nie podważy istotnych korzyści dla obywateli i firm, wynikających z przepisów unijnych, zwłaszcza z przepisów będących podstawą jednolitego rynku. W opublikowanym dzisiaj pakiecie REFIT przedstawiono, na kilka miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., pragmatyczne podejście do przyszłości przepisów unijnych.

Małe firmy korzystają już z szeregu środków mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Są to m.in. elektroniczne faktury VAT, zwolnienia lub specjalne systemy dla MŚP w dziedzinie rachunkowości, zużytego sprzętu elektronicznego i statystyk handlowych. W latach 2007-2012 obciążenia administracyjne (np. niepotrzebne wymogi w zakresie sprawozdawczości i informowania) zmniejszyły się o 25 proc. Powinno to wpłynąć na wzrost unijnego PKB o 1,4 proc., czyli o 150 mld euro. Najważniejsze reformy mające na celu uproszczenie przepisów i zmniejszenie kosztów obejmują m.in. wprowadzenie jednolitego patentu UE, opracowanie unijnego kodeksu celnego i obniżenie cen budowy i rozbudowy sieci szerokopasmowych.

Znacząco zmienił się również sposób, w jaki Komisja przygotowuje przepisy. Szczególną uwagę zwraca się na potrzeby małych przedsiębiorstw oraz systematycznie wykorzystuje się oceny skutków, konsultacje społeczne i oceny. Obecnie analizowanych jest ponad 20 inicjatyw legislacyjnych na rzecz ograniczenia biurokracji, m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa produktów konsumenckich i zdrowia zwierząt.

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: