Pozostałe

Przestępstwo

Wykroczenia

Przeciwdziałanie przemocy - praktyka w Polsce i Europie: międzynarodowe seminarium w ramach programu DAPHNE III

Strona 1 z 3

W dn. 20 listopada 2008 r. w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie rozpoczęło się dwudniowe międzynarodowe seminarium pt. „Przeciwdziałanie przemocy - praktyka w Polsce i Europie". Spotkanie jest wspólną inicjatywą MSWiA i KGP - zostało zorganizowane w ramach projektu UE „Daphne III" na lata 2007-2013 pt. „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka".Se

minarium otworzyli Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Jak zaznaczył Wiceminister Adam Rapacki otwierając seminarium, goście spotkania pochodzą z różnych krajów, ale ich działania mają wspólny mianownik - pracę dla dobra innych ludzi dotkniętych wszelkimi formami przemocy. Przypomniał też genezę unijnego programu DAPHNE znajdującego się aktualnie w trzeciej fazie realizacji. W ramach tego projektu „do wzięcia" jest ponad 116 mln Euro, po które powinny sięgać organizacje pozarządowe. Wiceminister wyraził przekonanie, że seminarium pozwoli zastanowić się jak skutecznie pozyskiwać środki.

Mówiąc o licznych działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy, podejmowanych przez resort, Adam Rapacki podkreślił 10-letnią tradycję policyjnej procedury „Niebieskie Karty", czy też kampanie społeczne zachęcające do otwartego mówienia o patologiach. Przykłady innych inicjatyw to: Rządowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, porozumienie międzyresortowe w sprawie współpracy przy wdrażaniu i propagowaniu programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży" oraz Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej", w ramach którego uruchomiony został Bank Dobrych Praktyk - dostępny na stronie MSWiA oraz KGP.
- W ten sposób dzielimy się wiedzą, dzięki której przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi udaje się ograniczać obszary patologii - podkreślił Adam Rapacki. Wiceminister podziękował też wszystkim społecznikom i entuzjastom niesienia pomocy ofiarom przemocy: - Jesteście dobrymi ludźmi, dążycie do tego aby wszystkim żyło się lepiej i za to jestem Wam wdzięczny.

Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Sekretarz Stanu Jarosław Duda - mówił o konieczności zmiany prawa i wprowadzenia nowych przepisów w obszarze walki z przemocą i ochroną jej ofiar, wskazując jednocześnie na jeszcze ważniejszy problem jakim są bariery w świadomości społecznej. Jak zaznaczył, zawiadomienie o akcie przemocy nie jest donosem, lecz obywatelskim obowiązkiem. Minister określił też cel przewodni seminarium: - Jesteśmy w tym miejscu aby rozmawiać o rzeczach trudnych, ale poprzez rekomendacje, wnioski tu omawiane, również po to aby móc skutecznie walczyć z przemocą i agresją.

Nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk zwrócił uwagę, że przemoc często występuje w pozornie normalnych rodzinach - co prowadzi do zawarcia swego rodzaju zmowy milczenia. Policja od kilkunastu lat tworzy struktury działania i system monitorowania tego zagrożenia gdy w rodzinach pojawia się zło, agresja, której doświadczają bezbronne osoby ze strony swych najbliższych.
Jak powiedział I Zastępca Komendanta Głównego Policji dane dotyczące przemocy mogą nie być precyzyjne: - Skala zjawiska niestety nie maleje, a przecież nie jesteśmy w stanie określić czy znane nam statystyki to wierzchołek góry lodowej, czy dobre oszacowanie problemu. Podkreślił też potrzebę współdziałania podmiotów zaangażowanych w profilaktykę i eliminowanie skutków przemocy: Policji, organizacji społecznych, religijnych oraz placówek szkolnych i dydaktycznych. - Ludzi dobrej woli nie brakuje, nasz sukces będzie sukcesem całego społeczeństwa - wyraził nadzieję nadinsp. Pawełczyk.

Obrady seminaryjne stanowią okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu szeroko rozumianej problematyki przemocy w ramach współpracy polskiej Policji z partnerami zagranicznymi. W trakcie seminarium omawiane są krajowe działania podejmowane na polu walki ze zjawiskiem przemocy. Zaprezentowane będą również instrumenty stosowane w Unii Europejskiej - Program Daphne III oraz Program szczegółowy UE na lata 2007-2013 „Prawa podstawowe i obywatelstwo".

Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, środowiska naukowego i badawczego, organizacji pozarządowych, a także zagraniczni goście z Litwy, Łotwy, Estonii, Malty, Danii, Finlandii, Norwegii oraz Węgier. Drugi dzień seminarium będzie miał formę warsztatową, która pozwoli wyjaśnić praktyczne aspekty przygotowywania wniosków o dofinansowanie z Programu Daphne III.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.12.2017

  Nowelizacja rozporządzenia o wsparciu społecznego budownictwa czynszowego

  Rząd przyjął zmiany w rozporządzeniu dot. programu popierania społecznego budownictwa czynszowego. Przewidziano wprowadzenie 2 edycji składania wniosków w roku, dodatkowe preferencje (...)

 • 6.12.2018

  „Opieka 75+” nie tylko dla najstarszych

  Od 10 grudnia gminy będą mogły składać zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach nowej edycji programu „Opieka 75+”, na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług (...)

 • 13.10.2017

  Dane podatkowe większych podatników CIT będą publikowane

  Minister rozwoju i finansów będzie mógł publikować na stronie resortu w Biuletynie Informacji Publicznej informacje zawierające podstawowe dane podatkowe największych firm – (...)

 • 11.12.2018

  Luka w podatku od towarów i usług maleje

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) w ramach Programu Analizy Luk Administracji Skarbowej (RA-GAP) i udzielonego wsparcia technicznego dla Polski dokonał oszacowania poziomu luki VAT za lata 2010-2016 (...)

 • 10.10.2018

  Dla kogo bogatsza paczka żywnościowa?

  Prawie 1,4 mln osób może skorzystać z  pomocy żywnościowej. Potrzebujący dostaną paczki o łącznej wartości 354,5 mln zł. Osoby chcące skorzystać z pomocy mogą zgłaszać się (...)