Rozszerzenie zakresu wsparcia dla samorządów na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Co się zmienia?

Wsparcie finansowe inwestycji wodno-kanalizacyjnych dla gmin obejmie też inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków. Samorządy będą mogły również dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W wyniku zmiany przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, został rozszerzony zakres inwestycji gmin w przypadku otrzymania wsparcia finansowego z budżetu państwa w 2021 r.

- "W przypadku otrzymania wsparcia inwestycji kanalizacyjnych, gminy będą mogły zrealizować także inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków. Ponadto będą mogły dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" – poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw. Polegały na dodaniu art. 70h w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 27 sierpnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Porady prawne

Dodatkowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

W przypadku otrzymania środków z puli przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji gminy będą mogły zrealizować, oprócz inwestycji typowo kanalizacyjnych, także inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków, a ponadto będą mogły dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Powyższe uelastycznienie zakresu inwestycji gminnych zostało wprowadzone ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 646).

Porady prawne

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika