RPO: reklamy nie mogą poniżać kobiet

Instrumentalne traktowanie płci pięknej w reklamach wpływa na dyskryminację kobiet w sferze zawodowej czy społecznej, ich niewystarczający udział w życiu publicznym, czy nawet, w ekstremalnych przypadkach, może prowokować do przestępstw na tle seksualnym - uważa Janusz Kochanowski.

Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje coraz więcej indywidualnych skarg, które dotyczą problemu dyskryminacyjnych treści zawartych w reklamach telewizyjnych.

W związku z tym postanowił zwrócić się z pytaniem do Rady Ministrów, czy ta podjęła lub zamierza podjąć działania zmierzające do zapobiegania negatywnej tendencji rozpowszechniania, w szczególności w reklamach, treści mogących obrażać i poniżać kobiety oraz utrwalać stereotypy dotyczące ich społecznej roli.

Według Rzecznika instrumentalne traktowanie kobiet w reklamach narusza jedną z najważniejszych wartości, jaką jest godność człowieka. Ponadto może to mieć wpływ na dyskryminację kobiet w sferze zawodowej czy społecznej, a nawet prowokować do przestępstw na tle seksualnym.

Janusz Kochanowski wzywa rząd do działania powołując się na Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wpływu marketingu i reklamy na równość kobiet i mężczyzn.

W dokumencie tym zawarto tezę, że reklama przekazująca treści dyskryminujące lub poniżające oparte na płci i wszelkie stereotypy płciowe stanowi przeszkodę dla stworzenia nowoczesnego i egalitarnego społeczeństwa.

W rezolucji czytamy również, że państwa członkowskie powinny dążyć do zagwarantowania, iż reklamy nie będą bezpośrednio lub pośrednio dyskryminujące, nie będą przekazywać treści podburzających do nienawiści ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną i nie będą zawierać materiałów, które oceniane w danym kontekście aprobują, propagują lub gloryfikują przemoc wobec kobiet - wymienia Janusz Kochanowski.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.9.2017

  Urlopy dla rodziców

  Od stycznia do lipca br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 500 tys. osób w tym 402 tys. kobiet i 97,3 tys. mężczyzn. To ponad 20 tys. więcej niż w analogicznym okresie (...)

 • 30.12.2018

  Interwencja kryzysowa

  Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie (...)

 • 25.2.2015

  Podatek od reklamy na blogu

  Współpraca z blogerami jest jedną z popularnych form reklamy internetowej. Zwykle jest to współpraca barterowa, bezgotówkowa. Od przychodów z reklamy umieszczonej na blogu (...)

 • 20.12.2013

  Emerytury częściowe w 2014 roku

  Nowelizacja systemu emerytur jaka miała miejsce na początku 2013 roku wprowadziła nieznaną dotychczas instytucję emerytury częściowej. Zgodnie z nowymi założeniami prawo do emerytury warunkowane (...)

 • 28.1.2019

  Luka płacowa maleje

  Różnice wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce są jedne z najniższych w UE. Statystycznie kobieta, wykonując taką samą lub porównywalną pracę co mężczyzna, zarabia od niego (...)