e-prawnik.pl Porady prawne

RWE Stoen Operator jednak złamał prawo

23.4.2014

Zawierając umowę z nowym klientem operator, powinien dokładnie określić termin przyłączenia do sieci energetycznej. Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko UOKiK. Dwa postanowienia stosowane przez RWE Stoen Operator znajdą się w rejestrze klauzul niedozwolonych.

RWE Stoen Operator zajmuje się m.in. dystrybucją energii elektrycznej do mieszkańców stolicy. W maju 2012 r. Prezes UOKiK złożył do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozew o uznanie za niedozwolone klauzul z wzorców umownych tej spółki.

Postanowienia tożsame z tymi, które znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych nie wiążą konsumenta z mocy prawa a stosowanie ich we wzorcach umownych jest uznawane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Do tej pory w rejestrze znajdowało się 35 postanowień stosowanych przez dostawców wody, prądu i gazu. Wyrok Sądu Apelacyjnego oznacza wpisanie tam kolejnych dwóch klauzul.

Jedno z zakwestionowanych postanowień umożliwiało przedsiębiorcy m.in. podwyższenie opłaty za przyłączenie do sieci o 10 proc. w stosunku do wcześniej ustalonej stawki, bez zgody konsumenta i możliwości odstąpienia od umowy. Tymczasem zgodnie z prawem, gdy przedsiębiorca zmienia istotne warunki umowy, do których należy cena, powinien umożliwić konsumentowi rezygnację ze swoich usług. W przeciwnym wypadku konsument narażony jest na ponoszenie dodatkowych kosztów, na które nie ma wpływu i które stanowić mogą znaczne obciążenie.

Za niedozwolone uznane zostało też postanowienie pozwalające przedsiębiorcy na zmianę terminu wykonania przyłącza energetycznego, bez ponoszenia odpowiedzialności. Zgodnie z prawem umowa z przedsiębiorcą energetycznym powinna precyzyjnie określać termin przyłączenia do sieci. Jeżeli do naruszenia warunków umowy dochodzi z winy przedsiębiorcy, zawsze ponosi on za to odpowiedzialność a poszkodowany klient może domagać się rekompensaty.

Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Urzędu. Wyrok z 9 kwietnia 2014 r. (VI Aca 1828/13) jest prawomocny, klauzule zostaną wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ