Sąd będzie zbędny. Wystarczy internet

Sklep on-line nie uwzględni reklamacji lub nie odda pieniędzy? Zamiast długiego postępowania przed sądem sprawę załatwisz "elektronicznie" w ciągu 30 dni.

Nowa dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów ma ułatwić życie osobom robiącym zakupy w zagranicznych sklepach internetowych.

Zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany zakładają m.in. stworzenie e-platformy, która bez sądów i ławników pomoże rozwiązać problemy konsumentów.

- Ten pojedynczy punkt kontaktowy będzie miał postać łatwej w użyciu interaktywnej strony internetowej, dostępnej nieodpłatnie we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej – wyjaśniono na stronie komisji.

Porady prawne

W jakiej sytuacji skorzystamy z nowej usługi?

Gdy zakupy zrobimy drogą internetową w innym państwie wspólnoty. Jeśli zagraniczny e-sprzedawca spróbuje nas oszukać – np. odmówi naprawy objętego gwarancją laptopa – nie będziemy musieli tracić czasu na pozew i występowanie na drogę sądową.

Problem zgłosimy na wspomnianej platformie internetowej. Formularz wypełnimy w języku polskim. Jeśli przedsiębiorca działa np. w Niemczech, to nasza skarga zostanie automatycznie przesłana do tego kraju. Otrzyma ją podmiot, który zajmuje się tam alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów. Pracownicy takiego centrum sami skontaktują się ze sklepem i w ciągu 30 dni przedstawią wypracowane rozwiązanie.

W wielu państwach wspólnoty takie podmioty już istnieją i skutecznie rozwiązują spory klient-przedsiębiorca zamiast sądów. W Polsce jest to Europejskie Centrum Konsumenckie.

- Jeśli firma zagraniczna naruszyła prawa konsumenta, udowadniamy jej popełnione błędy i staramy się zaproponować rozwiązanie sporu satysfakcjonujące dla obu stron. Stoi za nami autorytet Komisji Europejskiej oraz przepisy prawa. Wywieramy „miękką presję”, która bywa skuteczniejsza niż groźba postępowania przed sądem – wyjaśnia na stronie centrum dyrektor organizacji Piotr Stańczak.

- Ponad 50 procent spraw prowadzonych przez ECK kończy się ugodą. Często udaje się wynegocjować pełną rekompensatę finansową w sytuacjach, gdy konsument już dawno stracił nadzieję na odzyskanie choćby symbolicznego 1 euro – dodaje Dyrektor ECK.

KIEDY E-PLATFORMA ZOSTANIE URUCHOMIONA?
CO JESZCZE SZYKUJE KOMISJA EUROPEJSKA?
CZYTAJ NA DRUGIEJ S

Nowe przepisy wzmocnią obecną strukturę

Propozycja Komisji Europejskiej zakłada również ujednolicenie zasad działania podmiotów, które zajmują się alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów.

- Obecnie pozasądowe rozstrzyganie sporów w UE możliwe jest jedynie w przypadku niektórych branż lub niektórych dziedzin – przypomina Komisja Europejska.

Proponowane zmiany mają zagwarantować, że wszyscy konsumenci wspólnoty będą mieli możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów bez względu na rodzaj produktu czy usługi, których problem dotyczy.

Państwa członkowskie zagwarantują to bądź przez poszerzenie zakresu kompetencji istniejących podmiotów, bądź, w miarę potrzeb, poprzez utworzenie nowych. Wszystkie centra będą musiały również przestrzegać podstawowych kryteriów obejmujących odpowiednie kwalifikacje, bezstronność, przejrzystość, skuteczność (procedura z reguły nie powinna przekraczać 90 dni) oraz sprawiedliwość. Władze krajowe będą nadzorować przestrzeganie tych zasad.

- Nie do przyjęcia jest fakt, że tak wiele problemów konsumentów pozostaje nierozwiązanych tylko dlatego, że nie dysponują oni praktycznymi i skutecznymi środkami rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami. To nie tylko przynosi konsumentom straty finansowe, ale też podważa ich zaufanie i hamuje wzrost gospodarczy Europy – powiedział na konferencji prasowej komisarz UE ds. konsumenckich John Dalli.

Zaoszczędzimy miliardy, ale od kiedy?

Według szacunków Komisji Europejskiej wzmocnienie pozasądowych metod rozstrzygania sporów pozwoli konsumentom zaoszczędzić rocznie około 22,5 miliarda euro.

Komisja chce, by takie centra były ogólnie dostępne na terenie całej wspólnoty w drugiej połowie 2014 roku. Platforma pozwalająca załatwić sprawę całkowicie przez internet miałaby zostać w pełni uruchomiona na początku 2015 roku. By przepisy weszły w życie, muszą je poprzeć Parlament Europejski oraz kraje UE.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika